Drepturile femeilor

  Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. – Galateni 3:28

  Relatarea despre creaţiune declară că atât bărbatul, cât şi femeia au fost creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Gen. 1:26-27). Faptul că Eva a fost creată dintr-o coastă a lui Adam sugerează egalitate şi tovărăşie (Gen. 2:21-24). Matthew Henry (1662–1714) spunea foarte bine: „Femeia a fost făcută dintr-o coastă de-a lui Adam; nu a fost făcută din capul lui pentru a conduce peste el, nici din picioare pentru a fi călcată în picioare de el, ci din coasta lui pentru a fi egală cu el, de sub braţul lui pentru a fi protejată şi aproape de inima lui, să fie iubită” (Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, despre Gen. 2:21-25). Dar păcatul a distorsionat relaţia dintre femeie şi bărbat (Gen. 3:16) şi, de-a lungul secolelor, nenumărate femei au fost considerate fără valoare şi oprimate de către bărbaţi.

  În Statele Unite, un moment crucial în schimbarea acestei situaţii a fost Convenţia de la Seneca Falls, ţinută în Wesleyan Chapel, Seneca Falls, New York, pe 19–20 iulie 1848. Recunoscând că, prin creaţie, „femeia este egală cu bărbatul”, „Declaration of Rights and Sentiments” de la acea convenţie denunţa mai multe „nedreptăţi şi uzurpări din partea bărbatului faţă de femeie” şi susţinea că drepturile femeilor sunt „iluminatoare în privinţa legilor care le guvernează”, să ia cuvântul în întâlniri publice, să participe la vot etc.

  Bărbatul şi femeia sunt egali nu doar prin creaţie, ci şi prin răscumpărare. Într-adevăr, creaţia şi răscumpărarea sunt cei doi mari egalizatori ai fiinţelor omeneşti. Atât bărbatul, cât şi femeia au fost creaţi de Dumnezeu şi sunt mântuiţi prin jertfa ispăşitoare a lui Hristos pe cruce. Pavel accentuează că „nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus” (Gal. 3:28). Dar chiar şi aşa, Biblia totuşi face o distincţie de gen clară între bărbaţi şi femei, distincţie care nu ar trebui încălcată (Lev. 18:22; 20:13). Orice încercare de a distruge această distincţie este considerată o distorsionare a creaţiunii lui Dumnezeu (Rom. 1:24-28).

  În timpul lucrării Sale de pe pământ, Hristos a respectat, a protejat şi a apărat femeile împotriva discriminării sociale şi religioase (Ioan 4:1-42; 8:1-11). Orice formă de abuz sexual sau discriminare socială împotriva femeilor este o ofensă directă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul şi Susţinătorul lor!

  Drepturile femeilor - 2018. În timpul lucrării Sale de pe pământ, Hristos a respectat, a protejat şi a apărat femeile împotriva discriminării sociale şi religioase (Ioan 4:1-42; 8:1-11). Orice formă de abuz sexual sau discriminare socială împotriva femeilor este o ofensă directă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul şi Susţinătorul lor!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Dublă comandă

  Ceea ce trebuie să știm se rezumă la următorul adevăr, cel puțin în ce Îl privește pe Dumnezeu. El vrea să facem propriile noastre alegeri și să ne bucurăm de tot, dar nu dorește să fim nefericiți după bucuria de moment a deciziilor noastre. Pe El asta Îl preocupă foarte mult: fericirea noastră și înainte, și în timpul, și după ce facem ceva.

  Planul B

  Când e vorba de viața noastră reală, profundă, există un singur plan. Nu are rost să căutăm alternative, polițe de asigurare sau precontracte. Singura șansă este să ne încredem în Cel care, încă de pe vremea când noi nu eram de încredere, Îi eram chiar vrăjmași, a semnat cu noi un legământ, un contract de salvare a noastră. Dacă nici această dovadă de iubire nu-i suficientă, atunci ce ar mai putea fi?

  Doi ochi, două urechi, o singură gură

  Mântuitorul obișnuia să spună: „Cine are urechi de auzit să audă și cine are ochi să vadă.” A vedea și a auzi presupun voință, alegere. Alege în această zi să vezi și să asculți mai cu atenție! Îndreaptă privirea ta chiar în direcția în care ți-e incomod să privești, spre cei mai lipsiți ori mai nefericiți decât tine. Ascultă-i chiar și pe cei care te enervează...

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...