Idealul lui Dumnezeu

  Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. (Romani 8:14)

  Ascultarea fidelă de cerinţele lui Dumnezeu va avea o putere surprinzătoare de a eleva, dezvolta şi fortifica toate capacităţile şi aptitudinile noastre. Se constată că aceia care la tinereţe s-au dedicat slujirii lui Dumnezeu sunt oameni cu o judecată sănătoasă şi cu discernământ. De ce? Pentru că, în primul rând, comuniunea cu cel mai mare învăţător pe care l-a cunoscut lumea vreodată dezvoltă capacitatea de înţelegere, iluminează mintea şi curăţă inima – elevează, rafinează şi înnobilează întreaga fiinţă. „Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.” […]

  Dumnezeu va face o mare lucrare pentru tineri, dacă ei vor primi, cu ajutorul Duhului Sfânt, Cuvântul Său în inimă şi dacă îl vor pune în practică. El caută mereu să-i atragă la Sine, Sursa întregii înţelepciuni, Izvorul bunătăţii, purităţii şi adevărului. Mintea ocupată cu subiecte înalte devine ea însăşi nobilă. – Signs of the Times, 1 decembrie 1881

  Atunci când harul lui Dumnezeu ia inima în stăpânire, se observă că tendinţele spre rău moştenite şi cultivate sunt răstignite. Trebuie să se înceapă o viaţă nouă, aflată sub un nou control. Toate faptele trebuie făcute spre slava lui Dumnezeu. Lucrarea aceasta include atât viaţa exterioară, cât şi viaţa interioară. întreaga fiinţă, trup, suflet şi spirit, trebuie adusă în supunere faţă de Dumnezeu, pentru a fi folosită de El ca instrument al neprihănirii.

  Cei fireşti nu se supun Legii lui Dumnezeu şi, într-adevăr, nici nu pot, prin ei înşişi, să se supună. Prin credinţă însă, cei înnoiţi trăiesc zi de zi viaţa lui Hristos. Ei arată zi de zi că ştiu că sunt proprietatea lui Dumnezeu.

  Trupul şi sufletul îi aparţin lui Dumnezeu. El L-a dat pe Fiul Său pentru răscumpărarea lumii şi, datorită acestui fapt, ne-a fost acordată o nouă tranşă de viaţă, o perioadă de probă în care să ne dezvoltăm caractere de o loialitate perfectă. El ne-a răscumpărat din robia păcatului şi a făcut posibil Hă ducem o viaţă de slujire renăscută, transformată.

  Noi purtăm sigiliul lui Dumnezeu. El ne-a răscumpărat şi doreşte să ne amintim că puterile noastre fizice, mentale şi morale îi aparţin. Timpul şi influenţa, raţiunea, afecţiunea şi conştiinţa, toate sunt ale Lui şi trebuie folosite numai în armonie cu voinţa Sa. Ele nu trebuie folosite după sfaturile lumii.

  The Youth’s Instructor, 8 noiembrie 1900

  Idealul lui Dumnezeu - 2016. Ascultarea fidelă de cerinţele lui Dumnezeu va avea o putere surprinzătoare de a eleva, dezvolta şi fortifica toate capacităţile şi aptitudinile noastre. Se constată că aceia care la tinereţe s-au dedicat slujirii lui Dumnezeu sunt oameni cu o judecată sănătoasă şi cu discernământ. De ce?
  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...