Articolul precedentDumnezeu, Sponsorul meu (I)
  Articolul următorDeschise faţă de adevăr

  Biserica poate grăbi revenirea lui Isus

  Ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? (2 Petru 3:11,12)

  Hristos i-a încredinţat bisericii o misiune sfântă. Fiecare membru trebuie să fie un canal prin care Dumnezeu să poate împărtăşi lumii comorile harului Său, bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos. Nimic nu-Şi doreşte Mântuitorul mai mult decât slujitori care să reprezinte înaintea lumii Spiritul şi caracterul Său. De nimic nu are nevoie lumea mai mult decât de manifestarea prin oameni a iubirii Mântuitorului. Întreg cerul aşteaptă bărbaţi şi femei prin care Dumnezeu să poată descoperi puterea creştinismului.

  Biserica este instrumentul lui Dumnezeu pentru vestirea adevărului, este împuternicită de El să facă o lucrare deosebită; şi, dacă îi este loială, dacă este ascultătoare de toate poruncile Sale, atunci va dăinui în ea măreţia harului divin. Dacă va fi credincioasă angajamentului ei, dacă îl va cinsti pe Domnul Dumnezeul lui Israel, atunci nu există putere care să-i stea împotrivă.

  Râvna pentru Dumnezeu şi pentru cauza Sa i-a făcut pe ucenici să dea mărturie pentru Evanghelie cu mare putere. Oare nu ar trebui ca o asemenea râvnă să ne aprindă în inimi hotărârea de a spune povestea iubirii răscumpărătoare a lui Hristos, şi a Lui răstignit? Este privilegiul fiecărui creştin nu numai să aştepte, ci şi să grăbească venirea Mântuitorului.

  Dacă biserica va îmbrăca haina neprihănirii lui Hristos, retrăgându-se din orice angajament faţă de lume, atunci înaintea ei stau zorile unei zile strălucite şi glorioase. Făgăduinţa lui Dumnezeu pentru ea va sta nezdruncinată pentru veşnicie. El o va face de o măreţie veşnică, o bucurie pentru multe generaţii. Adevărul va triumfa, trecând pe lângă cei care îl dispreţuiesc şi îl leapădă. Deşi uneori pare întârziat, progresul ei nu a fost împiedicat. Când mesajul Său întâmpină împotrivire, Dumnezeu îi dă noi puteri ca să poată exercita o mai mare influenţă. Înzestrată cu putere divină, ea îşi va croi drum printre cele mai puternice bariere şi va birui orice obstacol.

  Ce L-a susţinut pe Fiul lui Dumnezeu în timpul vieţii Sale de trudă şi sacrificiu? El a văzut rezultatele muncii sufletului Său şi a fost mulţumit. Privind în veşnicie, El a văzut fericirea acelora care, prin umilinţa Sa, au primit iertare şi viaţă veşnică. Urechea Sa a prins strigătul de bucurie al celor răscumpăraţi. El i-a auzit pe cei mântuiţi cântând cântarea lui Moise şi a Mielului.

  Faptele apostolilor, pp. 600-601

  Biserica poate grăbi revenirea lui Isus - 2016. Hristos i-a încredinţat bisericii o misiune sfântă. Fiecare membru trebuie să fie un canal prin care Dumnezeu să poate împărtăşi lumii comorile harului Său, bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos. Nimic nu-Şi doreşte Mântuitorul mai mult decât slujitori care să reprezinte înaintea lumii Spiritul şi caracterul Său. De nimic nu are nevoie lumea mai mult decât de...
  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Publicate astăzi

  Patru stele ale generalului

  Erau câteva lucruri pe care ucenicii le-au pierdut din vedere. Din moment ce El, Învățătorul, Își punea viața în mâinile Tatălui ceresc dimineața când Se ruga, încă înaintea apariției zorilor, avea totală încredere în ocrotirea divină. Iar al doilea lucru era acela că, dacă ajungea într-o situație complicată, El știa că poate să ceară ajutor chiar și împotriva furiei naturii. Când te încredințezi lui Dumnezeu, El poate să te scape.

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Răbdarea şi perseverenţa

  Câteodată, când lucrurile merg prost, simţăminte de descurajare ne vin în minte şi ne fac să credem că nu merită să mai luptăm pentru nimic. Dar, uneori, momentele ca acestea sunt cele care ne dau ocazia să facem din viaţa noastră o sursă de inspiraţie pentru alţii.

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Őrizzük meg az isteni világosságot!

  „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent...