Un legământ veșnic

  Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui. (1 Petru 2:9)

  Când Şi-a eliberat poporul Israel din Egipt şi când le-a încredinţat israeliţilor Legea Sa, Domnul i-a învăţat că ei aveau să se distingă de idolatri prin respectarea Sabatului. Acesta avea să facă distincţia între cei care recunosc suveranitatea Sa şi cei care refuză să-L accepte ca fiind Creator şi împărat. […]

  Sabatul a fost semnul care i-a distins pe israeliţi când au ieşit din Egipt ca să intre în Canaanul pământesc şi tot el este semnul care îi distinge pe copiii lui Dumnezeu când ies din lume ca să intre în odihna cerească. Sabatul este un semn al relaţiei existente între Dumnezeu şi poporul Său, un semn că ei onorează legea Sa. El face distincţia între supuşii Săi loiali şi călcătorii legii.

  Din stâlpul de nor, Hristos a declarat cu privire la Sabat: „Să nu care cumva să nu ţineţi sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc” (Exodul 31:13). Sabatul dat lumii ca semn că Dumnezeu este Creatorul este totodată semnul că El este Sfinţitorul. Puterea care a creat toate lucrurile este puterea care recreează sufletul după asemănarea cu Sine. Pentru aceia care o sfinţesc, ziua Sabatului este semnul sfinţirii. Adevărata sfinţire înseamnă armonie cu Dumnezeu, unire cu El în caracter. Ea este primită prin ascultarea de acele principii care constituie transcrierea caracterului Său. Iar Sabatul este semnul ascultării. Cei care ascultă din inimă de porunca a patra vor asculta de întreaga lege. Ei sunt sfinţiţi prin ascultare.

  Sabatul ne-a fost dat şi nouă, la fel ca Israelului, ca „un legământ necurmat”. Pentru aceia care respectă ziua Sa sfântă, Sabatul este un semn că Dumnezeu îi recunoaşte ca popor ales al Său. Este o garanţie că El va împlini faţă de ei legământul Său. Toţi aceia care acceptă semnul guvernării Sale se aşază sub legământul divin veşnic. […]

  Dintre Cele Zece Porunci, numai porunca a patra conţine sigiliul marelui Legiuitor, Creatorului cerurilor şi al pământului. Cei care ascultă de această poruncă iau asupra lor Numele Său şi toate binecuvântările care generează de aici sunt ale lor.

  Mărturii, voi. 6, pp. 349-350

  Un legământ veșnic - 2016. Sabatul a fost semnul care i-a distins pe israeliţi când au ieşit din Egipt ca să intre în Canaanul pământesc şi tot el este semnul care îi distinge pe copiii lui Dumnezeu când ies din lume ca să intre în odihna cerească. Sabatul este un semn al relaţiei existente între Dumnezeu şi poporul Său, un semn că ei...
  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Ștafeta credinței

  Tată ceresc, condu-ne acasă la Tine, alături de familiile noastre, generație lângă generație! PROVOCARE: Ia-ți în mod regulat timp să le povestești copiilor și nepoților tăi experiențele din viața ta în care ai avut parte de călăuzirea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...