O inimă nouă

  Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. – Ezechiel 36:26

  În ianuarie 2017, Organizaţia Mondială a Sănătăţii raporta că în ultimii 15 ani, bolile arterelor coronare au fost ucigaşul numărul unu în lume. Multe cercetări ştiinţifice şi măsuri de prevenire au ca scop îmbunătăţirea acestor statistici, dar chiar şi aşa, vine vremea când inima noastră nu mai funcţionează aşa cum ar trebui.

  Pe 3 decembrie 1967, chirurgul sud-african dr. Christiaan N. Barnard (1922–2001) a făcut la Spitalul Groote Schuur din Cape Town primul transplant de inimă din lume de la om la om şi al doilea transplant general de inimă. Pacientul a fost Louis Washkansky, care a mai trăit doar 18 zile cu inima nouă. Dar odată cu crearea medicamentelor mai puternice împotriva respingerii în caz de transplant şi cu o experienţă mai vastă, operaţia de transplant de inimă a devenit o procedură standard în lume.

  În sens spiritual, toate fiinţele umane au nevoie de un transplant de inimă. Domnul ne-a făgăduit că El Însuşi va face această procedură. În Ezechiel 36:26, El spune: „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.” Versetul 27 prezintă motivul: „Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.”

  Iar Ieremia 31:33 adaugă: „Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.” În realitate, „inimile noastre sunt rele şi nu le putem schimba. … Educaţia, cultura, exercitarea voinţei, eforturile omeneşti: toate acestea au sfera lor de acţiune, dar aici ele sunt cu totul fără putere. Ele pot produce o corectă comportare exterioară, dar nu pot schimba inima; ele nu pot cu-răţi izvoarele vieţii. Trebuie să existe o putere care să lucreze dinăuntru, o nouă viaţă de sus, mai înainte ca oamenii să poată fi schimbaţi de la păcat la sfinţenie. Această putere este Hristos. Numai harul Său poate să învioreze puterile fără viaţă ale sufletului şi să-l atragă spre Dumnezeu, spre sfinţire” (Calea către Hristos, p. 18).

  O inimă nouă - 2018. La fel ca în zilele lui Isus (Matei 23:1-36), mulţi creştini buni de astăzi au doar o religie exterioară, fără o experienţă adevărată a convertirii. Ar putea fi acesta şi cazul nostru? De ce să nu Îi predăm acum Domnului vieţile noastre pe deplin şi să Îi cerem să ne dea o inimă nouă?
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Trepiedul

  Întreabă-te dacă tu ești pentru cineva un punct de sprijin. Sunt persoane care au curajul să apeleze la tine când le e greu? Ce faci de obicei? Ajuți sau te eschivezi? Dar Dumnezeu, El știe că Îi ești recunoscător? I-ai spus acest lucru? Spune-I simțămintele tale! Îi face plăcere să audă din gura și din inima ta mulțumirea.

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Publicate astăzi

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Rănile trecătoare

  Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să te ajute să fii un prieten bun şi să-ţi dea destulă înţelepciune să poţi discerne prietenul adevărat de cel fals. Influenţa unui prieten poate fi atât de mare încât să-ţi compromită propria mântuire.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...