Primitori care devin dătători

  A doua zi, Isus a vrut să Se ducă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a zis: „Vino după Mine.” […] Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care au scris Moise, în Lege, şi prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.” – Ioan 1:43,45

  Revista Review and Herald din 4 august 1853 avea o adnotare interesantă despre răspândirea mesajului adventist în Michigan. Ea suna astfel: „Tocmai m-am întors din Hastings. Acolo am avut cinci întâlniri. Domnul ne-a binecuvântat cu Duhul Sfânt. Sfinţii au fost mângâiaţi şi învioraţi. Păcătoşii au tremurat şi au plâns. Doi au dat mărturie pentru adevăr la întâlniri şi alţi doi şi-au făcut publică intenţia de a păzi Sabatul Domnului şi Dumnezeului nostru şi încă alţii sunt convinşi că noi avem adevărul. […] Unii vor fi botezaţi cu prima ocazie. […] Noi credem că solia celui de-al treilea înger se răspândeşte cu repeziciune aici şi că Domnul deschide calea pentru marea strigare.”

  Dar cine a scris aceste cuvinte? Ele vin de sub peniţa lui David Hewitt, primul adventist de ziua a şaptea din Battle Creek, Michigan. Foarte interesant, în 1852, când Joseph Bates a hotărât să predice mesajul adventist în Battle Creek, el a folosit o strategie unică. A mers la dirigintele de poştă local, care se presupune că îi cunoştea pe toţi din oraş, şi l-a întrebat care este „cel mai cinstit om din oraş”. Dirigintele de poştă i-a răspuns că acesta ar fi David Hewitt. Aşa că Bates a mers la casa familiei Hewitt şi a început să le vorbească despre mesajul adventist. Ei l-au acceptat cu bucurie şi, aşa cum este confirmat de notiţa de mai sus, David a devenit un misionar adventist dedicat.

  În Ioan 1:43-51 citim că Isus l-a chemat pe Filip, care, la rândul lui, l-a chemat pe Natanael. Acest pasaj ilustrează natura misiunii Evangheliei: cei care primesc devin dătători! În realitate, „fiecare ucenic adevărat este născut în Împărăţia lui Dumnezeu ca misionar. Acela care bea din apa vie devine un izvor de viaţă. Primitorul devine un dătător. Harul lui Hristos în suflet este ca un izvor în pustie, curgând pentru a-i răcori pe toţi şi făcându-i pe cei gata să piară doritori să bea din apa vieţii” (Hristos, Lumina lumii, p. 195).

  Mesajul Evangheliei nu poate fi ţinut doar pentru noi, ca o comoară ascunsă; el trebuie transmis şi altora (Matei 25:14-30). Care sunt planurile tale personale de a împărtăşi acest mesaj minunat?

  Primitori care devin dătători - 2018. Fiecare ucenic adevărat este născut în Împărăţia lui Dumnezeu ca misionar. Acela care bea din apa vie devine un izvor de viaţă. Primitorul devine un dătător. Harul lui Hristos în suflet este ca un izvor în pustie, curgând pentru a-i răcori pe toţi şi făcându-i pe cei gata să piară doritori să bea din apa vieţii.
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  De la monoclu la ochelari

  Într-un sens figurat, fiecare dintre noi vede lumea prin propriile lentile. Din acest motiv o vedem atât de diferit. Nu uita acest lucru azi, când vei avea impresia că ceilalți au ceva, că nu văd lucrurile corect. Te va ajuta să manifești mai multă toleranță și înțelegere.

  Două repere

  Mântuitorul Își găsea odihna la picioarele Tatălui Său dis-de-dimineață, când Se retrăgea din mijlocul ucenicilor și Se ruga. Acesta este modelul cel mai de succes în gestionarea stresului și a tensiunii zilnice. Ia-ți timp doar pentru tine și relația ta cu Dumnezeu!

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...