Paradisul recâștigat

  Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi. – Romani 5:19

  Primele pasaje din Biblie ne relatează povestea dramatică a paradisului original şi a modului în care a fost degenerat ca urmare a căderii lui Adam şi Eva (Gen. 3). Ultimele pasaje din Biblie portretizează minunatul paradis restaurat (Apoc. 21-22), când Dumnezeu va face „toate lucrurile noi” (Apoc. 21:5). Între cele două scene contrastante găsim drama umană care este în desfăşurare, în care fiecare persoană îşi decide destinul.

  Poetul englez John Milton (1608–1674) a scris cele mai faimoase poeme epice ale acestor scene. Complet orb încă din 1652, Milton a dictat aceste poezii cu ajutorul secretarului şi prietenilor. El a semnat un contract de publicaţii pentru Paradisul pierdut şi, patru luni mai târziu, pe 20 august 1667, tipograful Samuel Simmons i-a înregistrat lucrările.

  Thomas Elwood, care a studiat latina cu Milton, se spune că a mers la el cu următoarea remarcă: „Ai spus foarte multe aici despre Paradisul pierdut, dar ce ai de spus despre Paradisul regăsit?”

  Milton a meditat asupra acestui subiect şi mai târziu după aceea a scris o altă operă, Paradisul regăsit (1671). Acest poem epic scurt portretizează o serie de dezbateri între Hristos şi Satana. Dar Hristos S-a revanşat pentru greşeala primei perechi, Adam şi Eva, împotrivindu-Se biruitor ispitelor Diavolului. Pavel exprimă acest lucru foarte bine: „Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om [Adam], cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om [Hristos], cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi” (Rom. 5:19). Biruinţa uimitoare a lui Hristos asupra lui Satana ne poate elibera de strânsoarea păcatului şi ne poate duce în Paradisul restaurat.

  Tragedia veacurilor (p. 648) descrie momentul emoţionant în care Hristos îl va duce pe Adam înapoi în Paradisul în care trăia la început. Apoi „mintea lui prinde realitatea scenei; înţelege că acesta este cu adevărat Edenul restabilit, mai plăcut decât atunci când a fost alungat din el. […] Priveşte în jurul lui şi vede o mulţime din familia lui răscumpărată, stând în Paradisul lui Dumnezeu. Atunci îşi aşază coroana strălucitoare la picioarele lui Isus şi, căzând pe pieptul Său, Îl îmbrăţişează pe Răscumpărătorul. Atinge harpa de aur, şi bolţile cerului răsună de cântarea biruitoare: «Vrednic, vrednic, vrednic este Mielul care a fost junghiat şi trăieşte iarăşi!»”

  Tu şi cu mine trebuie să fim acolo!

  Paradisul recâștigat - 2018. „Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om , cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om , cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi” (Romani 5:19). Biruinţa uimitoare a lui Hristos asupra lui Satana ne poate elibera de strânsoarea păcatului şi ne poate duce în Paradisul restaurat.
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...