Sabatul, pecetea Legii lui Dumnezeu

  Înveleşte această mărturie, pecetluieşte această descoperire între ucenicii Mei! (Isaia 8:16)

  Domnul porunceşte prin acelaşi profet: „Înveleşte această mărturie, pecetluieşte legea între ucenicii Mei” (Isaia 8:16, traducere din engleză). Sigiliul Legii lui Dumnezeu se găseşte în porunca a patra. Dintre toate Cele Zece Porunci, numai aceasta menţionează numele şi titlul Legiuitorului. Porunca declară că El este Creatorul cerului şi al pământului şi, în virtutea acestui fapt, are dreptul la respect şi închinare mai presus de toţi ceilalţi dumnezei. În afară de această poruncă, în Decalog nu se mai află niciuna care să arate prin a cui autoritate a fost dată legea. Când Sabatul a fost schimbat de puterea papală, acest sigiliu a fost scos din lege. Ucenicii lui Isus sunt chemaţi să-l reinstaureze prin înălţarea adevăratului Sabat la pozița lui legitimă, ca memorial al Creatorului şi ca semn al autorităţii Sale.

  „La Lege şi la mărturie!” Când doctrine şi teorii contradictorii abundă, Legea lui Dumnezeu este singura regulă infailibilă prin care trebuie testate luate opiniile, doctrinele şi teoriile. Profetul zice: „Căci dacă nu vor vorbi una, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isaia 8:20).

  Pe lângă aceasta, este dată porunca: „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei!” Nu lumea păcătoasă, ci aceia pe care Domnul îi numeşte „poporul Meu” trebuie să fie mustraţi pentru nelegiuirile lor. El declară: „în toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea şi n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său” (Isaia 58:1,2). […]

  Profetul se referă în modul următor la porunca respinsă: „Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit Dregător de spărturi. Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit. Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca o sfinţeşti pe Domnul slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul” (Isaia 58:12-14). Această profeţie se aplică, de asemenea, zilelor noastre. Spărtura a fost făcută în Legea lui Dumneseu când Sabatul a fost schimbat de puterea Romei. Dar a venit timpul ca această instituţie divină să fie restabilită. Spărtura trebuie reparată, iar temelia străbună trebuie ridicată din nou.

  Tragedia veacurilor, pp. 452-453

  Sabatul, pecetea Legii lui Dumnezeu - 2016. Sigiliul Legii lui Dumnezeu se găseşte în porunca a patra. Dintre toate Cele Zece Porunci, numai aceasta menţionează numele şi titlul Legiuitorului. Porunca declară că El este Creatorul cerului şi al pământului şi, în virtutea acestui fapt, are dreptul la...
  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Cuvântul viu

  Roagă-te ca textul pe care îl citești în fiecare zi să prindă viață pentru tine și „toată casa ta”! PROVOCARE: Citește câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu ca și cum ar fi fost scrise special pentru tine! Lasă cuvintele Scripturii să ajungă în cele mai tainice unghere ale sufletului tău!

  În căutarea luminii

  Doamne, celor care stau în întuneric, tineri și vârstnici, Te rugăm să le arăți lumina Ta! PROVOCARE: Deschide-I azi lui Dumnezeu și lasă-te purtat de lumina Sa!

  Cât mai devreme!

  Doamne, ajută-ne ca împreună – copii, părinți și bunici – să-Ți oferim cel mai bun moment al zilei! PROVOCARE: Pune deoparte un timp de calitate pe care să îl petreci cu Dumnezeu! Fă lucrul acesta în mod regulat în următoarea săptămână!

  Unde păstrezi poruncile?

  Doamne, ajută-mă să Te ascult și să Te cred pe cuvânt! Doamne, pune un zid de protecție în jurul copiilor și tinerilor care sunt în jurul nostru! PROVOCARE: Oprește-te câteva clipe și caută să răspunzi la următoarea întrebare: Sunt poruncile Domnului și în inima ta?

  Publicate astăzi

  Cel mai bun Tâmplar

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Șir indian

  Chiar dacă ar vrea să ne fie alături mereu, oamenii nu vor reuși acest lucru, fiindcă au și ei limitele și căderile lor, dar Dumnezeu poate și chiar vrea să ne însoțească zi de zi. Invită-L foarte explicit astăzi să vină cu tine!

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Oaia pierdută

  Vei găsi pace înţelegând că Isus, bunul Păstor, este gata să-Şi îndrepte spre tine toată atenţia şi puterea pentru a-ţi restabili pacea sufletească. Cheamă-L să te salveze, să te îndrepte spre cel mai bun loc şi să rămână pentru totdeauna lângă tine.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis