Rugăciuni inspirate de Dumnezeu

  Arată-mi, Doamne, căile Tale şi învaţă-mă cărările Tale! (Psalmii 25:4)

  Dar, dacă au ajuns la această experienţă [de a fi o făptură nouă în Hristos], nu înseamnă că, de aici încolo, creştinii trebuie să-şi încrucişeze mâinile, mulţumiţi cu ce s-a săvârşit pentru ei. Acela care se hotărăşte să intre în împărăţia spirituală va constata că toate puterile şi pasiunile firii nerenăscute, sprijinite de forţele împărăţiei întunericului, sunt aranjate de luptă împotriva lui. Zilnic, el trebuie să-şi reînnoiască consacrarea, zilnic să ducă bătălia cu răul. Obiceiurile vechi, înclinaţiile moştenite către rău se vor lupta să stăpânească, iar el trebuie să fie mereu în gardă împotriva lor, luptându-se prin puterea lui Hristos pentru biruinţă. […]

  Renunţând la tot ce l-ar împiedica să înainteze pe calea propăşirii sau care i-ar abate picioarele de pe calea cea strâmtă, credinciosul va dovedi în viaţa sa zilnică îndurarea, bunătatea, blândeţea, îngăduinţa şi iubirea lui Hristos.

  Puterea unei vieţi mai înalte, mai curate şi mai nobile este lucrul de care avem cea mai mare nevoie. Lumea ne stăpâneşte prea mult mintea, iar împărăţia cerurilor, prea puţin.

  În strădaniile sale de a atinge idealul lui Dumnezeu pentru el, creştinul nu are niciun motiv să dispere. Desăvârşirea morală şi spirituală, prin harul şi puterea lui Hristos, este promisă tuturor. Isus este Izvorul puterii. Fântâna vieţii. El ne duce la Cuvântul Său şi din pomul vieţii ne pune înainte frunze pentru tămăduirea sufletelor bolnave de păcat. El ne conduce la tronul lui Dumnezeu şi ne pune în gură o rugăciune prin care suntem aduşi într-o strânsă legătură cu Sine. Spre binele nostru, El pune la lucru mijloacele atotputernice ale Cerului. La fiecare pas, noi luăm contact cu puterea Sa vie.

  Dumnezeu nu pune nicio limită înaintării acelora care doresc să fie „umpluţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească”. Prin rugăciune, prin veghere, prin creştere în cunoştinţă şi pricepere, ei vor fi „întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria Lui”. Astfel, ei sunt pregătiţi să lucreze pentru alţii. Este planul lui Dumnezeu acela ca fiinţele omeneşti curăţite şi sfinţite să fie ajutoarele Sale. Pentru acest mare privilegiu se cuvine să-I mulţumim Aceluia care ne-a învrednicit să avem „parte de moştenirea sfinţilor în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului dragostei Lui.”

  Faptele apostolilor, pp. 476-478

  Rugăciuni inspirate de Dumnezeu - 2016. cela care se hotărăşte să intre în împărăţia spirituală va constata că toate puterile şi pasiunile firii nerenăscute, sprijinite de forţele împărăţiei întunericului, sunt aranjate de luptă împotriva lui. Zilnic, el trebuie să...
  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...