Sindromul cameleonului

  Vor învăţa pe poporul Meu să deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt şi vor arăta deosebirea dintre ce este necurat şi ce este curat. – Ezechiel 44:23

  Multe animale se camuflează, preluând aspectul de la ceva din mediul înconjurător. Potenţialele victime fac acest lucru instinctiv, pentru a se ascunde de prădători. Pe de altă parte, prădătorii se camuflea-ză pentru a-şi surprinde victimele. Pentru a se autoapăra, unii cameleoni îşi adaptează culoarea în conformitate cu vederea speciei de prădător (pasăre sau şarpe) care îi ameninţă. Tot aşa, mulţi creştini minimizează opoziţia lumii amestecându-se cu elemente din cultura lor. Făcând astfel, ei umbresc păcătoşenia păcatului.

  Revista Signs of the Times din 15 iunie 1876 includea un articol intuitiv scris de Ellen White despre „Învăţăturile lui Hristos”. În acel articol, ea avertiza: „Cel mai mare pericol al lumii este ca păcatul să nu mai pară păcătos. Acesta este cel mai mare rău care există în biserică; păcatul este acoperit cu mulţumirea de sine. Binecuvântaţi sunt cei care au o conşti-inţă sensibilă, care pot plânge şi suspina pentru sărăcia şi rătăcirea lor spirituală, departe de Dumnezeu, care sunt săraci în duhul şi pot primi mustrarea trimisă de Dumnezeu şi care, cu mărturisire şi zdrobirea inimii, îşi vor ocupa locul pocăiţi, în smerenie, la crucea lui Hristos. Dumnezeu ştie că este bine ca omul să calce pe o cale grea şi umilă, să întâmpine dificultăţi, să experimenteze dezamăgiri şi să sufere greutăţi. Credinţa se întăreşte când vine în conflict cu îndoiala şi face faţă necredinţei prin puterea lui Isus.”

  Îngăduinţa faţă de păcat nu îi schimbă natura păcătoasă, doar ne face pe noi mai vulnerabili în faţa păcatului. Ellen White spune: „Conformarea faţă de obiceiurile lumii converteşte biserica spre lume; ea niciodată nu converteşte lumea la Hristos. Prietenia cu păcatul îl va face în mod inevitabil să pară mai puţin respingător” (Tragedia veacurilor, p. 509).

  Contracarând acest proces de conformare faţă de lume, Ezechiel 44:23 spune că liderii din poporul lui Dumnezeu trebuie să îi înveţe „să deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt şi vor arăta deosebirea dintre ce este necurat şi ce este curat”. Dar înainte de a-i învăţa în mod eficient pe alţii să facă această distincţie, noi trebuie să o recunoaştem mai întâi şi să fim convinşi de acest lucru.

  Sindromul cameleonului - 2018. Conformarea faţă de obiceiurile lumii converteşte biserica spre lume; ea niciodată nu converteşte lumea la Hristos. Prietenia cu păcatul îl va face în mod inevitabil să pară mai puţin respingător.
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Șase sticle într-un bax

  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu... că a dat pe Fiul Său. Pentru că Dumnezeu te iubește, nu te vinde, ci plătește un preț nemăsurat pentru tine. Tu realizezi ce reprezinți în acest univers?

  Bateria de șase volți

  Noi suntem întru totul dependenți de sursa noastră de putere; despărțiți de Dumnezeu nu putem face nimic, „în El avem viața, mișcarea și ființa”.

  Șase personaje în căutarea unui autor

  Cu adevărat protejat este doar cel ce își bazează deciziile și cunoașterea pe inspirația divină. Călăuzirea Duhului este un dar prețios, pe care îl putem primi dacă îl cerem.

  6! 6! Vine Poliția!

  Înaintea lui Dumnezeu, toate lucrurile sunt descoperite. Ar fi inutilă preocuparea de a ascunde. Mai potrivită este atitudinea descrisă în cuvintele: „Ferice de cel ce nu-și ascunde fărădelegea!”

  Publicate astăzi

  Șase sticle într-un bax

  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu... că a dat pe Fiul Său. Pentru că Dumnezeu te iubește, nu te vinde, ci plătește un preț nemăsurat pentru tine. Tu realizezi ce reprezinți în acest univers?

  Credința lui Rahav

  Mă rog ca tu și cu mine, la fel ca Rahav, să ne hotărâm să avem încredere în făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât să putem avea și noi o credință neclintită ca a ei.

  Împarte-ţi pâinea!

  Fă un tur mintal asupra felului în care Dumnezeu ţi-a purtat de grijă de-a lungul anilor. Un mod de a-I mulţumi este să împărţi ceea ce ai cu cineva care este într-o situaţie mai dezavantajată decât tine. „Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede şi slava Domnului te va însoţi”.

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...