Articolul precedentCartea despre Dumnezeu
  Articolul următorSă rupem gardul

  Dumnezeu Își conduce poporul

  Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. (Ieremia 31:33)

  Dumnezeu conduce un popor să stea în perfectă unitate pe platforma adevărului veşnic. Hristos S-a dat pe Sine însuşi lumii pentru a putea „să-Şi curăţească un popor care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune”. Acest proces de curăţire are scopul de a elibera biserica de orice nelegiuire, de dezbinare şi disensiuni, pentru ca membrii ei să zidească, în loc să dărâme, şi să-şi concentreze energiile asupra marii lucrări care se află în faţa lor. Dumnezeu doreşte ca poporul Său să ajungă la unitatea credinţei. Rugăciunea pe care Domnul Hristos a înălţat-o chiar înainte de a fi răstignit a fost ca ucenicii Săi să fie una, aşa cum El şi Tatăl sunt una, pentru ca lumea să creadă că Tatăl L-a trimis. Această rugăciune minunată şi impresionantă străbate veacurile până în zilele noastre, deoarece cuvintele Sale au fost: „Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.”

  Cu câtă stăruinţă ar trebui să caute urmaşii lui Hristos să răspundă la această rugăciune în viaţa lor! Mulţi nu îşi dau seama de sfinţenia legăturii lor cu biserica şi nu sunt dispuşi să se supună restricţiilor şi disciplinei. Purtarea lor arată că ei apreciază propria judecată mai presus de aceea a bisericii unite şi că nu au grijă să vegheze asupra lor înşişi ca să nu încurajeze un spirit de împotrivire faţă de glasul bisericii. Cei care ocupă poziţii de răspundere în biserică pot să comită greşeli pe care le comit şi alţi oameni şi pot să ia decizii greşite, dar, cu toate acestea, biserica lui Hristos de pe pământ le-a dat o autoritate care nu poate fi desconsiderată. După ce a înviat, Domnul Hristos a transferat autoritatea Sa asupra bisericii Sale, spunând: „Celor ce le veţi ierta păcatele vor fi iertate, şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.” […]

  Fiecare credincios trebuie să fie cu toată inima ataşat de biserică. Prosperitatea acesteia trebuie să fie cea dintâi preocupare a sa şi, dacă el nu simte că se află sub obligaţia sfântă de a-i aduce bisericii un beneficiu mai mare decât îşi aduce lui însuşi, biserica s-ar descurca mai bine fără el. Stă în puterea tuturor să facă ceva pentru cauza lui Dumnezeu. […] Respectarea unor forme exterioare nu va satisface niciodată marea nevoie a sufletului omenesc. Mărturisirea credinţei în Hristos nu este suficientă pentru a face po cineva în stare să stea în picioare în ziua judecăţii. Trebuie să existe o încredere desăvârşită în Dumnezeu, o dependenţă de făgăduinţele Sale asemenea aceleia a unui copil, o consacrare totală faţă de voinţa Sa.

  Mărturii, voi. 4, pp. 17-18

  Dumnezeu Își conduce poporul - 2016. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. (Ieremia 31:33)
  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...