Păcatul nu mai este atrăgător

  Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. (Romani 5:10)

  Neprihănirea lui Hristos îi face pe păcătoşii pocăiţi să fie primiţi de Dumnezeu şi realizează îndreptăţirea lor. Oricât de păcătoasă a fost viaţa lor, dacă cred în Isus ca Mântuitor personal, stau înaintea lui Dumnezeu îmbrăcaţi în hainele nepătate ale neprihănirii atribuite a lui Hristos.

  Păcătoşii, care până adineauri erau morţi în fărădelegi şi păcate, sunt aduşi la viaţă prin credinţa în Hristos. Ei văd prin credinţă că Isus este Mântuitorul lor, care trăieşte pururea şi poate să-i mântuiască „în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El”. În ispăşirea făcută pentru ei, credincioşii văd o aşa lărgime, lungime, înălţime şi adâncime a eficienţei – văd o aşa deplinătate a mântuirii care a fost cumpărată cu un preţ infinit -, încât sufletul li se umple de laudă şi de recunoştinţă. Ei văd ca într-o oglindă slava Domnului şi sunt schimbaţi după chipul Său prin Duhul Domnului. Ei văd haina neprihănirii lui Hristos, ţesută în războiul de ţesut al cerului, lucrată prin ascultarea Sa şi atribuită sufletului care se pocăieşte prin credinţa în Numele Său.

  Când păcătoşii văd un crâmpei din frumuseţea inegalabilă a lui Isus, păcatul nu li se mai pare atrăgător, pentru că îl contemplă pe Cel Dintâi dintre zecile de mii, pe Cel cu totul vrednic de iubit. Ei înţeleg din experienţă personală puterea Evangheliei, al cărei plan vast este egalat doar de valoarea scopului ei.

  Avem un Mântuitor viu. El nu se află în mormântul cel nou al lui Iosif; El a înviat şi S-a înălţat la cer ca înlocuitor şi Garant al fiecărui suflet care crede. „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos” (Romani 5:1). Suntem îndreptăţiţi prin meritele lui Isus, iar aceasta este recunoaşterea de către Dumnezeu a desăvârşirii răscumpărării plătite pentru noi. Faptul că Hristos a fost ascultător chiar până la moarte de cruce este o garanţie că Tatăl îl acceptă pe păcătosul pocăit. Prin urmare, să ne permitem noi să avem o experienţă care să oscileze între îndoială şi credinţă, între credinţă şi îndoială? Isus este garanţia că Tatăl ne acceptă. Noi beneficiem de favoarea lui Dumnezeu nu datorită vreunui merit personal, ci datorită credinţei noastre în „Domnul, Neprihănirea noastră”. […]

  Noi suntem desăvârşiţi în El, acceptaţi în Cel Preaiubit, numai dacă rămânem în El prin credinţă.

  Signs of the Times, 4 iulie 1892 (Credinţa şi faptele, pp. 106-107)

  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Publicate astăzi

  Când ești în al nouălea cer

  Chiar dacă îți este greu să crezi că dincolo de suferința, sărăcia și nedreptatea din jur există o altă realitate cu totul diferită și în care nu mai stăpânește nici Diavolul, nici uneltele lui, recitește relatările lui Pavel, ale lui Ioan, în Apocalipsa, și lasă-te purtat cu imaginația spre ceva ce reprezintă idealul tău de frumusețe și de bine. Imaginează-ți că abia de la acel nivel începe cu adevărat cerul și lumea pregătită de Dumnezeu celor salvați.

  Ingredientul principal

  Isus este ingredientul de care avem nevoie pentru a ține laolaltă toate celelalte ingrediente. Noi ar trebui să ne concentrăm să obținem mai întâi ingredientul principal; apoi, toate celelalte lucruri vor intra la locul lor.

  Cine sunt eu?

  Într-o bună zi, ceva ce ai va dispărea sau nu va mai fi valabil în dreptul tău, în timp ce un anume lucru ce face parte din identitatea ta va rămâne lipit de tine până la final.

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Az Úr megóvja gyermekeit

  „Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,15)„Isten...