Ce înseamnă să păzeşti poruncile lui Dumnezeu

  Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. (1 Ioan 5:3)

  O religie legalistă nu este suficientă pentru a aduce sufletul în armonie cu Dumnezeu. Practicile religioase riguroase şi aspre ale fariseilor, lipsite de smerenie, sensibilitate şi iubire, nu erau decât o piatră de poticnire pentru păcătoşi. Ei erau ca sarea care şi-a pierdut gustul, deoarece influenţa lor nu avea nicio capacitate de a feri lumea de corupţie. Singura credinţă adevărată este aceea care „lucrează prin dragoste” (Galateni 5:6) pentru a curăţa sufletul. Este ca un aluat care transformă caracterul. […]

  Profetul Osea vorbeşte despre esenţa fariseismului astfel: „Israel era o vie goală care dădea roade pentru sine” (Osea 10:1; traducere din limba engleză). În presupusa lor slujire a lui Dumnezeu, iudeii lucrau de fapt pentru ei înşişi. Neprihănirea lor era rodul eforturilor personale de a păzi legea după ideile proprii şi pentru folosul lor egoist. De aceea, ea nu putea fi mai bună decât erau ei înşişi. În străduinţa lor de a deveni singuri sfinţi, ei încercau să obţină ceva curat dintr-un lucru necurat. Legea lui Dumnezeu este sfântă după cum El este sfânt, este desăvârşită după cum El este desăvârşit. Ea ne prezintă neprihănirea lui Dumnezeu. Nouă ne este imposibil să păzim legea aceasta prin propria putere, fiindcă natura noastră este de gradată, deformată şi cu totul diferită de caracterul lui Dumnezeu. Faptele inimii egoiste sunt necurate şi „toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită” (Isaia 64:6).

  Deşi legea este sfântă, iudeii nu puteau ajunge la neprihănire prin propriile eforturi de a o păzi. Dacă vor să intre în împărăţia cerurilor, ucenicii lui Hristos trebuie să dobândească o neprihănire diferită de cea a fariseilor Dumnezeu le-a oferit, în Fiul Său, neprihănirea desăvârşită a legii. Dacă erau dispuşi să-şi deschidă inima pe deplin pentru a-L primi pe Hristos, atunci însăşi viaţa lui Dumnezeu, iubirea Lui, avea să rămână în ea, transformându-i după chipul Său; astfel, prin darul Său fără plată, ei aveau să posede acea neprihănire pe care o cere legea. Dar fariseii L-au respins pe Hristos. Ei „n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi” (Romani 10:3) şi n-au vrut să se supună neprihănirii Sale.

  În continuare, Isus le-a explicat ascultătorilor Lui ce înseamnă păzirea poruncilor lui Dumnezeu – o reproducere a caracterului lui Hristos în ei. Pentru că, în El, Dumnezeu Se descoperea în fiecare zi înaintea ochilor lor.

  Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pp. 53-55

  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Publicate astăzi

  Când ești în al nouălea cer

  Chiar dacă îți este greu să crezi că dincolo de suferința, sărăcia și nedreptatea din jur există o altă realitate cu totul diferită și în care nu mai stăpânește nici Diavolul, nici uneltele lui, recitește relatările lui Pavel, ale lui Ioan, în Apocalipsa, și lasă-te purtat cu imaginația spre ceva ce reprezintă idealul tău de frumusețe și de bine. Imaginează-ți că abia de la acel nivel începe cu adevărat cerul și lumea pregătită de Dumnezeu celor salvați.

  Ingredientul principal

  Isus este ingredientul de care avem nevoie pentru a ține laolaltă toate celelalte ingrediente. Noi ar trebui să ne concentrăm să obținem mai întâi ingredientul principal; apoi, toate celelalte lucruri vor intra la locul lor.

  Cine sunt eu?

  Într-o bună zi, ceva ce ai va dispărea sau nu va mai fi valabil în dreptul tău, în timp ce un anume lucru ce face parte din identitatea ta va rămâne lipit de tine până la final.

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Az Úr megóvja gyermekeit

  „Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,15)„Isten...