Solia 1888

  Dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi… – Efeseni 4:21

  Mai multe proiecte misionare adventiste de ziua a şaptea independente susţin că sunt adevăraţii mesageri ai aşa-numitei „Solia 1888”. Dar cum ar trebui să înţelegem această solie? Astfel de pretenţii se referă la prezentările şi discuţiile doctrinare din cadrul sesiunii Conferinţei Generale de la Minneapolis, Minnesota (17 octombrie–4 noiembrie 1888), dar şi la Consiliul Pastoral care a început cu o săptămână mai repede. Subiectele discutate includeau identificarea celor zece coarne profetice din Daniel 7, legea din Galateni 3 şi neprihănirea prin credinţă.

  În 5 august 1888, Ellen White a scris o scrisoare deschisă delegaţilor de la acea sesiune. Ea a început astfel: „Suntem impresionaţi că această adunare va fi cea mai importantă întâlnire la care aţi participat vreodată.

  Aceasta ar trebui să fie o vreme în care să Îl căutaţi cu stăruinţă pe Domnul şi să vă smeriţi inimile înaintea Lui. Sper că veţi privi această ocazie ca fiind cea mai preţioasă pentru a vă ruga şi a vă sfătui împreună.” Tot în aceeaşi scrisoare, ea spunea: „Interpretarea corectă a Scripturii nu este tot ce cere Dumnezeu de la noi. El ne porunceşte nu doar să cunoaştem adevărul, ci şi să punem în practică adevărul, aşa cum este el în Isus” (Scrisoarea 20, 1888).

  În timpul întâlnirilor, Ellen White a susţinut mesajele centrate pe Isus prezentate de Alonzo T. Jones şi Ellet J. Waggoner. Ea a pus accent mai mult pe soliile biblice prezentate decât pe mesagerii omeneşti. Dar unii oameni înţeleg din această susţinere mult mai mult decât a însemnat ea.

  În 19 iunie 1889, Ellen White a vorbit despre acest lucru într-o predică ţinută în Rome, New York (Ms 5, 1889). Ea explica: „Mi s-a pus întrebarea: ce crezi despre lumina pe care o prezintă aceşti bărbaţi? V-am prezentat-o și eu în ultimii patruzeci şi cinci de ani – farmecul fără seamăn al lui Hristos. Aceasta încercam eu să prezint minţilor voastre. Când fratele Waggoner a adus aceste idei la Minneapolis, a fost prima învăţătură clară pe această temă pe care am auzit-o de pe buze omeneşti, în afară de discuţiile dintre mine şi soţul meu.”

  În viziunea lui Ellen White, solia de la 1888 este în esenţă o subliniere doctrinară a „farmecului fără seamăn al lui Hristos” şi a „adevărului, aşa cum este el în Isus”; cu o experienţă personală profundă cu El!

  Solia 1888 - 2018. În viziunea lui Ellen White, solia de la 1888 este în esenţă o subliniere doctrinară a „farmecului fără seamăn al lui Hristos” şi a „adevărului, aşa cum este el în Isus”; cu o experienţă personală profundă cu El!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...