Articolul precedentDeschise faţă de adevăr
  Articolul următorDăruind mai departe

  Un viitor furtunos

  Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de sărbătoare. (Zaharia 3:4)

  Viziunea lui Zaharia cu Iosua şi îngerul se aplică cu o forţă deosebită experienţei poporului lui Dumnezeu de la sfârşitul marii zile de ispăşire. Biserica rămăşiţei va fi adusă într-un mare necaz şi intr-o mare suferinţă. Aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus vor simţi mânia balaurului şi a oştirilor lui. Satana socoteşte că locuitorii lumii sunt Hupuşii lui, el a dobândit controlul asupra bisericilor apostate; dar iată un mic grup de oameni care se împotrivesc supremaţiei lui. Dacă ar putea să-i şteargă de pe faţa pământului, triumful lui ar fi complet. După cum a influenţat naţiunile păgâne să distrugă Israelul, tot aşa în viitorul apropiat va instiga puterile nelegiuite ale pământului să distrugă poporul lui Dumnezeu. Tuturor li se va cere să asculte de edicte omeneşti prin încălcarea Legii divine. Aceia care vor dori să rămână fideb lui Dumnezeu şi datoriei vor fi ameninţaţi, denunţaţi şi proscrişi. Vor fi trădaţi „de părinţii, fraţii, rudele şi prietenii” lor.

  Singura lor speranţă este îndurarea lui Dumnezeu; singura lor protecţie va fi rugăciunea. După cum Iosua a pledat înaintea îngerului, tot la fel biserica rămăşiţei va pleda, cu inima zdrobită şi cu credinţă sinceră, pentru iertare şi eliberare prin Isus, Apărătorul lor. Ei sunt pe deplin conştienţi de păcătoşenia vieţii lor, îşi văd slăbiciunea şi nevrednicia şi, când privesc la ei înşişi, ajung în pragul disperării. Ispititorul stă lângă ei ca să-i acuze, cum a stat şi lângă Iosua ca să îl învinuiască. El arată spre hainele lor murdare, spre caracterul lor precar. Le înfăţişează slăbiciunea şi nebunia, păcatele norecunoştinţei, lipsa lor de asemănare cu Hristos, care L-au dezonorat pe Răscumpărătorul lor. El se străduieşte să-i descurajeze pe oameni, sugerându-le gândul că situaţia lor este fără scăpare, că pata murdăriei lor nu va fi spălată niciodată. În felul acesta, el speră să le distrugă credinţa ca să cedeze în faţa ispitelor lui, să renunţe la angajamentul lor faţă de Dumnezeu şi să primească semnul fiarei.

  Satana insistă înaintea lui Dumnezeu cu acuzaţiile lui împotriva lor, afirmând că, prin păcatele lor, au pierdut protecţia divină şi cerând dreptul de a-i distruge ca pe nişte călcători ai legii. El declară că ei merită tot atât de mult ca şi el excluderea din favoarea lui Dumnezeu. „Aceştia sunt”, spune el, „oamenii care îmi vor lua locul din cer, mie şi îngerilor care mi s-au alăturat?”

  Mărturii, voi. 5, pp. 472-473

  Un viitor furtunos - 2016. Viziunea lui Zaharia cu Iosua şi îngerul se aplică cu o forţă deosebită experienţei poporului lui Dumnezeu de la sfârşitul marii zile de ispăşire. Biserica rămăşiţei va fi adusă într-un mare necaz şi intr-o mare suferinţă. Aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus vor simţi mânia balaurului şi a oştirilor lui. Satana socoteşte că...
  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...