Articolul precedentPrietenia
  Articolul următorAtacat de hoţi

  Golirea de eu

  Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez. (Ioan 3:30)

  Privind prin credinţă spre Mântuitorul, Ioan se ridicase până la înălţimea lepădării de sine. El nu căutase să-i atragă pe oameni la sine, ci să le înalţe gândurile mai sus şi tot mai sus, până ce vor găsi odihnă la Mielul lui Dumnezeu. El nu fusese decât un glas, un strigăt în pustie. Acum, el a acceptat cu bucurie tăcerea şi rămânerea în umbră, pentru ca ochii tuturor să poată fi îndreptaţi către Lumina vieţii.

  Aceia care sunt fideli chemării lor ca mesageri pentru Dumnezeu nu vor căuta onoarea personală. Iubirea de sine va fi înghiţită de iubirea pentru Hristos. Rivalitatea nu va mânji scumpa lucrare a Evangheliei. Ei vor recunoaşte că lucrarea lor este aceea de a proclama la fel ca Ioan Botezătorul: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29). Ei îl vor înălţa pe Isus şi, împreună cu El, întreg neamul omenesc va fi înălţat. „Aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie, dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite” (Isaia 57:15).

  Sufletul profetului, golit de eu, a fost plin de lumina Dumnezeirii. Când a fost martor la slava Mântuitorului, cuvintele lui au fost aproape ca o continuare a celor pe care Hristos le rostise la întâlnirea cu Nicodim. Ioan a zis: „Cel ce vine din cer este mai presus de toţi; cel ce este de pe pământ este pământesc şi vorbeşte ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toţi… Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură.” Isus a putut să zică: „Nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui care M-a trimis” (Ioan 5:30). Lui I s-a spus: „Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea” (Evrei 1:9). […]

  La fel se întâmplă şi cu urmaşii lui Hristos. Noi putem primi lumina cerească numai dacă suntem gata să fim gobţi de eu. Nu putem înţelege caracterul lui Dumnezeu, nici nu-L putem primi pe Hristos prin credinţă decât atunci când consimţim ca orice gând să fie făcut rob al ascultării de Hristos. Tuturor acelora care procedează astfel b se dă Duhul Sfânt fără măsură.

  Viaţa lui Iisus, pp. 179-181

  Golirea de eu - 2016. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez. (Ioan 3:30)
  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...