Făgăduința pentru azi – 30 mai

  „Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă!” – Matei 5:11,12

  „El Îşi întoarce privirile de la ambiţioşii favoriţi ai lumii acesteia spre aceia pe care ei i-au dezmoştenit, numindu-i fericiţi pe toţi aceia care primesc lumina şi viaţa. Celor săraci cu duhul, celor blânzi, celor smeriţi, celor întristaţi, celor dispreţuiţi, celor prigoniţi, El le deschide braţele Sale ca un refugiu.” – Ellen White

  Se ştie că este imposibil să fim acceptaţi de către toţi oamenii şi în niciun caz nu ne vor plăcea toţi. Din nefericire, sunt şi persoane care ne pot privi cu ură. Ura oamenilor este motivată de multe lucruri: poate fi vorba de invidie, de opinii diferite sau gesturi ofensatoare. În general, duşmănia se clădeşte pe o sămânţă de antipatie, apoi îşi caută pretexte. Cel mai folosit pretext pentru ură este credinţa cuiva. Deşi pare greu de înţeles, însăşi religia oamenilor este folosită ca justificare pentru răutate şi chiar răzbunare.

  De-a lungul timpului, multe cruzimi au avut loc din cauza convingerilor religioase; în numele credinţei s-au comis crime şi atrocităţi inimaginabile. E posibil ca şi astăzi să existe oameni care reacţionează negativ şi chiar duşmănos la aflarea credinţei noastre. Dumnezeu ştie acest lucru şi ne previne, încurajându-ne.

  Provocare

  Vezi dacă cineva dintre cunoscuţi este tratat cu răutate din cauza diferenţelor de credinţă sau rasă ori sex. Ia-i apărarea acelei persoane.

  Făgăduința pentru azi - 30 mai - 2020. Vezi dacă cineva dintre cunoscuţi este tratat cu răutate din cauza diferenţelor de credinţă sau rasă ori sex. Ia-i apărarea acelei persoane.
  Daniel Chirileanu
  Acest devoțional destinat tinerilor ne oferă rețeta reușitei în fiecare zi. Pornind de la aspecte cotidiene sau istorice, ne provoacă să gândim dincolo de obișnuit, de banal, încercând să ne aliniem viața lumii lui Dumnezeu. Regăsirea acestei lumi ne poate lumina prezentul doar în măsura în care suntem dispuși să o experimentăm. Și poate schimba viața altora doar dacă a schimbat-o mai întâi pe a noastră.

  Din aceeași categorie

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Trepiedul

  Întreabă-te dacă tu ești pentru cineva un punct de sprijin. Sunt persoane care au curajul să apeleze la tine când le e greu? Ce faci de obicei? Ajuți sau te eschivezi? Dar Dumnezeu, El știe că Îi ești recunoscător? I-ai spus acest lucru? Spune-I simțămintele tale! Îi face plăcere să audă din gura și din inima ta mulțumirea.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...