Singura regulă de credință

  Cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică. (Ioan 5:24)

  Biblia este singura regulă de credinţă şi învăţătură. […] Cei care le prezintă altora cel mai solemn mesaj dat vreodată lumii ar trebui să-şi disciplineze mintea pentru a-i înţelege semnificaţia. Tema mântuirii va suporta studiul cel mai aprofundat şi adâncimea ei nu va fi niciodată pe deplin explorată. Nu trebuie să te temi că vei epuiza această minunată temă. Adapă-te cât poţi de mult din fântâna mântuirii. Du-te tu însuţi la fântână ca să poţi fi înviorat şi ca Isus să fie în tine un izvor de apă care să ţâşnească în viaţa veşnică. Numai adevărul şi religia Bibliei vor putea trece cu bine testul judecăţii. Noi nu trebuie să interpretăm Cuvântul lui Dumnezeu după cum ne place şi după interese lumeşti, ci să ne întrebăm în mod cinstit: „Ce vrei Tu să fac?” „Voi nu sunteţi ai voştri, căci aţi fost răscumpăraţi cu un preţ.” Şi cu ce preţ! Nu „cu lucruri pieritoare, ca argintul şi aurul…, ci cu sângele cel preţios al lui Hristos”. Când neamul omenesc a fost pierdut, Fiul lui Dumnezeu a spus: „Eu îi voi răscumpăra, voi deveni siguranţa şi înlocuitorul lor.” El a lăsat la o parte veşmântul Său împărătesc, Şi-a îmbrăcat divinitatea cu umanitate, S-a dat jos de pe tronul regesc, ca să poată ajunge până la cea mai de jos treaptă a nenorocirii şi ispitirii omeneşti, ca să poată ridica din nou natura noastră decăzută şi să facă posibil ca noi să devenim biruitori – fii şi fiice ale lui Dumnezeu, moştenitori ai împărăţiei veşnice. Să lăsăm noi atunci oare ca vreun lucru pământesc să ne îndepărteze de pe calea adevărului? Să nu verificăm noi orice învăţătură şi teorie şi să nu le supunem testului Cuvântului lui Dumnezeu?

  Nu ar trebui să permitem ca vreun argument omenesc să ne abată de la cercetarea amănunţită a adevărului Bibliei. Părerile şi obiceiurile oamenilor nu trebuie primite ca fiind autoritate divină. Dumnezeu ne arată în Cuvântul Său care este toată datoria omului şi noi nu trebuie să ne lăsăm îndepărtaţi de la marele standard al neprihănirii. El L-a trimis pe unicul Lui Fiu ca să fie exemplul nostru şi ne-a poruncit să-L ascultăm şi să-L urmăm. Noi nu trebuie să ne lăsăm deviaţi de la adevăr, aşa cum este el în Isus, deoarece oamenii mari şi presupus buni îşi impun ideile mai presus de declaraţiile clare ale Cuvântului lui Dumnezeu.

  Lucrarea lui Hristos este de a ne atrage de la ceea ce este fals şi imitaţie la ceea ce este adevărat şi autentic. „Cel care Mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”

  Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pp. 126-128

  Singura regulă de credință - 2016. Dumnezeu ne arată în Cuvântul Său care este toată datoria omului şi noi nu trebuie să ne lăsăm îndepărtaţi de la marele standard al neprihănirii. El L-a trimis pe unicul Lui Fiu ca să fie exemplul nostru şi ne-a poruncit să-L ascultăm şi să-L urmăm.
  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...