Căderea Ierusalimului

  Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape. – Luca 21:20

  Unul din cele mai tragice capitole din istoria poporului Israel a fost cucerirea şi distrugerea Ierusalimului de către armatele romane în anul 70 d.Hr., aşa cum a fost prezis de Isus în predica Sa escatologică (vezi Matei 24; Luca 21). Pe lângă avertizările lui Isus, mai multe evenimente ciudate au început să apară ca preavertizări supranaturale ale calamităţilor care urmau să se abată asupra oraşului.

  Flavius Josephus (Wars of the Jews 6.5.3) menţionează o stea care semăna cu o sabie şi o cometă care a putut fi văzută tot anul; o lumină puternică care strălucea timp de o jumătate de oră în timpul nopţii în jurul altarului şi al templului; o juncă dând naştere unui miel în mijlocul templului, în timp ce era dusă să fie jertfită; uşa dinspre răsărit de la templu, care era masivă şi încuiată, dar care s-a deschis singură şi „care şi trupe de soldaţi în armura lor”, fugind înconjuraţi de nori înainte de apus.

  Cu patru ani înainte ca războiul să înceapă, când oraşul încă se bucura de pace şi prosperitate, un bărbat ciudat pe nume Isus, fiul lui Ananus, a început să strige cu voce tare: „Glas din răsărit, glas de la apus, glas din cele patru vânturi, glas împotriva Ierusalimului şi glas împotriva acestui neam!” El a continuat să facă acest lucru până când a fost ucis de o piatră în timpul asediului oraşului.

  Isus i-a avertizat pe ucenicii Lui că atunci vând vor vedea „Ierusalimul înconjurat de oşti”, să ştie că pustiirea lui va fi aproape şi să fugă din Iudeea la munţi (Luca 21:20-21). Eusebius (Church History 3.5.3) explică faptul că „celor din biserica din Ierusalim li s-a poruncit printr-o prezicere dată prin descoperire înainte de război celor din oraş care erau vrednici de ea să se depărteze şi să locuiască într-unul din oraşele din Perea, pe care l-au numit Pella”.

  Deja în 7 septembrie 70 d.Hr. Ierusalimul a fost complet preluat de către romani. Dar toţi cei care au luat în serios avertizarea lui Hristos şi au părăsit oraşul au fost salvaţi! După cum Hristos a indicat semnele căderii Ierusalimului, El de asemenea a numit câteva evenimente care indică apropierea celei de-a doua veniri şi sfârşitul lumii. El spune: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie” (Luca 21:28)!

  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Douăsprezece luni ale anului

  O lună nu este un timp prea scurt, dar nici prea lung. Prin urmare, cum ar fi dacă ai găsi un mic proiect personal pe care să-l desfășori împreună cu un prieten sau cu mai mulți? Să aveți un motiv de sărbătoare în fiecare lună încă de aici.

  Ceasul al doisprezecelea

  Oriunde ai fi căzut, oricât de departe ai fi, gândește-te la așteptarea și la bunătatea Tatălui tău, care a pregătit deja harul cu care vrea să te acopere și să te primească înapoi. Nu sta pe gânduri, încă mai poți folosi ceasul al doisprezecelea! Pentru El, încă mai este posibil să te ierte și să te primească acasă.

  Al doisprezecelea ucenic

  Poate că ai și tu uneori sentimentul că locurile sunt ocupate, că alții au fost deja chemați, că ei știu deja totul. Nu lăsa descurajarea sau resemnarea să aibă controlul; acceptă atitudinea de voluntar. Implică-te acolo unde se ivește ocazia; fii prezent la acțiunile bisericii și ale familiei tale! Echipa lui Dumnezeu fie se va completa, fie se va lărgi și atunci vei primi legitimația de titular. Nu e nevoie să faci spectacol, ci slujește cu discreție; El va ști!

  Al doisprezecelea copil al lui Iacov

  Numele nostru este săpat adânc în palmele Mântuitorului, nu este un simplu tatuaj, ci El a plătit cu viața această răscumpărare. Poartă-te în așa fel încât să fie mândru când ți se rostește numele undeva.

  Publicate astăzi

  Douăsprezece luni ale anului

  O lună nu este un timp prea scurt, dar nici prea lung. Prin urmare, cum ar fi dacă ai găsi un mic proiect personal pe care să-l desfășori împreună cu un prieten sau cu mai mulți? Să aveți un motiv de sărbătoare în fiecare lună încă de aici.

  Iertarea

  Vom reuși să îi iertăm pe alții numai cerându-I lui Isus în fiecare dimineață să ne dea ajutor, putere și un duh de iertare.

  Greutăţile financiare

  A trebuit să trecem prin multe încercări, dar acestea ne-au dat mari lecții pentru caracter. Am învățat să apreciem puținul pe care îl aveam, să fim foarte flexibili cu hobby-urile, să ne descurcăm cu puțin și să economisim mult, să exersăm permanent autocontrolul și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.

  Răspunsul religiei

  Doamne, arată-ne mie și copiilor mei frumusețea vieții când ești Tu la cârmă! PROVOCARE: Alege astăzi un imn pe care nu l-ai mai cântat de mult și fredonează-l ori de câte ori poți!

  Sátánt a saját cselekedetei ítélik el

  „És énekelik Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és...