Susținut de rugăciune

  Atunci, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?” „Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a spus Isus. … Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post. – Matei 17:19-21

  Adevăratul misionar este un instrument al Duhului Sfânt cu sarcina sfântă de a-i conduce pe păcătoşi de la împărăţia lui Satana în Împărăţia lui Isus Hristos (Col. 1:13-14). Mulţi misionari şi predicatori iscusiţi şi-au folosit talentele lor uimitoare şi cele mai bune resurse pe care le aveau, dar au eşuat. Cum putem explica acest lucru?

  În 11 iunie 1883, Ellen White îi scria o scrisoare fiului ei mai mic, Willie, vorbind despre provocările misionare cu care se confrunta biserica din California. Având în minte contextul marii lupte dintre Dumnezeu şi Satana, ea sublinia faptul că doar prin rugăciune stăruitoare pot avea succes aceste eforturi misionare. Ea spunea: „Noi le spunem misionarilor că ei trebuie să îşi facă lucrarea misionară cu un spirit al rugăciunii şi că trebuie să se apropie de oameni, să nu simtă că, după ce au dat o carte sau au obţinut un nume, lucrarea lor s-a încheiat. Satana şi îngerii lui lucrează cot la cot cu ei pentru a contra-cara fiecare efort pe care îl fac. Atunci când merg pe stradă, ei trebuie să se roage pentru har şi pentru ca îngerii lui Dumnezeu să fie în jurul lor.

  Dacă nu fac acest lucru, înşelătoriile Diavolului vor întoarce eforturile făcute de ei, adevărul nu va găsi intrare la inimi şi întreg oraşul va fi avertizat în zadar. […] ” „Când biserica din Scoţia lua anumite decizii prin care credinţa era compromisă, renunţând la principiile ferme, un singur bărbat [John Knox] a fost hotărât să nu renunţe la nicio iotă sau o frântură. El a mers înaintea lui Dumnezeu pe genunchi şi a pledat: «Dă-mi Scoţia sau mor.»

  Rugăciunea lui insistentă a fost ascultată. Ah, fie ca pretutindeni să fie auzită rugăciunea credinţei: Dă-mi sufletele îngropate în mizeria erorilor sau mor! Aduceţi-i la cunoştinţa adevărului aşa cum este în Isus” (Scrisoarea 20, 1883).

  Astăzi există tendinţa puternică de a ne bizui mai mult pe strategiile noastre misionare sofisticate decât pe puterea Duhului Sfânt. Unii predicatori charismatici sau penticostali chiar tind să manipuleze lucrarea Duhului Sfânt. În loc să încercăm să folosim Duhul Sfânt, de ce să nu Îi permitem să ne folosească El? A umbla cu smerenie în spiritul rugăciunii, aşa ca John Knox, poate genera rezultate incomensurabile şi de durată!

  Susținut de rugăciune - 2018. Astăzi există tendinţa puternică de a ne bizui mai mult pe strategiile noastre misionare sofisticate decât pe puterea Duhului Sfânt. Unii predicatori charismatici sau penticostali chiar tind să manipuleze lucrarea Duhului Sfânt. În loc să încercăm să folosim Duhul Sfânt, de ce să nu Îi permitem să ne folosească El?
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Dublă comandă

  Ceea ce trebuie să știm se rezumă la următorul adevăr, cel puțin în ce Îl privește pe Dumnezeu. El vrea să facem propriile noastre alegeri și să ne bucurăm de tot, dar nu dorește să fim nefericiți după bucuria de moment a deciziilor noastre. Pe El asta Îl preocupă foarte mult: fericirea noastră și înainte, și în timpul, și după ce facem ceva.

  Planul B

  Când e vorba de viața noastră reală, profundă, există un singur plan. Nu are rost să căutăm alternative, polițe de asigurare sau precontracte. Singura șansă este să ne încredem în Cel care, încă de pe vremea când noi nu eram de încredere, Îi eram chiar vrăjmași, a semnat cu noi un legământ, un contract de salvare a noastră. Dacă nici această dovadă de iubire nu-i suficientă, atunci ce ar mai putea fi?

  Doi ochi, două urechi, o singură gură

  Mântuitorul obișnuia să spună: „Cine are urechi de auzit să audă și cine are ochi să vadă.” A vedea și a auzi presupun voință, alegere. Alege în această zi să vezi și să asculți mai cu atenție! Îndreaptă privirea ta chiar în direcția în care ți-e incomod să privești, spre cei mai lipsiți ori mai nefericiți decât tine. Ascultă-i chiar și pe cei care te enervează...

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...