Atât de mulți dumnezei

  Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. – Exodul 20:3

  Lumea noastră este plină de dumnezei, toţi concurează cu singurul Dumnezeu adevărat. De exemplu, grecii din Antichitate îşi imaginau existenţa a doisprezece zei în Olimp şi mulţi alţi zei mai puţin importanţi, toţi sub formă de om şi cu pasiuni omeneşti. Se spune că Aristotel a afirmat: „Oamenii creează zei după chipul lor, care seamănă nu doar ca formă, ci şi ca mod de a trăi.” Un secol mai înainte, Xenofan declara: „Da, dacă boii, caii sau leii ar avea mâini şi ar putea picta cu mâinile lor şi ar putea produce opere de artă aşa cum fac oamenii, caii ar picta forma zeilor ca de cal, boii ca de bou şi le-ar face trup după asemănarea lor. […] Etiopienii îşi fac zei de culoare şi cu nasul cârn; tracii spun că zeii lor au ochii albaştri şi părul roşcat.”

  Cei doi filosofi greci au dreptate în ceea ce priveşte dumnezeii şi idolii pe care oamenii şi i-au creat pentru ei (Is. 44:9-20). Problema începe atunci când, confuzi şi frustraţi de atât de mulţi dumnezei inventaţi de-a lungul timpului, oamenii consideră că singurul Dumnezeu adevărat este doar o invenţie a omului.

  În cartea sa, A History of God (1994), Karen Armstrong sugera că proroci din Israel atribuiau „propriile simţăminte şi experienţe lui Dumnezeu” şi „într-un sens, monoteiştii l-au creat pe Dumnezeu pentru ei înşişi”. Pe 8 iunie 2009 a fost publicată cartea lui Robert Wright, The Evolution of God, având o perspectivă umanistă asemănătoare. Pentru Wright, „monoteismul avraamic s-a dezvoltat organic din «primitiv» printr-un proces mai mult evoluţionist decât revoluţionar”.

  Următoarea întrebare este crucială în această discuţie: Ceea ce spune Biblia despre Dumnezeu este doar o re-creere umană a lui Dumnezeu sau o descoperire divină de la Dumnezeu? Atât Armstrong, cât şi Wright ar alege prima variantă, dar Biblia ar conta pe cea din urmă. Noi avem asigurarea că „nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:21).

  Cei care lasă să se înţeleagă că Dumnezeul biblic este un dumnezeu creat îşi re-crează un dumnezeu omenesc pentru ei. Acest lucru poate fi spus despre oricine şi orice ia locul lui Dumnezeu în inimile noastre devine un dumnezeu pentru noi. Porunca este foarte clară: „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine” (Exodul 20:3). Singura modalitate de a evita idolatria este să crezi în Dumnezeu.

  Atât de mulți dumnezei - 2018. Cei care lasă să se înţeleagă că Dumnezeul biblic este un dumnezeu creat îşi re-crează un dumnezeu omenesc pentru ei. Acest lucru poate fi spus despre oricine şi orice ia locul lui Dumnezeu în inimile noastre devine un dumnezeu pentru noi. Singura modalitate de a evita idolatria este să crezi în Dumnezeu.
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Trepiedul

  Întreabă-te dacă tu ești pentru cineva un punct de sprijin. Sunt persoane care au curajul să apeleze la tine când le e greu? Ce faci de obicei? Ajuți sau te eschivezi? Dar Dumnezeu, El știe că Îi ești recunoscător? I-ai spus acest lucru? Spune-I simțămintele tale! Îi face plăcere să audă din gura și din inima ta mulțumirea.

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Publicate astăzi

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Rănile trecătoare

  Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să te ajute să fii un prieten bun şi să-ţi dea destulă înţelepciune să poţi discerne prietenul adevărat de cel fals. Influenţa unui prieten poate fi atât de mare încât să-ţi compromită propria mântuire.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...