Mărturia necitită

  Iosafat a venit şi a zis: „Ascultaţi-mă, Iuda şi locuitorii Ierusalimului! Încredeţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în prorocii Lui, şi veţi izbuti.” – 2 Cronici 20:20

  Apostolul Pavel ne spune că mesajul profetic al lui Dumnezeu este „de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire” (2 Timotei 3:16). Dar nu oricine acceptă această funcţie corectivă și o agreează.

  În toamna anului 1851, comunitatea păzitorilor Sabatului din Washington, New Hampshire, era în tulburare, iar James și Ellen White au mers acolo pentru o conferinţă de weekend. În Sabat (1 noiembrie) Ellen White a primit o viziune despre diversele probleme ale acelei adunări, inclusiv spiritul extrem de critic și războinic al lui Stephen Smith (1806–1889). Mai mulţi membri s-au pocăit și și-au mărturisit păcatele, cu excepţia lui Smith. Astfel, în acea duminică după-amiază, conferinţa a votat retragerea calităţii lui de membru.

  Pe 12 noiembrie 1851, Ellen White a descris într-o scrisoare provo-cările la care au trebuit să facă faţă la acele întâlniri și cum luni (3 noiembrie) ei au „ţinut o altă întâlnire, care a fost cea mai bună dintre toate; o unitate dulce și iubirea au predominat în acea întâlnire” (Scrisoarea 8, 1851). Din acel moment, viaţa lui Smith a fost plină de suișuri și coborâșuri, susţinând chiar unele mișcări dizidente. La un anumit moment, în 1850, Ellen White a scris o mărturie în care descria care urma să-i fie cursul vieţii dacă continua traiectoria pe care o urma. Dar Smith a ţinut scrisoarea într-un cufăr, unde a rămas nedeschisă și necitită.

  În 1885, în timpul unor adunări de redeșteptare care se ţineau în mica biserică din Washington, Stephen Smith a mărturisit public: „Am primit o mărturie acum douăzeci și opt de ani. Am luat-o acasă și am încuiat-o într-un cufăr până joia trecută. […] Fraţilor, fiecare cuvânt din acea mărturie este adevărat pentru mine și îl accept. În cele din urmă am ajuns la momentul în care le cred [mărturiile] ca venind toate de la Dumnezeu și, dacă aș fi acordat atenţie celei pe care Domnul mi-a trimis-o mie, precum și celorlalte, întreg cursul vieţii mele ar fi fost schimbat și aș fi fost un om diferit.”

  Fie ca Domnul să ne ajute să nu ignorăm niciodată sfaturile și avertizările Sale și să le citim și să le aplicăm în viaţa noastră zilnică. Făgăduinţa pentru noi astăzi este: „Încredeţi-vă în prorocii Lui, şi veţi izbuti” (2 Cronici 20:20).

  Mărturia necitită - 2018. Fie ca Domnul să ne ajute să nu ignorăm niciodată sfaturile și avertizările Sale și să le citim și să le aplicăm în viaţa noastră zilnică. Făgăduinţa pentru noi astăzi este: „Încredeţi-vă în prorocii Lui, şi veţi izbuti” (2 Cronici 20:20).
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Trepiedul

  Întreabă-te dacă tu ești pentru cineva un punct de sprijin. Sunt persoane care au curajul să apeleze la tine când le e greu? Ce faci de obicei? Ajuți sau te eschivezi? Dar Dumnezeu, El știe că Îi ești recunoscător? I-ai spus acest lucru? Spune-I simțămintele tale! Îi face plăcere să audă din gura și din inima ta mulțumirea.

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Publicate astăzi

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Rănile trecătoare

  Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să te ajute să fii un prieten bun şi să-ţi dea destulă înţelepciune să poţi discerne prietenul adevărat de cel fals. Influenţa unui prieten poate fi atât de mare încât să-ţi compromită propria mântuire.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...