În sfârșit: O poziție mai înaltă decât au îngerii

  Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. (Apocalipsa 3:21)

  Pentru bucuria care I-a fost aşezată înainte, Hristos a îndurat crucea, dispreţuind ruşinea, şi S-a aşezat o dată pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. El a murit pe cruce ca jertfa pentru lume, iar prin jertfa aceasta vine cea mai mare binecuvântare pe care o putea oferi Dumnezeu: darul Duhului Sfânt. Binecuvântarea aceasta este pentru toţi cei ce îl primesc pe Hristos. Lumea căzută este câmpul de luptă pentru cel mai mare conflict la care au fost vreodată martori universul ceresc şi puterile pământeşti. Ea a fost rânduită ca teatru al marii lupte dintre bine şi rău, dintre rai şi iad. Fiecare fiinţă umană îndeplineşte un rol în acest conflict. Nimeni nu poate sta pe teren neutru. Fiecare trebuie fie să-L accepte, fie să-L refuze pe Răscumpărătorul lumii. Toţi sunt martori fie pentru, fie contra lui Hristos. Hristos îi cheamă pe aceia care stau sub stindardul Său să ia parte la conflict împreună cu El ca soldaţi credincioşi, ca să poată moşteni cununa vieţii. Ei au fost adoptaţi ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Hristos le-a lăsat făgăduinţa sigură că mare va fi răsplata în împărăţia cerurilor pentru aceia care sunt părtaşi la umilinţa şi suferinţa doar de dragul adevărului.

  Crucea de pe Calvar contestă, şi în final va înfrânge, toate puterile pământeşti şi diabolice. Toată influenţa se adună şi pleacă de la cruce. Ea este marele centru de atracţie, fiindcă pe ea Hristos Şi-a dat viaţa pentru neamul omenesc. Jertfa aceasta a fost adusă cu scopul restaurării omenirii la perfecţiunea originală; da, şi chiar mai mult. A fost adusă pentru a ne oferi o totală transformare a caracterului, făcându-ne mai mult decât biruitori. Aceia care îl înving, prin puterea lui Hristos, pe marele vrăjmaş al lui Dumnezeu şi al omenirii, vor ocupa în curţile cereşti o poziţie mai înaltă decât îngerii care nu au căzut niciodată…

  În planul lui Dumnezeu, noi trebuie să ne adăpăm din toate bogăţiile cerului. în vistieria resurselor divine, nimic nu este considerat prea de preţ pentru a însoţi marele dar al singurului Fiu al lui Dumnezeu. „Tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” Hristos a fost împuternicit să-i dea omenirii căzute suflarea de viaţă. Aceia care-L primesc nu vor flămânzi niciodată, nu vor înseta niciodată, pentru că nu poate exista bucurie mai mare decât aceea care se găseşte în Hristos.

  General Conference Bulletin, trimestrul al 2-lea, 1899, p. 33

  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Izvorul bunătății

  Roagă-te astăzi pentru tinerii care trec prin depresie! Mijlocirea îi poate susține să depășească momentul cu speranță. PROVOCARE: Cu siguranță în jurul nostru sunt persoane cărora nimeni nu le-a arătat bunătate de foarte multă vreme. Alege dintre aceste persoane un tânăr și, pe parcursul zilei, fă un gest care să-i arate bunătate!

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Opt plus unu egal B

  Nu îți dori ceva care te depășește, va fi doar un motiv de amărăciune, și nu unul de bucurie. Fii credincios mai întâi în lucrurile mici! Adevărata capacitate se demonstrează în lucruri nespectaculoase și în detalii, nu în misiunile răsunătoare.

  Calmă în furtună

  Dumnezeu cunoaște fiecare circumstanță și permite să fim în acea situație pentru a-L cunoaște mai bine.

  Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu

  Dacă îndoiala îţi copleşeşte viaţa, fă ce a făcut Isus! Adună toate dovezile că tu eşti fiul Său drag sau fiica Lui preaiubită. Contemplă prin credinţă la propriul tău caracter, care va deveni mai curat în lumina de la cruce.

  Izvorul bunătății

  Roagă-te astăzi pentru tinerii care trec prin depresie! Mijlocirea îi poate susține să depășească momentul cu speranță. PROVOCARE: Cu siguranță în jurul nostru sunt persoane cărora nimeni nu le-a arătat bunătate de foarte multă vreme. Alege dintre aceste persoane un tânăr și, pe parcursul zilei, fă un gest care să-i arate bunătate!

  Isten népe megszabadul

  „Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen...