Conținutul categoriei

Devoțional zilnic

Citește zilnic un material care să îți fie sursă de putere spirituală.

Biruința lui Dumnezeu

Domnul dorește să dea poporului Său o experiență prețioasă… El vrea să-i învețe să-și supună judecata și voința pe deplin Lui. Atunci ei vor vedea și vor ști că prin ei înșiși nu pot face nimic; că Dumnezeu reprezintă totul în toate.

Trăgând cu urechea

Așa cum turta care se rostogolea a răsturnat cortul pe care a căzut, la fel acei puțini israeliți aveau să-i nimicească pe puternicii lor dușmani, atât de numeroși. Domnul Însuși a îndrumat mintea lui Ghedeon spre un plan pe care acesta l-a pus degrabă în aplicare.

Calificările celor aleși

Cei care au luat apă cu mâinile erau doar trei sute din cele zece mii; și totuși aceștia au fost cei aleși, iar grosul oștirii a fost îndemnat să se întoarcă acasă. Oamenii după voia lui Dumnezeu erau puțini, însă aceștia nu îngăduiau ca propriile lor nevoi să-i împiedice să-și îndeplinească datoria.

Nevoia de mai multă încredere

Domnul nu alege întotdeauna pentru lucrarea Sa oamenii cu talentele cele mai remarcabile, ci îi alege pe aceia pe care îi poate folosi cel mai bine. El folosește bărbați și femei pentru a fi colaboratori ai Săi, însă nimeni să nu-și imagineze că sunt indispensabili pentru lucrarea lui Dumnezeu și că El nu Se poate lipsi de ei.

Dreptatea câștigă biruința

Când mulțimea idolatră striga și cerea moartea lui Ghedeon, Ioas a luat poziție neînfricat în apărarea sa și s-a străduit să arate poporului cât de lipsiți de putere și nevrednici de încredere sau adorare erau dumnezeii lor: „Oare este datoria voastră să apărați pe Baal? Voi trebuie să-i veniți în ajutor?”

Încrederea crește

Lui Ghedeon i s-a poruncit să dărâme altarul și să taie stâlpii care îl înconjurau și în locul acestuia să ridice un altar lui Iehova pe vârful stâncii pe care fusese mistuită jertfa pentru Domnul. Ghedeon a îndeplinit cu credincioșie toate aceste lucruri, dar le-a făcut noaptea, ca să nu fie silit să renunțe în cazul că le-ar fi făcut ziua.

Chemarea lui Ghedeon

Asuprirea a continuat timp de șapte ani și apoi, în strâmtorarea lor, poporul și-a adus aminte de Acela care îi eliberase de atâtea ori; și au strigat către Domnul pentru ajutor. Rugăciunile lor au fost auzite și, încă o dată, Domnul le-a trimis un bărbat pe care l-a ales ca să-l elibereze pe Israel. Cel care a fost ales de această dată a fost Ghedeon, din seminția lui Manase.

Tălmaciul viselor

Iosif Îl reprezenta pe Domnul Hristos. El a fost timp de mulți ani conducătorul onorat al Egiptului. În viața și caracterului lui a dat pe față tot ceea ce era frumos, curat și nobil. Purtându-și durerile în circumstanțe dificile și biruind ispita, Iosif a fost asemenea lui Hristos în caracter.

Biruitor asupra ispitei

Iosif a fost pus la încercare prin seducţia exercitată de farmecele acelei femei, prin lingușelile buzelor sale și dragostea ei nelegiuită. Însă virtutea lui, statornicia sa, l-au ajutat să nu asculte de vocea ispititorului. Legea Domnului era plăcerea sa și el nu voia să se depărteze de preceptele sale.

Timotei

Pavel putea scrie cu convingere aceste lucruri, căci Timotei nu a mers înainte într-un spirit de încredere în sine. El a lucrat în strânsă legătură cu Pavel, căutând la acesta sfat și învățătură. El nu a acționat din impuls. El a dat dovadă de chibzuință și judecată calmă.