Presupuneri cronologice

  Dar de întrebările nebune, de înşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi zadarnice. – Tit 3:9

  Multă lume a speculat cu privire la sfârşitul celor „6 000 de ani” şi începutul celui de-al şaptea mileniu de odihnă. Vechea carte evreiască 2 Enoh 33:1-2 deja sugera că fiecare zi a săptămânii creaţiunii reprezenta o mie de ani. Versetele din Psalmii 90:4 („o mie de ani sunt ca ziua de ieri”) şi din 2 Petru 3:8 („o zi este ca o mie de ani”) au fost citate ca suport al acestei noţiuni. Ellen White chiar a declarat că timp de „aproape şase mii de ani”, marea luptă a „continuat pe pământ” (Tragedia veacurilor, p. 552). Dar unii oameni merg prea departe cu aceste declaraţii şi cu altele asemănătoare, presupunând că perioada luată în considerare ar trebui datată la fel de precis ca şi cele 70 de săptămâni din Daniel 9:24-27 şi cele 2 300 de seri şi dimineţi din Daniel 8:14.

  Încercând să nu complic prea mult acest subiect, dă-mi voie să menţionez trei exemple interesante. Evreii din secolul al III-lea d.Hr. credeau deja că Dumnezeu a început să creeze lumea aceasta pe 7 octombrie 3761 î.Hr. Dacă au dreptate, atunci cei 6 000 de ani ar trebui să se ter-mine doar aproximativ în anul 2239 d.Hr. În faimoasa şi influenta lucrare Analele lumii (1658), arhiepiscopul Irlandei, James Usher, a pretins că săptămâna creaţiunii a început duminica, pe 23 octombrie 4004 î.Hr.

  Această teorie i-a dus pe mulţi să aştepte sfârşitul lumii între anul 1996 şi 1997 d.Hr. La rândul lui, William Miller a crezut că cei 6 000 de ani se vor încheia încă din anul 1843 d.Hr. Doar din aceste trei surse avem trei ani, 1846, 1996–1997 şi chiar 2239 ca date alternante pentru sfârşitul celor 6 000 de ani.

  Genealogiile şi cronologiile sunt surse de informare importante, altfel nu ar fi incluse în Biblie. Dar, pe de altă parte, ele pot fi cu uşurinţă distorsionate şi împinse prea departe în dorinţa de a dovedi speculaţii personale. Conştient de pericol, Pavel ne-a avertizat împotriva „basmelor şi a înşirării de neamuri fără sfârşit” (1 Tim. 1:4) „nefolositoare şi zadarnice” (Tit 3:9).

  Perioada de 6 000 de ani poate să ne furnizeze câteva noţiuni generale despre dezvoltarea istoriei umanităţii. Nefiind corelată cu nicio profeţie apocaliptică din Daniel şi Apocalipsa, nu poate susţine mesajul nostru advent. Acest mesaj stă pe o bază istorică şi profetică mult mai puternică!

  Presupuneri cronologice - 2018. Perioada de 6 000 de ani poate să ne furnizeze câteva noţiuni generale despre dezvoltarea istoriei umanităţii. Nefiind corelată cu nicio profeţie apocaliptică din Daniel şi Apocalipsa, nu poate susţine mesajul nostru advent. Acest mesaj stă pe o bază istorică şi profetică mult mai puternică!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Dublă comandă

  Ceea ce trebuie să știm se rezumă la următorul adevăr, cel puțin în ce Îl privește pe Dumnezeu. El vrea să facem propriile noastre alegeri și să ne bucurăm de tot, dar nu dorește să fim nefericiți după bucuria de moment a deciziilor noastre. Pe El asta Îl preocupă foarte mult: fericirea noastră și înainte, și în timpul, și după ce facem ceva.

  Planul B

  Când e vorba de viața noastră reală, profundă, există un singur plan. Nu are rost să căutăm alternative, polițe de asigurare sau precontracte. Singura șansă este să ne încredem în Cel care, încă de pe vremea când noi nu eram de încredere, Îi eram chiar vrăjmași, a semnat cu noi un legământ, un contract de salvare a noastră. Dacă nici această dovadă de iubire nu-i suficientă, atunci ce ar mai putea fi?

  Doi ochi, două urechi, o singură gură

  Mântuitorul obișnuia să spună: „Cine are urechi de auzit să audă și cine are ochi să vadă.” A vedea și a auzi presupun voință, alegere. Alege în această zi să vezi și să asculți mai cu atenție! Îndreaptă privirea ta chiar în direcția în care ți-e incomod să privești, spre cei mai lipsiți ori mai nefericiți decât tine. Ascultă-i chiar și pe cei care te enervează...

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...