Sabatul, pecetea Legii lui Dumnezeu

  Înveleşte această mărturie, pecetluieşte această descoperire între ucenicii Mei! (Isaia 8:16)

  Domnul porunceşte prin acelaşi profet: „Înveleşte această mărturie, pecetluieşte legea între ucenicii Mei” (Isaia 8:16, traducere din engleză). Sigiliul Legii lui Dumnezeu se găseşte în porunca a patra. Dintre toate Cele Zece Porunci, numai aceasta menţionează numele şi titlul Legiuitorului. Porunca declară că El este Creatorul cerului şi al pământului şi, în virtutea acestui fapt, are dreptul la respect şi închinare mai presus de toţi ceilalţi dumnezei. În afară de această poruncă, în Decalog nu se mai află niciuna care să arate prin a cui autoritate a fost dată legea. Când Sabatul a fost schimbat de puterea papală, acest sigiliu a fost scos din lege. Ucenicii lui Isus sunt chemaţi să-l reinstaureze prin înălţarea adevăratului Sabat la pozița lui legitimă, ca memorial al Creatorului şi ca semn al autorităţii Sale.

  „La Lege şi la mărturie!” Când doctrine şi teorii contradictorii abundă, Legea lui Dumnezeu este singura regulă infailibilă prin care trebuie testate luate opiniile, doctrinele şi teoriile. Profetul zice: „Căci dacă nu vor vorbi una, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isaia 8:20).

  Pe lângă aceasta, este dată porunca: „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei!” Nu lumea păcătoasă, ci aceia pe care Domnul îi numeşte „poporul Meu” trebuie să fie mustraţi pentru nelegiuirile lor. El declară: „în toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea şi n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său” (Isaia 58:1,2). […]

  Profetul se referă în modul următor la porunca respinsă: „Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit Dregător de spărturi. Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit. Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca o sfinţeşti pe Domnul slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul” (Isaia 58:12-14). Această profeţie se aplică, de asemenea, zilelor noastre. Spărtura a fost făcută în Legea lui Dumneseu când Sabatul a fost schimbat de puterea Romei. Dar a venit timpul ca această instituţie divină să fie restabilită. Spărtura trebuie reparată, iar temelia străbună trebuie ridicată din nou.

  Tragedia veacurilor, pp. 452-453

  Sabatul, pecetea Legii lui Dumnezeu - 2016. Sigiliul Legii lui Dumnezeu se găseşte în porunca a patra. Dintre toate Cele Zece Porunci, numai aceasta menţionează numele şi titlul Legiuitorului. Porunca declară că El este Creatorul cerului şi al pământului şi, în virtutea acestui fapt, are dreptul la...
  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Publicate astăzi

  Trifoi cu patru foi

  Știind că nimic nu vine la întâmplare sau fără să aibă o sursă anume, fii cu o măsură de înțelepciune și de conștiență: mulțumește lui Dumnezeu pentru orice lucru bun primit, chiar dacă nu îți explici cum s-a întâmplat. Nu cădea în extrema cealaltă, a ghinionului. Așa cum norocul este un termen pentru ceva iluzoriu, la fel este și termenul de ghinion. Dar și în cazul unor sentimente negative și al senzației că primești numai lucruri rele, poți face ceva: roagă-te! Dumnezeu îl poate opri pe cel rău să te atingă cu darurile lui otrăvite. Dacă există un „noroc”, acela este Dumnezeul nostru.

  Voi cinsti pe cine Mă cinstește

  Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

  Umilinţa, smerenia, modestia

  Dacă ne supunem inima lui Dumnezeu în fiecare zi, nu avem nevoie să ne supunem oamenilor care folosesc arestarea, amenințarea sau intimidarea, chiar dacă le folosesc în numele Domnului.

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...