Articolul precedentCriză?
  Articolul următorDumnezeu m-a ajutat să merg mai departe

  Pus la probă

  Din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit. (Geneza 2:17)

  Legea lui Dumnezeu este tot atât de sfântă ca Dumnezeu însuşi. Ea este o revelare a voinţei Sale, o transcriere a caracterului Său, expresia iubirii şi a înţelepciunii divine. Armonia creaţiei depinde de o desăvârşită conformare a tuturor fiinţelor, a tot ce există, însufleţit sau nu, faţă de Legea Creatorului. Dumnezeu a dat legi după care să se conducă nu numai fiinţele vii, ci toate lucrările naturii. […] Omului, coroana creaţiei Sale, Dumnezeu îi dă puterea să înţeleagă cerinţele Sale, să înţeleagă dreptatea şi beneficiul Legii Sale şi pretenţiile ei sfinte faţă de el; iar omului i se cere ascultare statornică.

  Asemenea îngerilor, locuitorii Edenului fuseseră puşi la probă; fericirea lor putea fi menţinută numai cu condiţia credincioşiei faţă de Legea Create rului. Ei puteau să asculte şi să trăiască sau să nu asculte şi să piară. Dumnezeu îi făcuse beneficiarii unor bogate binecuvântări; dar, dacă ei aveau să nesocotească voia Sa, El, care nu i-a cruţat pe îngerii care au păcătuit, nu-i putea lăsa nici pe ei nepedepsiţi; păcatul avea să ducă la pierderea darurilor Sale şi să aducă asupra lor mizeria şi ruina.

  Îngerii i-au avertizat să se păzească de înşelăciunile lui Satana, întrucât eforturile lui de a-i prinde în mrejele sale aveau să fie neobosite. Atâta vreme cât ei erau ascultători de Dumnezeu, cel rău nu le putea face nimic, căci, dacă era nevoie, toţi îngerii cerului aveau să fie trimişi în ajutorul lor. Dacă respingeau cu tărie primele lui insinuări, atunci aveau să fie în tot atâta siguranţă ca mesagerii cereşti. Dar, dacă cedau ispitei o singură dată, natura lor avea să ajungă atât de stricată, încât să nu mai aibă nici putere şi nici voinţă ca să-i reziste lui Satana.

  Pomul cunoştinţei a fost pentru ei un mijloc de testare a ascultării şi a iubirii lor faţă de Dumnezeu. Domnul considerase potrivit să le pună înainte o singură restricţie referitoare la folosirea a tot ceea ce se află în grădină; dar, dacă aveau să nesocotească voia Sa în această privinţă, urmau să-şi atragă asupra lor vina fărădelegii. Satana nu avea să-i urmărească întotdeauna cu ispitele lui; el avea acces la ei numai la pomul interzis. Dacă aveau să-i cerceteze natura, se expuneau înşelăciunilor lui. Au fost sfătuiţi să acor de o deosebită atenţie avertizării date de Dumnezeu şi să fie mulţumiţi cu învăţătura pe care El considerase potrivit să le-o transmită.

  Patriarhi şi profeţi, pp. 52-53

  Pus la probă - 2016. Legea lui Dumnezeu este tot atât de sfântă ca Dumnezeu însuşi. Ea este o revelare a voinţei Sale, o transcriere a caracterului Său, expresia iubirii şi a înţelepciunii divine. Armonia creaţiei depinde de o desăvârşită conformare a tuturor fiinţelor, a tot ce există, însufleţit sau nu, faţă de Legea Creatorului.
  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Strângeţi-vă comori în cer!

  Te rog, dragă părinte, să nu lași nimic și pe nimeni să te abată de la misiunea vieții tale! Copleșit uneori de propria-mi neputință și de propriile eșecuri și limitări, aleg astăzi, Părinte, să-mi pun încrederea mea în credincioșia Ta, știind că atunci se vor petrece lucruri cu adevărat frumoase în căminul meu. PROVOCARE: Studiază astăzi împreună cu copiii sau nepoții tăi, dacă este posibil, studiile lor de Școala de Sabat!

  Formează-i pe copii pentru cer!

  Doamne, ajută-ne să lucrăm pentru copiii noștri și să facem o prioritate din convertirea lor! PROVOCARE: Ce programe se organizează în biserica ta pentru copii și tineri? Gândește-te cum i-ai putea susține și oferă-ți ajutorul!

  Oferă-le timp copiilor! Vei învăţa cea mai preţioasă lecţie

  Doamne, fă-mă dispus să învăț de la copiii mei ce înseamnă în mod autentic smerenia! PROVOCARE: Lasă deoparte telefonul și petrece timp cu copilul tău!

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...