Articolul precedentCredinţa… pe cântar
  Articolul următorAniversarea diamantină

  Rugăciunea și înviorarea spirituală

  Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. (Coloseni 3:2)

  Cea mai mare şi cea mai urgentă dintre toate nevoile noastre este o înviorare a adevăratei evlavii. Trebuie să depunem un efort stăruitor pentru a obţine binecuvântarea Domnului, nu pentru că Dumnezeu nu este doritor să reverse binecuvântarea Sa asupra noastră, ci pentru că noi suntem nepregătiţi să o primim. Tatăl nostru ceresc este mai doritor să le dea Duhul Sfânt celor care-L cer, decât sunt părinţii pământeşti doritori să le dea daruri bune copiilor lor. Cu toate acestea, ceea ce trebuie să facem noi este să ne mărturisim păcatele, să ne umilim, să ne pocăim şi să ne rugăm stăruitor, îndeplinind astfel condiţiile pe care le-a pus Dumnezeu când a promis că ne va da binecuvântarea Sa. Înviorarea spirituală trebuie să fie aşteptată numai ca răspuns la rugăciune.

  În zilele noastre este nevoie de o înviorare a acelei religii trăite din toată inima, aşa cum a fost aceea pe care au experimentat-o israeliţii din vechime. Asemenea lor, trebuie să aducem roade vrednice de pocăinţă, să renunţăm la păcatele noastre, să curăţim templul întinat al inimii, pentru ca Domnul Isus să poată domni în el. Este nevoie de rugăciune – de o rugăciune stăruitoare şi biruitoare. Mântuitorul nostru a lăsat făgăduinţe preţioase pentru cei care se roagă şi sunt pocăiţi cu adevărat. Astfel de oameni nu vor căuta faţa Sa în zadar. De asemenea, prin exemplul propriu, El ne-a învăţat despre necesitatea rugăciunii. El însuşi, ca Maiestate a cerului, a petrecut întreaga noapte în comuniune cu Tatăl Său. Dacă Răscumpărătorul lumii nu S-a considerat prea neprihănit, prea înţelept, prea sfânt pentru a mai căuta ajutor de la Dumnezeu, atunci noi, muritori supuşi greşelii, avem o nevoie absolută de ajutorul divin. În pocăinţă şi cu credinţă, fiecare creştin adevărat va merge adesea la „scaunul harului, ca să capete îndurare şi să găsească har şi să fie ajutat la vreme de nevoie”. […]

  Dacă Îl păstrăm pe Domnul în atenţia noastră, îngăduind inimii noastre să-şi exprime mulţumirea şi laudele la adresa Lui, viaţa noastră religioasă își va păstra o stare de înviorare continuă. Rugăciunile noastre vor lua forma unei conversaţii cu Dumnezeu, ca şi cum am vorbi cu un prieten. El ne va descoperi tainele Sale în mod personal. Adesea vom trăi un simţământ fericit al prezenţei Domnului Isus. […]

  Prin rugăciune sinceră, noi suntem aduşi în legătură cu inima Celui Atotputernic… Poate că nu simţim atingerea Sa, dar trebuie să fim conştienţi că mâna Sa este îndreptată spre noi cu iubire, milă şi înţelegere.

  Rugăciunea, pp. 113-114

  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Nepolitețea binecuvântată

  Să ne rugăm ca tinerii noștri iubiți să-I deschidă ușa Străinului care bate la ușa inimii ca să devină Prietenul lor veșnic. Numai El îi poate scoate pe toți străinii care le-au inundat viața, așa cum i-a scos pe negustorii ticăloși din Templu. Fie ca Domnul să îi ocrotească și azi de străini! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, oferă-i unui străin o carte care să îi vorbească despre Isus! Fă-ți timp apoi să te rogi pentru el!

  Cineva știa

  Roagă-te precum Elisei, care I-a cerut Domnului să-i deschidă ochii celui care nu vedea ajutorul divin și se îngrijora teribil! Nu socoti că o fetiță sau un băiețel sunt prea mici pentru a le vorbi despre chemarea lui Dumnezeu în via Sa și acceptă începuturile slabe! Rezultatele pot fi incomensurabile. PROVOCARE: Fă-ți obiceiul de a-i încuraja pe ceilalți! Începe din Sabatul viitor cu tinerii din biserica ta!

  Mânia – dușmanul acceptării

  Fie ca, în afară de mânia nevinovată față de cauza dreaptă a lui Dumnezeu, să ne rugăm să fim înceți la mânie, deschiși la nevoile adolescenților și atenți la strigătul inimii lor după acceptare! PROVOCARE: Roagă-te astăzi să le poți face un mic compliment tutor persoanelor cu care stai de vorbă! Începe cu cei din casa ta!

  Publicate astăzi

  Spitalul numărul 9

  Există și o formă foarte pozitivă de nebunie – nebunia pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Apostolul Pavel prefera ca oamenii să îl considere nebun când vorbea despre Mântuitorul lui, dar să știe că, în ochii lui Dumnezeu, el este văzut ca un slujitor înțelept și dedicat în totalitate.

  Discuția de la prânz

  Isus este la fiecare masă cu tine. El cântă cu vocea și la instrumente; El folosește pe oricine. Calitățile sonice ale vocii și ale pianului vor atrage bărbați și femei să Îl cunoască pe Împăratul nostru care Se întoarce curând.

  Lefteră, dar fericită

  Dumnezeu ne dăduse o dovadă indiscutabilă a grijii Sale. Trebuie să ne aducem aminte că, atât în vremuri bune, cât şi în vremuri grele, Dumnezeu este întotdeauna de partea noastră. Să îi recunoaştem bunătatea şi să-L lăudăm cu bucurie!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...