Înălțarea Legii

  Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul. (Psalmii 19:7)

  „Câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul”, a spus Isus, „nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile”. Prin propria supunere faţă de Lege, Hristos a mărturisit în favoarea caracterului ei neschimbător şi a dovedit că, prin harul Lui, orice fiu și fiică a lui Adam o poate respecta în mod desăvârşit. Pe munte, El a declarat că nu va trece nici cea mai mică iotă din lege până când nu se vor împlini loate lucrurile – toate lucrurile care privesc neamul omenesc, acele lucruri care au o legătură cu planul de mântuire. El nu ne învaţă că legea va fi abrogată vreodată, ci ne îndreaptă privirile spre linia cea mai îndepărtată a orizontului nostru şi ne asigură că, până se va ajunge în acel punct, legea îşi va păstra autoritatea, aşa încât nimeni să nu poată presupune că misiunea Lui a fost aceea de a aboli preceptele ei. Atâta timp cât cerul şi pământul vor exista, vor rămâne şi principiile sfinte ale Legii lui Dumnezeu. Dreptatea Lui, „ca munţii” (Psalmii 36:6), va continua să fie o sursă de binecuvântare ce-şi revarsă apele pentru a înviora pământul.

  Pentru că Legea Domnului este desăvârşită şi, prin urmare, imuabilă, este imposibil ca oamenii păcătoşi să se ridice, prin puterea proprie, la înălţimea standardului cerinţelor ei. Acesta a fost motivul pentru care a venit Isus ca Răscumpărător al nostru. Misiunea Lui a fost ca, făcându-ne părtași naturii divine, să ne aducă în armonie cu principiile legii cerului. Când renunţăm la păcat şi Îl acceptăm pe Hristos ca Mântuitor personal, legea este înălţată. Apostolul Pavel întreabă: „Deci, prin credinţă desfiinţăm noi legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea” (Romani 3:31).

  Făgăduinţa noului legământ este aceasta: „Voi pune legile Mele în inimile lor şi le voi scrie în mintea lor” (Evrei 10:16). Sistemul tipurilor care arăta spre Hristos ca Miel al lui Dumnezeu care avea să ridice păcatul lumii urma să-și încheie menirea odată cu moartea Lui, dar principiile neprihănirii întruchipate în Decalog sunt tot atât de neschimbătoare ca tronul veşnic. Nicio poruncă nu a fost anulată, nicio iotă sau o frântură nu a fost modificată. Acele principii care le-au fost prezentate primilor noştri părinţi în Paradis ca marea lege a vieţii vor exista în forma lor neschimbată în Paradisul restaurat. Când Edenul va înflori din nou pe pământ, legea iubirii lui Dumnezeu va fi respectată de toate fiinţele care există sub soare.

  Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pp. 49-50

  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Casa Tatălui este casa Mea

  Doamne, învață-ne să prețuim întâlnirea cu Tine din fiecare Sabat și să venim cu bucurie la casa Ta! Provocare: Hotărăște-te ca în Sabatul viitor să participi la toate serviciile divine din biserica ta! Ajută-i și pe membrii familiei tale să meargă împreună cu tine!

  „Noi am găsit pe Mesia”

  Roagă-te ca toți cei din casa ta să Îl găsească pe Hristos! Provocare: Fă un plan ca luna aceasta să te rogi în fiecare zi pentru rudele tale care nu Îl cunosc încă pe Isus, amintindu-le cu consecvență numele în rugăciune!

  Ziua în care măștile vor cădea

  Cu limitări umane și prea adesea imperfecți, venim, Părinte, către Tine, cerându-Ți să ne faci autentici și curați! Provocare: Permite-I astăzi Duhului Sfânt să îți descopere aspectele cele mai ascunse ale caracterului și să opereze acolo unde este cazul!

  Fii un model autentic!

  Doamne, Te rog să desăvârșești în mine un caracter din care cinstea să nu facă parte doar ocazional! Și fă din influența mea un motiv în plus pentru care oamenii care mă întâlnesc să-și dorească Cerul! Provocare: Fă tot ce poți pentru a fi cinstit în toate domeniile vieții tale! Și pentru ca cinstea să fie deplină, caută să discuți deschis cu cineva căruia i-ai greșit, recunoscând în mod cinstit limitele tale umane și cerându-i iertare!

  Publicate astăzi

  10 Perfect, dar invizibil

  De multe ori suntem atrași sau impresionați de renumele cuiva. Faima este rezultatul colportării unor știri adevărate sau exagerate. O campanie isteață poate aduce faimă și unei nonvalori. Adevăratul succes este însă rezultatul lucrului constant, al perseverenței și al modestiei. Un om de succes va fi întotdeauna decent în a se lăuda cu performanțele lui și va considera permanent că mai are de crescut.

  Totul nou

  Mi-l pot imagina pe Isus oprindu-Se să admire frumusețea pe care o creează în viața ta și a mea. Să avem răbdare, pentru că Isus făgăduiește că „acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos”.

  Acoperirea prejudiciului

  Cererea victimei pentru a putea ierta cuprinde recunoaşterea prejudiciului adus, pocăinţa, compasiunea pentru victimă şi o dovadă de empatie, precum şi o oarecare reparaţie. Aceasta este singura cale de eliminare a stresului emoţional.

  Casa Tatălui este casa Mea

  Doamne, învață-ne să prețuim întâlnirea cu Tine din fiecare Sabat și să venim cu bucurie la casa Ta! Provocare: Hotărăște-te ca în Sabatul viitor să participi la toate serviciile divine din biserica ta! Ajută-i și pe membrii familiei tale să meargă împreună cu tine!

  Az igazak feltámadása

  „Megelevenednek halottaid, és holttesteim fölkelnek: serkenjetek föl és énekeljetek, akik a porban lakoztok, mert harmatod...