Pasiune pentru misiunea din afara orașelor

  Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu. – Faptele apostolilor 20:24

  Scriu acest text aflându-mă în Zürich, Elveţia, în seara Sabatului din 22 octombrie 2016. Astăzi am avut un program inspirator în oraşul Tramelan, unde am sărbătorit 130 de ani de la dedicarea locului de întâlnire al adventiştilor de ziua a şaptea. Dar prezenţa adventistă în această ţară frumoasă a început doar cu 20 de ani în urmă, pe 7 februarie 1866, când Czechowski i-a botezat pe Louise Pigueron şi Jean David Goymet în lacul Neuchâtel. Acesta a fost primul botez adventist din Elveţia şi poate primul (sau cel puţin al doilea) de pe continentul european. Michael Belina Czechowski s-a născut în Polonia pe 5 septembrie 1818. Fiind preot catolic, el a mers la Roma pentru o scurtă întrevedere cu papa Grigore al XVI-lea. Dezamăgit pe Biserica Romano-Catolică, Czechowski a renunţat la jurămintele făcute şi s-a căsătorit. În 1851 s-a mutat împreună cu soţia lui în America de Nord, unde a lucrat ca evanghelist baptist. În 1856, a întâlnit un grup de adventişti păzitori ai Sabatului şi a devenit predicator al acestei biserici în formare.

  Odată cu trecerea timpului, Czechowski a simţit povara de a predica mesajul adventist în Europa. Fără susţinere din partea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea care tocmai se organizase, el a convins un grup de adventişti de duminica să îi sponsorizeze eforturile misionare. Astfel că, pe 14 mai 1864, a pornit pe mare împreună cu soţia lui şi cu Annie Butler spre Europa şi a predicat mesajul adventist în Italia, Elveţia, Germania, Franţa, Ungaria şi România. La cererea adventiştilor elveţieni, John N. Andrews a fost trimis zece ani mai târziu spre Europa ca primul misionar oficial al adventiştilor trimis peste mări.

  După ce a plantat seminţele mesajului adventist în Europa, Czechowski a murit pe 25 februarie 1876, în Viena, Austria, lăsând în urmă o moştenire uimitoare de slujire devotată. Mai mulţi dintre cei convertiţi de el şi urmaşii lor au mers ca misionari adventişti în diferite locuri ale lumii. Eforturile sale au dovedit încă o dată că seminţele mici pot duce la recolte bogate. Chiar şi ca voluntari (fără a fi sponsorizaţi oficial), tu şi cu mine avem privilegiul de a fi misionari devotaţi ai mesajului adventist!

  Pasiune pentru misiunea din afara orașelor - 2018. După ce a plantat seminţele mesajului adventist în Europa, Czechowski a murit pe 25 februarie 1876, în Viena, Austria, lăsând în urmă o moştenire uimitoare de slujire devotată. Mai mulţi dintre cei convertiţi de el şi urmaşii lor au mers ca misionari adventişti în diferite locuri ale lumii.
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Dublă comandă

  Ceea ce trebuie să știm se rezumă la următorul adevăr, cel puțin în ce Îl privește pe Dumnezeu. El vrea să facem propriile noastre alegeri și să ne bucurăm de tot, dar nu dorește să fim nefericiți după bucuria de moment a deciziilor noastre. Pe El asta Îl preocupă foarte mult: fericirea noastră și înainte, și în timpul, și după ce facem ceva.

  Planul B

  Când e vorba de viața noastră reală, profundă, există un singur plan. Nu are rost să căutăm alternative, polițe de asigurare sau precontracte. Singura șansă este să ne încredem în Cel care, încă de pe vremea când noi nu eram de încredere, Îi eram chiar vrăjmași, a semnat cu noi un legământ, un contract de salvare a noastră. Dacă nici această dovadă de iubire nu-i suficientă, atunci ce ar mai putea fi?

  Doi ochi, două urechi, o singură gură

  Mântuitorul obișnuia să spună: „Cine are urechi de auzit să audă și cine are ochi să vadă.” A vedea și a auzi presupun voință, alegere. Alege în această zi să vezi și să asculți mai cu atenție! Îndreaptă privirea ta chiar în direcția în care ți-e incomod să privești, spre cei mai lipsiți ori mai nefericiți decât tine. Ascultă-i chiar și pe cei care te enervează...

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...