Articolul precedentÎn căutarea unui vis
  Articolul următorConfirmarea chemării mele

  Roagă-te cu Biblia în mână

  Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului. (2 Timotei 2:15)

  Orice pretinde a crede că Domnul vine curând să cerceteze Scripturile ca niciodată mai înainte, fiindcă Satana este hotărât să încerce orice metodă posibilă pentru a ţine sufletele în întuneric şi a orbi mintea în faţa primejdiilor din timpul în care trăim. Toţi credincioşii să-şi ia Bibliile cu rugăciune serioasă ca să poată fi iluminaţi de Duhul Sfânt în ce priveşte adevărul, ca să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu şi pe Isus Hristos pe care El L-a trimis. Căutaţi adevărul ca pe o comoară ascunsă şi dezamăgiţi-l pe vrăjmaş. Timpul de încercare e la uşi, întrucât strigătul puternic al îngerului al treilea a început deja prin descoperirea neprihănirii lui Hristos, Răscumpărătorul care iartă păcatul. Acesta este începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple întreg pământul. Pentru că lucrarea fiecărui om la care a ajuns mesajul de avertizare este să-L înalţe pe Isus, să-L prezinte lumii ca fiind revelat prin tipuri, ca fiind prefigurat prin simboluri, ca fiind descoperit prin revelaţiile profeţilor, ca fiind dezvăluit în lecţiile date ucenicilor Săi şi în minunile nemaipomenite lucrate prin fiii oamenilor, cercetaţi Scripturile, pentru că ele mărturisesc despre El.

  Dacă vreţi să rezistaţi în timpul de strâmtorare, trebuie să-L cunoaşteţi pe Hristos şi să vă însuşiţi darul neprihănirii Sale, pe care o atribuie păcătosului pocăit. Înţelepciunea omenească nu va reuşi să conceapă un plan de mântuire. Filosofia omenească este zadarnică, roadele puterilor omeneşti cele mai înalte sunt lipsite de valoare, în absenţa marelui plan al învăţătorului divin. Slava nu trebuie să ne fie atribuită nouă deloc; tot ajutorul şi toată slava omenească zace în ţărână, fiindcă adevărul, aşa cum este el în Isus, este singurul mijloc disponibil prin care putem fi mântuiţi. Avem privilegiul să intrăm în legătură cu Hristos şi atunci natura divină şi naturii omenească se îmbină; speranţa noastră trebuie să se lege exclusiv de această unire, întrucât numai când Duhul lui Dumnezeu atinge sufletul sunt trezite la viaţă puterile sufletului şi devenim făpturi noi în Hristos Isus. El S-a arătat ca să aducă viaţa şi nemurirea la lumină. El spune: „Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.” Psalmistul declară: „Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.”

  Review and Herald, 2 noiembrie 1892

  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Publicate astăzi

  Robul lui Dumnezeu

  Odată ce ești convins că Dumnezeu te iubește și că îți vrea binele, atunci nu ți se mai pare deloc nebunesc sau greu să Îl iubești la rândul tău.

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Supărat pe instructor

  ”Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” Iona 4:4Fusese o seară ploioasă în...