Un profet modern

Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci. – Amos 3:7

Willian F. Albright (1891–1971) a fost un cunoscut arheolog american, un învăţat biblic și un filozof care a obţinut 25 de doctorate onorifice. În a doua ediţie a cărţii lui, De la Epoca de Piatră la Creștinism (1957), el se referă la Ellen White ca la un adevărat profet al zilelor noastre. În 2005, Grupul Barna a publicat un studiu naţional american printre pastorii protestanţi. În comparaţie cu pastorii mai în vârstă, cei sub 40 de ani au trecut-o pe Ellen White ca unul dintre scriitorii preferaţi. Pentru adventiștii de ziua a șaptea, ea a fost mai mult decât un autor inspirat, ea a fost un profet inspirat.

De același autor

Să rămâi în Hristos

Respins de ai Săi

Născută în Gorham, Maine, pe 26 noiembrie 1827, Ellen G. Harmon (mai târziu White) a primit prima ei viziune profetică în decembrie 1844, pe când abia împlinise 17 ani. În timpul misiunii ei profetice, ea a primit peste 2 000 de visuri și viziuni profetice. A scris peste 100 000 de pagini și a devenit unul dintre cei mai traduși autori ai tuturor timpurilor. Dar multă lume se întreabă încă: „Dacă tot ceea ce avem nevoie ca să fim mântuiţi se află în Biblie, de ce mai avem nevoie de un profet modern?”

Amos 3:7 declară: „Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.” Dumnezeu a pus la îndemână susţinere profetică de-a lungul istoriei, în special atunci când apăreau lupte mari între adevăr și rătăcire și adevărul trebuia restabilit. De exemplu, când lumea era pe punctul de a fi distrusă de potop, Dumnezeu a chemat pe Noe ca profet și „propovăduitor al neprihănirii” (Geneza 6-8; 2 Petru 2:5). Când Dumnezeu intenţiona să elibereze pe israeliţi din Egipt, El l-a ales pe Moise ca profet și conducător (Exod 3-4; Osea 12:13). Când poporul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de El dedându-se la idolatrie, El a trimis mai mulţi profeţi pentru a-i avertiza (2 Cronici 36:15-16). Când sosise timpul ca Hristos să-Și înceapă lucrarea pe pământ, Dumnezeu a trimis pe Ioan Botezătorul pentru a pregăti calea pentru venirea lui Hristos (Matei 3).

În provocările din ultimele zile (2 Timotei 3:1-5; 4:3-4), Dumnezeu a trimis un alt profet – Ellen White – pentru a lua parte la lucrarea de restaurare a adevărului biblic (Daniel 8:9-14; Apoc. 14:6-12). Oricât de valoroase ar fi scrierile ei, ele devin relevante doar pentru cei care le citesc și le studiază sistematic. Deci de ce să nu începi un astfel de plan astăzi?

2 comentarii
 1. Cristina spune

  Si toate visele pe care le-am avut si s-au dovedit a fi adevarate …. ma autoproclam profet… NU Ellen Nu a fost profet !

  1. devotional spune

   Fiecare are dreptul la propria opinie. Totuși, nu trebuie uitat că numai visele (adevărate) împlinite sunt baza pentru care Ellen White este numită profet. Sunt 4 teste care trebuie aplicate în procesul acesta:

   1) Isaia 8:20 Trebuie să testăm profetul după Biblie, nu Biblia după profet. Orice profet adevărat al lui Dumnezeu se va pune întotdeauna de acord 100 la sută cu Scriptura

   2) 1 Ioan 4:2 Un profet al lui Dumnezeu trebuie să recunoască şi să înveţe adevărul despre Isus Hristos–că El a fost Dumnezeu în chip de om. Adevăraţii profeţi trebuie şi să-L înalţe pe Domnul Isus, nu pe ei înşişi. Majoritatea profeţilor falşi caută să atragă atenţia de la Cuvântul lui Dumnezeu la propriile lor idei. (Autoproclamarea nu își are locul aici)

   3) Matei 7:16 Aceasta nu vrea să spună că un profet va fi desăvârşit. Profeţii lui Dumnezeu au avut întotdeauna defecte. Cu toate acestea, trebuie să existe o consecvenţă între ceea ce-i învaţă pe alţii adevăraţii profeţi şi viaţa pe care o duc ei.

   4) Ieremia 28:9 Un profet adevărat nu va face preziceri false. Dacă un profet este de la Dumnezeu, lucrurile pe care el sau ea le-au spus se vor împlini. Cu toate acestea, doar exactitatea nu-l califică automat ca adevărat prooroc. Deuteronom 13:1-3 ne avertizează că profeţii falşi pot prezice semne care să se împlinească şi mai apoi se pot folosi de influenţa lor spre a-i face pe oameni să meargă după alţi zei. Un adevărat profet trebuie să-i conducă pe oameni la închinarea faţă de Dumnezeu după Biblie.

   Acum, să privim împreună dacă viaţa şi lucrarea lui Ellen White trec cele patru teste biblice ale unui adevărat profet.

   1) Trebuie să fie în armonie cu Scripturile
   Citiţi oricare dintre cărţile Ellenei White şi veţi descoperi că vă trimite tot timpul la Biblie şi că este într-un acord desăvârşit cu Scriptura. Cu toate acestea, ea nu şi-a considerat scrierile ca o adăugare la Scriptură. Scopul scrierilor ei a fost să atragă atenţia poporului lui Dumnezeu la Biblie şi să-i întoarcă la Biblie ca la unica sursă de adevăr. Urmăriţi declaraţia expresă a Ellenei White conform căreia doar Biblia este singura regulă de credinţă: „În timpul nostru, există o depărtare mare de adevărurile şi învăţăturile ei şi este nevoie să ne întoarcem la marele principiu protestantBiblia şi numai Biblia, ca regula de credinţă şi datorie.”1
   Dânsa a mai scris: „Mărturiile scrise nu trebuie să aducă o nouă lumină, ci să impresioneze puternic inima cu privire la adevărurile inspiraţiei deja descoperite. În Cuvântul lui Dumnezeu, se aminteşte distinct datoria omului faţă de Dumnezeu şi faţă de semenul său cu toate acestea, doar puţini dintre voi ascultă de lumina dată. Nu va mai apărea alt adevăr: dar Dumnezeu prin Marturii a clarificat marile adevăruri date deja şi pe calea aleasă de El le-a adus înaintea oamenilor ca să le trezească mintea şi să-i îndemne să ia aminte la ele, ca nimeni să nu aibă nici o scuză.”2
   Deşi Ellen White a accentuat puternic că scrierile ei n-ar trebui niciodată considerate ca făcând parte din Biblie, ele sunt totuşi inspirate. Mulţi dintre marii profeţi ai lui Dumnezeucum ar fi Ilie, Elisei sau Ioan Botezătorul au fost inspiraţi, totuşi ei n-au scris nici o carte din Biblie. Scrierile Ellenei White ar putea fi descrise ca o lumină mai mică ce trebuie să conducă la lumina mai mare, Biblia. Ele acţionează ca un comentariu inspirat al Scripturii, dar Biblia rămâne suprema autoritate.

   2) Să înveţe adevărul despre Isus
   Cărţile Ellenei Whitecum ar fi Hristos Lumina Lumii, Parabolele Domnului Hristos, Calea către Hristos si Cugetări de pe Muntele Fericirilortoate mărturisesc despre împlinirea acestui test. Dânsa nu spune nimic de la ea în aceste volume, ci permanent îi îndreaptă pe alţii la Domnul Isus.

   3) O viaţă cucernică
   Comentând moartea Ellenei White, presa declara: „Viaţa doamnei White este un exemplu vrednic de urmat de către toţi. … A fost o urmaşă umilă şi devotată a lui Hristos şi a făcut bine întotdeauna. … A fost cinstită şi respectată de către toţi cei care le apreciază pe femeile nobile consacrate unei munci altruiste pentru înălţarea şi îmbunătăţirea acestei lumi. Moartea ei marchează chemarea unui alt conducător religios cunoscut şi a unuia ai cărui aproape 90 de ani au fost plini de fapte bune, cuvinte amabile şi rugăciuni sincere pentru întreaga lume.”3

   4) Profeţii exacte
   Puţinele profeţii despre viitor făcute de Ellen White pot fi validate cu uşurinţă. Următoarea prezicere sună ca ziarul de azi dimineaţă, dar s-a scris înainte ca să se inventeze mijloacele moderne de călătorie. „Dezastre pe calea ferată vor deveni din ce în ce mai frecvente nelinişte, accidente şi moarte fără vreo avertizare de o clipă vor avea loc pe marile linii de călătorie.”4
   Ellen White a trăit într-un timp când medicii considerau că fumatul face bine plămânilor. Existau păreri medicale diferite, dar nu erau la dispoziţie dovezi ştiinţifice concrete. Nutriţia era o ştiinţă necunoscută. Totuşi, în acest cadru, Ellen White a scris volume întregi în domeniul sănătăţii şi nutriţiei. Dr. Clive McCay, fost profesor de nutriţie de la Universitatea Cornell, a confirmat exactitatea scrierilor Ellenei White în domeniul nutriţiei: „În ciuda faptului că lucrările Doamnei White s-au scris cu mult înainte ca să apară nutriţia modernă ştiinţifică, nu exista vreun ghid mai bun la dispoziţia noastră astazi.”5

   Biblia a prezis că în ultimile zile darul profeţiei va apărea din nou. Dovezile arată că Ellen White a împlinit toate condiţiile puse de Biblie unui adevărat profet. Vă încurajăm să faceţi rost şi să citiţi unele dintre scrierile ei şi să urmaţi îndemnul biblic care sună aşa „Nu dispreţuiţi proorociile, ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.” 1 Tesaloniceni 5:20, 21.

   1 Marea Luptă (Mountain View, CA: Pacific Press, 1950), p. 204, 205.
   2 Mărturii pentru Comunitate (Mountain View, CA: Pacific Press, 1949), Vol.2, p. 605.
   3 Star (St. Helena, California), July 23, 1915.
   4 Solii către Tineret (Washington, DC: Review and Herald, 1930), p.9o (retipărit din articolul din Semnele Timpului, April 21, 1890).
   5 Clive McCay, „A Nutritional Authority Discusses Mrs. E.G. White,” Review and Herald , February 26, 1959, p.10.

Comentariile sunt închise

Devotionale Audio

Un profet modern - 2018. Când poporul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de El dedându-se la idolatrie, El a trimis mai mulţi profeţi pentru a-i avertiza. Când sosise timpul ca Hristos să-Și înceapă lucrarea pe pământ, Dumnezeu a trimis pe Ioan Botezătorul pentru a pregăti calea pentru venirea lui Hristos. pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.