O solie atemporală

  Cât despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă, căci nu ştiţi când va veni vremea aceea. – Marcu 13:32-33

  Isus a avertizat împotriva stabilirii unei date fixe pentru întoarcerea Sa. Dar mulţi oameni au ignorat aceste avertizări şi s-au aventurat în tot felul de speculaţii. După dezamăgirea din octombrie 1844, adventiştii păzitori ai duminicii au propus cel puţin alte douăzeci şi una de date noi pentru a doua venire. În cercurile adventiştilor păzitori ai Sabatului, Joseph Bates sugera că atunci când preotul stropea cu sânge înaintea tronului milei de şapte ori (Lev. 16:14) reprezenta şapte ani care trebuiau calculaţi din toamna lui 1844 până în toamna lui 1851. Dar toate aceste speculaţii au dat greş!

  Deja în noiembrie 1850, Ellen White scria: „Domnul mi-a arătat că timpul nu a mai fost un test din 1844 şi că nicicând nu va mai fi un test” (Present Truth, noiembrie 1850). În 21 iunie 1851, fiind în Camden, New York, ea a primit o avertizare în viziune împotriva încercării de a stabili împlinirea oricărei profeţii legate de timp după octombrie 1844. Ea spunea: „Domnul mi-a arătat că vestirea soliei trebuie să continue şi că nu trebuie să fie legată de o dată, deoarece datele nu vor mai fi niciodată un subiect crucial. Am văzut că unii aduceau un entuziasm fals, care apărea în urma predicării unor date, şi că solia îngerului al treilea poate să stea pe propria temelie şi nu are nevoie de date care să o întărească, iar ea va înainta cu o putere mare, îşi va face lucrarea şi va conduce direct la neprihănire” (Solii alese, vol. 1, p. 188).

  În ciuda acestor avertizări şi a altora primite prin Ellen White, multe persoane vor găsi întotdeauna o cale de a-şi justifica fascinaţia persona-lă de a stabili date. Unii susţin că Isus ne-a interzis să cunoaştem „ziua şi ceasul” venirii Sale (Matei 24:36; Marcu 13:32), dar nu şi anul. Alţii susţin că nu putem cunoaşte data specifică a celei de-a doua veniri, dar unele profeţii legate de timp, cum ar fi 1 290 şi 1 335 de zile (Dan. 12:11-12), încă trebuie să se împlinească în viitor.

  Unele speculaţii profetice pot părea foarte logice şi convingătoare. Dar cei care iau în serios avertizările lui Hristos şi mustrările lui Ellen White niciodată nu se vor aventura în astfel de fantezii neîntemeiate. Solia adventistă nu are nevoie de o astfel de cârjă pentru a înainta!

  O solie atemporală - 2018. Unele speculaţii profetice pot părea foarte logice şi convingătoare. Dar cei care iau în serios avertizările lui Hristos şi mustrările lui Ellen White niciodată nu se vor aventura în astfel de fantezii neîntemeiate. Solia adventistă nu are nevoie de o astfel de cârjă pentru a înainta!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  De la monoclu la ochelari

  Într-un sens figurat, fiecare dintre noi vede lumea prin propriile lentile. Din acest motiv o vedem atât de diferit. Nu uita acest lucru azi, când vei avea impresia că ceilalți au ceva, că nu văd lucrurile corect. Te va ajuta să manifești mai multă toleranță și înțelegere.

  Două repere

  Mântuitorul Își găsea odihna la picioarele Tatălui Său dis-de-dimineață, când Se retrăgea din mijlocul ucenicilor și Se ruga. Acesta este modelul cel mai de succes în gestionarea stresului și a tensiunii zilnice. Ia-ți timp doar pentru tine și relația ta cu Dumnezeu!

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...