El a murit pentru mine

  Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. – 1 Petru 3:18

  Niciun sacrificiu omenesc nu poate fi comparat cu jertfa infinită a lui Hristos pe crucea de la calvar. Dar chiar şi aşa avem exemple de câţiva oameni care au murit pentru alţii. La sfârşitul lunii iulie 1941, trei prizonieri au dispărut din lagărul de concentrare de la Auschwitz, din sudul Poloniei. Pentru a descuraja şi alte încercări de evadare, comandantul-şef al Nazi SS a poruncit ca alţi zece prizonieri să fie lăsaţi să moară de foame. Unul dintre ei a fost Franciszek Gajowniczek, care striga: „Soţia mea! Copiii mei!” Atins de aceste cuvinte, călugărul franciscan Maximilian Kolbe (1894–1941) s-a oferit să îi ia locul.

  După două săptămâni de deshidratare şi înfometare, doar Kolbe a mai rămas în viaţă. Aşteptând să golească buncărul, paznicii i-au administrat o injecţie letală cu fenol pe 14 august 1941. A murit la vârsta de 47 de ani şi rămăşiţele lui au fost incinerate în ziua următoare. El a murit în mod voluntar în locul lui Franciszek Gajowniczek (1901–1995), care a mai trăit 53 de ani. La vârsta de 93 de ani, Gajowniczek încă îşi amintea de acea zi: „Părintele Kolbe i-a spus comandantului: «Vreau să merg eu în locul bărbatului pe care l-aţi ales. El are o soţie şi familie. Eu sunt singur. Sunt preot catolic.»”

  Acest incident ne aminteşte de ceea ce a făcut Hristos pentru noi în urmă cu două mii de ani. Ellen White scrie: „Răscumpărătorul lumii a fost tratat aşa cum meritam noi să fim trataţi, pentru ca noi să fim trataţi aşa cum merita El să fie tratat. El a venit în lumea noastră şi a luat asupra Sa păcatele noastre, pentru ca noi să putem primi neprihănirea Lui atribuită.

  El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care nu a avut parte, pentru ca noi să putem fi îndreptăţiţi prin neprihănirea Sa, la care noi nu am avut nicio parte. Răscumpărătorul lumii S-a dat pe Sine pentru noi. Cine a fost el? Maiestatea cerului, care Şi-a vărsat sângele pe altarul dreptăţii pentru păcatele omului vinovat” (Review and Herald, 21 martie 1893).

  Hristos nu a murit de o moarte naturală. El a murit de a doua moarte în locul nostru, pentru ca toţi cei care sunt în El să nu aibă parte de ea (Apoc. 20:6). „Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său” (1 Ioan 5:11). Doamne Isuse, Îţi mulţumesc că ai venit să suferi şi să mori în locul meu! Prin jertfa Ta uimitoare, eu pot fi îndreptăţit şi pot avea viaţa veşnică. Amin!

  El a murit pentru mine - 2018. El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care nu a avut parte, pentru ca noi să putem fi îndreptăţiţi prin neprihănirea Sa, la care noi nu am avut nicio parte. Răscumpărătorul lumii S-a dat pe Sine pentru noi. Cine a fost el? Maiestatea cerului, care Şi-a vărsat sângele pe altarul dreptăţii pentru păcatele omului vinovat.
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Cinci fecioare înțelepte

  Cine se mulțumește să memoreze va ajunge să se creadă înțelept, dar va descoperi că prea multe bagaje, fără a fi organizate, sunt nu doar inutile, ci chiar dăunătoare. Există oameni ne­buni care știu pe de rost volume întregi, dar există și înțelepți care nici măcar nu știu să citească. Cine a găsit un om înțelept să-l păstreze în apropierea lui; informație ne oferă toți roboții planetei.

  Cinci degete

  În lumea lui Dumnezeu, situația stă în felul următor, după cum o rezumă Pavel: „Când sunt slab, atunci sunt tare”; „Pot totul în Hristos, care mă întărește.”

  Publicate astăzi

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...