Dragostea lui Dumnezeu

  Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. – Romani 8:38-39

  Mulţi autori şi compozitori de muzică iscusiţi au folosit cel mai bun limbaj pentru a descrie dragostea lui Dumnezeu. Unul dintre ei a fost Frederick M. Lehman (1868–1953), născut în Mecklenburg, Germania, pe data de 7 august 1868 şi a emigrat în Statele Unite cu familia la vârsta de patru ani. El a scris şi a publicat sute de cântece şi a compilat şase cărţi de imnuri. Dar el a recunoscut că dragostea lui Dumnezeu întrece toate abilităţile noastre de a comunica. În 1917, în Pasadena, California, el a scris un cântec foarte frumos: „The Love of God” (Iubirea Lui).

  Una dintre strofele acestui imn sună astfel:

  Cu apa mării de am scrie, / Iubirea Lui pe ceru-ntins,
  Și orice om de-ar vrea să fie, / Un scrib pe-al slavei necuprins,
  Și tot n-ar fi destul să scrii, / Că mările-ar seca,
  Din veșnicii în veșnicii / Rămâne dragostea.

  La refren, el spune:
  Iubire sfântă și bogată, / Tu ne rămâi mereu.
  Cântarea noastră minunată, / În veci lui Dumnezeu.

  În 1889, Ellen White scria: „Toată această iubire părintească ce a venit din generaţie în generaţie prin canalele inimii omeneşti, toate izvoarele de gingăşie şi bunătate care s-au deschis în sufletele oamenilor nu sunt decât mici pâraie faţă de oceanele fără margini, atunci când sunt comparate cu iubirea infinită şi inepuizabilă a lui Dumnezeu. Limba nu poate să exprime acest lucru. Pana n-o poate înfăţişa. Poţi medita asupra acestui lucru în fiecare zi a vieţii tale. Poţi să cercetezi Scripturile în mod sincer şi stăruitor pentru a înţelege; poţi să faci apel la toată puterea şi capacitatea pe care Dumnezeu ţi le-a dat, în străduinţa de a înţelege iubirea şi mila Tatălui ceresc; şi totuşi, dincolo de acestea, mai există încă o infinită bogăţie. Poţi studia veacuri întregi această iubire şi, cu toate acestea, nu vei putea înţelege niciodată pe deplin înălţimea, lărgimea, adâncimea şi lungimea iubirii lui Dumnezeu, care a dat pe Fiul Său să moară pentru lume. Nici chiar veşnicia nu va putea să o descopere pe deplin” (Mărturii pentru biserică, vol. 5, p. 740).

  Dacă te hotărăşti să meditezi la dragostea lui Dumnezeu şi să fii deschis la influenţa sa transformatoare, viaţa ta nu va mai fi niciodată la fel!

  Dragostea lui Dumnezeu - 2018. Poţi să cercetezi Scripturile în mod sincer şi stăruitor pentru a înţelege; poţi să faci apel la toată puterea şi capacitatea pe care Dumnezeu ţi le-a dat, în străduinţa de a înţelege iubirea şi mila Tatălui ceresc; şi totuşi, dincolo de acestea, mai există încă o infinită bogăţie.
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Cinci fecioare înțelepte

  Cine se mulțumește să memoreze va ajunge să se creadă înțelept, dar va descoperi că prea multe bagaje, fără a fi organizate, sunt nu doar inutile, ci chiar dăunătoare. Există oameni ne­buni care știu pe de rost volume întregi, dar există și înțelepți care nici măcar nu știu să citească. Cine a găsit un om înțelept să-l păstreze în apropierea lui; informație ne oferă toți roboții planetei.

  Cinci degete

  În lumea lui Dumnezeu, situația stă în felul următor, după cum o rezumă Pavel: „Când sunt slab, atunci sunt tare”; „Pot totul în Hristos, care mă întărește.”

  Publicate astăzi

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  De ce îți este frică?

  nu te teme, căci Eu sînt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu...

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).