Articolul precedentBiblia – o lumină pentru mine
  Articolul următorLa dispoziţia tuturor

  Încoronarea lui Hristos și consecințele ei

  Isus… şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (Evrei 12:2)

  Înălţarea lui Isus la cer a fost semnalul că urmaşii Lui urmau să primească binecuvântarea făgăduită. Pentru aceasta, ei trebuiau să aştepte mai înainte de a-şi începe lucrarea. Când a trecut pe porţile cerului, Hristos a fost întronat în mijlocul adorării îngerilor. De îndată ce această ceremonie s-a încheiat, Duhul Sfânt a coborât asupra ucenicilor în torente bogate, şi Hristos a fost cu adevărat proslăvit, chiar cu slava pe care o avusese la Tatăl, din veşnicie. Revărsarea Duhului Sfânt la Cincizecime a fost comunicarea din partea Cerului că întronarea Mântuitorului a avut loc. Potrivit îngăduinţei Sale, El a trimis din ceruri Duhul Sfânt asupra urmaşilor Săi, ca un semn că a primit, ca Preot şi Împărat, toată puterea în cer şi pe pământ şi că era Cel Uns peste poporul Său. […]

  În cursul vieţii Sale pe pământ, El a semănat sămânţa adevărului şi a udat-o cu sângele Său. Convertirile care au avut loc în Ziua Cincizecimii erau rezultatul acestei semănări, secerişul lucrării lui Hristos, descoperind puterea învăţăturii Sale.

  Numai argumentele apostolilor, deşi clare şi convingătoare, nu ar fi înlăturat prejudecăţile care se împotriviseră atâtor dovezi. Însă Duhul Sfânt a aşezat argumentele în inimă cu putere divină. Cuvintele apostolilor erau ca săgeţile ascuţite ale Celui Atotputernic, convingându-i pe oameni de teribila lor vină de a-L fi lepădat şi răstignit pe Domnul slavei.

  Sub instruirea lui Hristos, ucenicii fuseseră aduşi în situaţia de a simţi nevoia după Duhul Sfânt. Sub învăţătura Duhului Sfânt, ei au primit calificarea finală şi au pornit la lucrarea vieţii lor. Ei nu mai erau neştiutori şi ne învăţaţi. Nu mai erau o mulţime de unităţi independente sau de elemente discordante, conflictuale. Speranţele lor nu mai erau legate de măreţia lumească. Erau toţi „o inimă şi un suflet” (Faptele Apostolilor 2:46; 4:32). Hristos le umplea cugetele; ţinta lor era înaintarea împărăţiei Sale. în minte şi în caracter, ei au devenit asemenea învăţătorului lor. […]

  Ziua Cincizecimii le-a adus iluminarea cerului. Adevărurile pe care nu le-au putut înţelege în timpul când Hristos fusese cu ei le erau dezvăluiţi acum. Cu o credinţă şi o siguranţă cum nu cunoscuseră niciodată mai înainte, ei au primit învăţăturile Cuvântului Sfânt.

  Faptele apostolilor, pp. 38-39,46-46

  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Să nu îi pierdem!

  Doamne, dă-ne disponibilitatea să îi înțelegem pe tineri și înțelepciunea și priceperea de a le oferi programe publice încântătoare la biserică! Provocare: Ia-ți timp să vorbești cu un tânăr despre lucrurile care îi plac sau nu în cadrul programelor oferite de biserica ta! Și, atât cât ține de tine, fă din ea un loc în care tinerii să vină cu drag!

  Unitate în casă și în biserică

  Fie ca rugăciunea apostolului să se împlinească cu privire la noi și cu privire la frații și surorile noastre: „Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți” (1 Tesaloniceni 3:12)! Provocare: Roagă-te astăzi pentru diaconii și diaconesele din biserica ta!

  Sfânt în familie și în biserică

  Doamne, ajută-mă să am o inimă curată și să nu fiu o pricină de poticnire pentru cei din familia mea! Provocare: Ai un obicei pe care nu ai vrea să îl aibă și copiii tăi? Hotărăște-te să renunți la el chiar astăzi!

  Familia și misiunea bisericii

  Provocare: Fii martor al lui Dumnezeu acasă, la biserică, la locul de muncă și în societate!

  Publicate astăzi

  Despre numai zece oameni

  La o relație de adevărată prietenie cu Dumnezeu nu se ajunge din întâmplare, sau ferindu-ne cu groază de mânia Lui, ori făcând din obligație lucruri. Prietenia este un exercițiu al cunoașterii; este nevoie să citim despre El, să-L căutăm în natură și să simțim în rugăciune apropierea Lui.

  Legătura

  Cred cu tărie că trebuie să rămânem legate de Dumnezeu și unele de altele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest devoțional care ne ajută să fim sincere unele cu altele și să creăm o legătură între noi!

  Rugăciunea pentru duşmani

  Dacă ai şi tu pe cineva care ţi-a greşit, îţi propunem astăzi să te rogi pentru acea persoană. Imaginează-ţi că este foarte serios mustrată de conştiinţă, dar îi lipseşte curajul să-ţi ceară iertare. Roagă-te, iubeşte şi binecuvântează! Nu pierde ocazia de a-i face bine!

  Să nu îi pierdem!

  Doamne, dă-ne disponibilitatea să îi înțelegem pe tineri și înțelepciunea și priceperea de a le oferi programe publice încântătoare la biserică! Provocare: Ia-ți timp să vorbești cu un tânăr despre lucrurile care îi plac sau nu în cadrul programelor oferite de biserica ta! Și, atât cât ține de tine, fă din ea un loc în care tinerii să vină cu drag!

  Az igazak elváltozása

  „Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak...