Căderea Ierusalimului

  Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape. – Luca 21:20

  Unul din cele mai tragice capitole din istoria poporului Israel a fost cucerirea şi distrugerea Ierusalimului de către armatele romane în anul 70 d.Hr., aşa cum a fost prezis de Isus în predica Sa escatologică (vezi Matei 24; Luca 21). Pe lângă avertizările lui Isus, mai multe evenimente ciudate au început să apară ca preavertizări supranaturale ale calamităţilor care urmau să se abată asupra oraşului.

  Flavius Josephus (Wars of the Jews 6.5.3) menţionează o stea care semăna cu o sabie şi o cometă care a putut fi văzută tot anul; o lumină puternică care strălucea timp de o jumătate de oră în timpul nopţii în jurul altarului şi al templului; o juncă dând naştere unui miel în mijlocul templului, în timp ce era dusă să fie jertfită; uşa dinspre răsărit de la templu, care era masivă şi încuiată, dar care s-a deschis singură şi „care şi trupe de soldaţi în armura lor”, fugind înconjuraţi de nori înainte de apus.

  Cu patru ani înainte ca războiul să înceapă, când oraşul încă se bucura de pace şi prosperitate, un bărbat ciudat pe nume Isus, fiul lui Ananus, a început să strige cu voce tare: „Glas din răsărit, glas de la apus, glas din cele patru vânturi, glas împotriva Ierusalimului şi glas împotriva acestui neam!” El a continuat să facă acest lucru până când a fost ucis de o piatră în timpul asediului oraşului.

  Isus i-a avertizat pe ucenicii Lui că atunci vând vor vedea „Ierusalimul înconjurat de oşti”, să ştie că pustiirea lui va fi aproape şi să fugă din Iudeea la munţi (Luca 21:20-21). Eusebius (Church History 3.5.3) explică faptul că „celor din biserica din Ierusalim li s-a poruncit printr-o prezicere dată prin descoperire înainte de război celor din oraş care erau vrednici de ea să se depărteze şi să locuiască într-unul din oraşele din Perea, pe care l-au numit Pella”.

  Deja în 7 septembrie 70 d.Hr. Ierusalimul a fost complet preluat de către romani. Dar toţi cei care au luat în serios avertizarea lui Hristos şi au părăsit oraşul au fost salvaţi! După cum Hristos a indicat semnele căderii Ierusalimului, El de asemenea a numit câteva evenimente care indică apropierea celei de-a doua veniri şi sfârşitul lumii. El spune: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie” (Luca 21:28)!

  Căderea Ierusalimului - 2018. După cum Hristos a indicat semnele căderii Ierusalimului, El de asemenea a numit câteva evenimente care indică apropierea celei de-a doua veniri şi sfârşitul lumii. El spune: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie”
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Cinci fecioare înțelepte

  Cine se mulțumește să memoreze va ajunge să se creadă înțelept, dar va descoperi că prea multe bagaje, fără a fi organizate, sunt nu doar inutile, ci chiar dăunătoare. Există oameni ne­buni care știu pe de rost volume întregi, dar există și înțelepți care nici măcar nu știu să citească. Cine a găsit un om înțelept să-l păstreze în apropierea lui; informație ne oferă toți roboții planetei.

  Cinci degete

  În lumea lui Dumnezeu, situația stă în felul următor, după cum o rezumă Pavel: „Când sunt slab, atunci sunt tare”; „Pot totul în Hristos, care mă întărește.”

  Publicate astăzi

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...