Un adventist adevărat

  Totuşi, să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. – Luca 10:20

  Încă de la începuturile sale, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a experimentat o rată rapidă de creştere şi o expansiune geografică semnificativă. Revista Review and Herald din 23 iulie 1857 publica un articol scurt intitulat „The Cause”, în care James White raporta că numărul adventiştilor de ziua a şaptea din anul 1849 era doar „aproximativ o sută”.

  Acel număr a crescut la aproape două sute în 1850, două mii, în 1852 şi 3 500, până în 1863. În 2017, biserica avea deja peste 20 de milioane de membri. Lăudat fie Domnul pentru această creştere uimitoare! Ca biserică, noi avem o organizaţie solidă şi un mesaj biblic foarte consecvent. Dar câţi dintre noi, ca membri ai bisericii, trăim în conformitate cu acel mesaj? Pildele Domnului Hristos despre împărăţie (vezi Matei 13) elucidează faptul că nu toţi care vin în biserică sunt cu adevărat convertiţi şi vor rămâne până la sfârşit.

  Deja în 1867 Ellen White avertiza: „Numele sunt înscrise în cărţile bisericii de pe pământ, dar nu în cartea vieţii. Am văzut că nu este nici măcar unul din douăzeci de tineri care să ştie din experienţă ce este religia” (Mărturii pentru biserică, vol. 1, p. 504). La începutul anilor 1890, ea adăuga: „Fac o declaraţie solemnă bisericii, că nici măcar unul din douăzeci al căror nume este înscris în registrul bisericii nu este pregătit să îşi încheie istoria pe pământ şi sunt tot aşa de fără Dumnezeu şi fără speranţă în lume ca orice păcătos de rând.” (Christian Service, p. 40).

  Aceste afirmaţii nu ar trebui folosite pentru a calcula statistic câţi dintre membrii bisericii locale vor fi în cer şi câţi nu. Să nu uităm că separarea finală între grâu şi neghină şi între peştii buni şi peştii răi este sarcina îngerilor lui Dumnezeu la sfârşitul timpului, şi nu a vreunei fiinţe omeneşti (Matei 13:27-30,47-50). Afirmaţiile citate mai sus sunt nişte avertizări solemne pentru ca fiecare dintre noi să ne examinăm viaţa şi să biruim starea spirituală de laodiceeni căldicei (Apoc. 3:14-22).

  Ca biserică, noi avem nevoie astăzi de mai mulţi reformatori ai vieţilor proprii decât reformatori ai vieţilor altora. A fi un adventist adevărat nu ţine atât de mult de a spune, ci mai degrabă de a trăi. Fie ca numele tău şi al meu să rămână în cartea vieţii Mielului (Apoc. 21:27)!

  Un adventist adevărat - 2018. Avem nevoie astăzi de mai mulţi reformatori ai vieţilor proprii decât reformatori ai vieţilor altora. A fi un adventist adevărat nu ţine atât de mult de a spune, ci mai degrabă de a trăi. Fie ca numele tău şi al meu să rămână în cartea vieţii Mielului!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Dublă comandă

  Ceea ce trebuie să știm se rezumă la următorul adevăr, cel puțin în ce Îl privește pe Dumnezeu. El vrea să facem propriile noastre alegeri și să ne bucurăm de tot, dar nu dorește să fim nefericiți după bucuria de moment a deciziilor noastre. Pe El asta Îl preocupă foarte mult: fericirea noastră și înainte, și în timpul, și după ce facem ceva.

  Planul B

  Când e vorba de viața noastră reală, profundă, există un singur plan. Nu are rost să căutăm alternative, polițe de asigurare sau precontracte. Singura șansă este să ne încredem în Cel care, încă de pe vremea când noi nu eram de încredere, Îi eram chiar vrăjmași, a semnat cu noi un legământ, un contract de salvare a noastră. Dacă nici această dovadă de iubire nu-i suficientă, atunci ce ar mai putea fi?

  Doi ochi, două urechi, o singură gură

  Mântuitorul obișnuia să spună: „Cine are urechi de auzit să audă și cine are ochi să vadă.” A vedea și a auzi presupun voință, alegere. Alege în această zi să vezi și să asculți mai cu atenție! Îndreaptă privirea ta chiar în direcția în care ți-e incomod să privești, spre cei mai lipsiți ori mai nefericiți decât tine. Ascultă-i chiar și pe cei care te enervează...

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...