Libertatea de alegere

  Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. – 1 Timotei 2:3-4

  Cum ai reacţiona dacă ai descoperi că Dumnezeu te-a creat intenţionat pentru a fi pierdut? Această întrebare nepoliticoasă este în conformitate cu poziţia reformatorului francez John Calvin (1509–1564) şi a adepţilor lui. Calvin chiar a afirmat: „Prin predestinaţie ne referim la sentinţa lui Dumnezeu prin care El hotărăşte orice îşi doreşte să se întâmple cu privire la om. Nu toţi suntem creaţi egali, unii sunt predestinaţi la viaţă veşnică, pe când alţii la moarte veşnică şi, prin urmare, dacă fiecare a fost creat pentru unul sau altul din aceste două sfârşituri, spunem că el a fost predestinat pentru viaţă sau pentru moarte (Institutes 3.21.5).

  Această noţiune a fost pusă în discuţie de teologul olandez Jacobus Arminus (1560–1609) care s-a născut în Utrech, Olanda, pe 10 octombrie 1560. A fost profesor de teologie la Universitatea Leiden şi a scris mai multe cărţi şi tratate. Vederile lui împotriva predestinării calviniste erau rezumate în cele Cinci Articole de Mustrare (1610). În articolul 2 citim că „Hristos, Mântuitorul lumii, a murit pentru fiecare om, iar harul Său se extinde la toţi. Sacrificiul Lui de ispăşire este în sine şi de la sine suficient pentru a mântui întreaga lume şi este intenţia lui Dumnezeu Tatăl pentru toţi. Dar suficienţa inerentă nu implică neapărat eficienţa ei actuală. Harul lui Dumnezeu poate fi respins şi doar cei care-L acceptă prin credinţă sunt de fapt mântuiţi. Cel care este pierdut este pierdut din vina lui (Ioan 3:16; 1 Ioan 2:2).”

  În cartea Knowledge of th Holy, A. W. Tozer explică: „Anumite lucruri au fost stabilite prin libera hotărâre a lui Dumnezeu, iar unul dintre acestea este legea alegerii şi a consecinţei. Dumnezeu a hotărât ca toţi cei care se predau de bunăvoie Fiului Său, Isus Hristos, în ascultarea prin credinţă, vor primi viaţa veşnică şi vor fi fii ai lui Dumnezeu. El a stabilit de asemenea că toţi cei care iubesc întunericul şi continuă în răzvrătire împotriva autorităţii înalte a cerului vor rămâne în starea de înstrăinare spirituală şi vor suferi moartea veşnică în cele din urmă.

  Aşa că nu e o hotărâre arbitrară din partea lui Dumnezeu că-i alege pe unii pentru a fi mântuiţi şi pe alţii, pentru a fi pierduţi. Fiecare este responsabil moral pentru destinul său.

  Libertatea de alegere - 2018. Dumnezeu stabilit că toţi cei care iubesc întunericul şi continuă în răzvrătire împotriva autorităţii înalte a cerului vor rămâne în starea de înstrăinare spirituală şi vor suferi moartea veşnică în cele din urmă. Aşa că nu e o hotărâre arbitrară din partea lui Dumnezeu că-i alege pe unii pentru a fi mântuiţi şi pe alţii, pentru a fi pierduţi. Fiecare este responsabil moral pentru destinul său.
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Trepiedul

  Întreabă-te dacă tu ești pentru cineva un punct de sprijin. Sunt persoane care au curajul să apeleze la tine când le e greu? Ce faci de obicei? Ajuți sau te eschivezi? Dar Dumnezeu, El știe că Îi ești recunoscător? I-ai spus acest lucru? Spune-I simțămintele tale! Îi face plăcere să audă din gura și din inima ta mulțumirea.

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Publicate astăzi

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Rănile trecătoare

  Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să te ajute să fii un prieten bun şi să-ţi dea destulă înţelepciune să poţi discerne prietenul adevărat de cel fals. Influenţa unui prieten poate fi atât de mare încât să-ţi compromită propria mântuire.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...