Mântuirea mea personală

  Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. – 1 Corinteni 9:27

  Oswald Chambers a fost un evanghelist și un profesor scoţian al mișcării sfinţirii. În timp ce era capelan pentru trupele Comunităţii Naţiunilor Britanice în Egipt, pe perioada Primului Război Mondial, a făcut apendicită și, la scurt timp după aceea, o hemoragie pulmonară care a dus la decesul lui pe 15 noiembrie 1917, la vârsta de 43 de ani. În 1924, văduva lui, Gertrude, a început să revizuiască și să editeze sute de pagini cu notiţele stenografice pe care le scrisese Oswald de fiecare dată când a predicat. Acele notiţe au devenit baza pentru meditaţii zilnice, publicate colectiv sub numele de My Utmost for His Highest (1927).

  Pentru data de 18 ianuarie, din devoţionalul lui Chambers se poate citi următorul paragraf: „Fii atent la orice face concurenţă loialităţii tale pentru Isus Hristos. Cel mai mare rival al adevăratei devoţiuni pentru Isus este serviciul pe care-l facem pentru El. Este mai ușor să Îi slujim de-cât să ne revărsăm viaţa întreagă înaintea Lui. Scopul chemării lui Dumnezeu este mulţumirea Lui, nu doar să facem ceva pentru El. Nu suntem chemaţi să ne luptăm pentru Dumnezeu, ci să fim folosiţi de Dumnezeu în bătălia Sa. Suntem devotaţi noi mai mult serviciului pentru El decât Îi suntem lui Isus Hristos?”

  Cu mult înainte – în 1898 mai exact – Ellen White avertiza: „Pe măsură ce activitatea creşte şi avem succes într-o ramură oarecare a lucrării pentru Dumnezeu, apare primejdia de a ne încrede în planurile şi metodele omeneşti. Există tendinţa de a ne ruga mai puţin şi de a avea credinţă puţină. Ca şi ucenicii, suntem în primejdia de a pierde din vedere dependenţa noastră de Dumnezeu şi de a căuta să facem un mântuitor din activitatea noastră. Trebuie să privim fără încetare la Isus şi să ne dăm seama că puterea Lui este aceea care săvârşeşte lucrarea. Deşi trebuie să lucrăm cu râvnă pentru mântuirea celor pierduţi, trebuie să ne luăm timp şi pentru meditaţie, pentru rugăciune şi pentru studierea Cuvântului lui Dumnezeu. (Hristos, Lumina lumii, p. 362).

  Îngrijorarea lui Pavel din 1 Corinteni 9:27 este cuprinsă perfect în cele două citate de mai sus. În realitate, fiecare dintre noi are doar o singură viaţă de trăit, pe parcursul căreia ar trebui să lucreze „la mântuirea lui cu frică și cutremur” (Filipeni 2:12). Dar în acest proces nu ar trebui să uităm niciodată că ieri a trecut deja și că mâine poate nu mai vine. Dumnezeu ne dă ziua de azi ca să trăim pentru El. Haideţi să trăim astăzi ca și cum ar fi ultima zi a vieţii noastre!

  Mântuirea mea personală - 2018. Fiecare dintre noi are doar o singură viaţă de trăit, pe parcursul căreia ar trebui să lucreze „la mântuirea lui cu frică și cutremur”. Dar în acest proces nu ar trebui să uităm niciodată că ieri a trecut deja și că mâine poate nu mai vine. Dumnezeu ne dă ziua de azi ca să trăim pentru El. Haideţi să trăim astăzi ca și cum ar fi ultima zi a vieţii noastre!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Trepiedul

  Întreabă-te dacă tu ești pentru cineva un punct de sprijin. Sunt persoane care au curajul să apeleze la tine când le e greu? Ce faci de obicei? Ajuți sau te eschivezi? Dar Dumnezeu, El știe că Îi ești recunoscător? I-ai spus acest lucru? Spune-I simțămintele tale! Îi face plăcere să audă din gura și din inima ta mulțumirea.

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Publicate astăzi

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Rănile trecătoare

  Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să te ajute să fii un prieten bun şi să-ţi dea destulă înţelepciune să poţi discerne prietenul adevărat de cel fals. Influenţa unui prieten poate fi atât de mare încât să-ţi compromită propria mântuire.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...