Singura regulă de credință

  Cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică. (Ioan 5:24)

  Biblia este singura regulă de credinţă şi învăţătură. […] Cei care le prezintă altora cel mai solemn mesaj dat vreodată lumii ar trebui să-şi disciplineze mintea pentru a-i înţelege semnificaţia. Tema mântuirii va suporta studiul cel mai aprofundat şi adâncimea ei nu va fi niciodată pe deplin explorată. Nu trebuie să te temi că vei epuiza această minunată temă. Adapă-te cât poţi de mult din fântâna mântuirii. Du-te tu însuţi la fântână ca să poţi fi înviorat şi ca Isus să fie în tine un izvor de apă care să ţâşnească în viaţa veşnică. Numai adevărul şi religia Bibliei vor putea trece cu bine testul judecăţii. Noi nu trebuie să interpretăm Cuvântul lui Dumnezeu după cum ne place şi după interese lumeşti, ci să ne întrebăm în mod cinstit: „Ce vrei Tu să fac?” „Voi nu sunteţi ai voştri, căci aţi fost răscumpăraţi cu un preţ.” Şi cu ce preţ! Nu „cu lucruri pieritoare, ca argintul şi aurul…, ci cu sângele cel preţios al lui Hristos”. Când neamul omenesc a fost pierdut, Fiul lui Dumnezeu a spus: „Eu îi voi răscumpăra, voi deveni siguranţa şi înlocuitorul lor.” El a lăsat la o parte veşmântul Său împărătesc, Şi-a îmbrăcat divinitatea cu umanitate, S-a dat jos de pe tronul regesc, ca să poată ajunge până la cea mai de jos treaptă a nenorocirii şi ispitirii omeneşti, ca să poată ridica din nou natura noastră decăzută şi să facă posibil ca noi să devenim biruitori – fii şi fiice ale lui Dumnezeu, moştenitori ai împărăţiei veşnice. Să lăsăm noi atunci oare ca vreun lucru pământesc să ne îndepărteze de pe calea adevărului? Să nu verificăm noi orice învăţătură şi teorie şi să nu le supunem testului Cuvântului lui Dumnezeu?

  Nu ar trebui să permitem ca vreun argument omenesc să ne abată de la cercetarea amănunţită a adevărului Bibliei. Părerile şi obiceiurile oamenilor nu trebuie primite ca fiind autoritate divină. Dumnezeu ne arată în Cuvântul Său care este toată datoria omului şi noi nu trebuie să ne lăsăm îndepărtaţi de la marele standard al neprihănirii. El L-a trimis pe unicul Lui Fiu ca să fie exemplul nostru şi ne-a poruncit să-L ascultăm şi să-L urmăm. Noi nu trebuie să ne lăsăm deviaţi de la adevăr, aşa cum este el în Isus, deoarece oamenii mari şi presupus buni îşi impun ideile mai presus de declaraţiile clare ale Cuvântului lui Dumnezeu.

  Lucrarea lui Hristos este de a ne atrage de la ceea ce este fals şi imitaţie la ceea ce este adevărat şi autentic. „Cel care Mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”

  Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pp. 126-128

  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Să nu îi pierdem!

  Doamne, dă-ne disponibilitatea să îi înțelegem pe tineri și înțelepciunea și priceperea de a le oferi programe publice încântătoare la biserică! Provocare: Ia-ți timp să vorbești cu un tânăr despre lucrurile care îi plac sau nu în cadrul programelor oferite de biserica ta! Și, atât cât ține de tine, fă din ea un loc în care tinerii să vină cu drag!

  Unitate în casă și în biserică

  Fie ca rugăciunea apostolului să se împlinească cu privire la noi și cu privire la frații și surorile noastre: „Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți” (1 Tesaloniceni 3:12)! Provocare: Roagă-te astăzi pentru diaconii și diaconesele din biserica ta!

  Sfânt în familie și în biserică

  Doamne, ajută-mă să am o inimă curată și să nu fiu o pricină de poticnire pentru cei din familia mea! Provocare: Ai un obicei pe care nu ai vrea să îl aibă și copiii tăi? Hotărăște-te să renunți la el chiar astăzi!

  Familia și misiunea bisericii

  Provocare: Fii martor al lui Dumnezeu acasă, la biserică, la locul de muncă și în societate!

  Publicate astăzi

  Despre numai zece oameni

  La o relație de adevărată prietenie cu Dumnezeu nu se ajunge din întâmplare, sau ferindu-ne cu groază de mânia Lui, ori făcând din obligație lucruri. Prietenia este un exercițiu al cunoașterii; este nevoie să citim despre El, să-L căutăm în natură și să simțim în rugăciune apropierea Lui.

  Legătura

  Cred cu tărie că trebuie să rămânem legate de Dumnezeu și unele de altele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest devoțional care ne ajută să fim sincere unele cu altele și să creăm o legătură între noi!

  Rugăciunea pentru duşmani

  Dacă ai şi tu pe cineva care ţi-a greşit, îţi propunem astăzi să te rogi pentru acea persoană. Imaginează-ţi că este foarte serios mustrată de conştiinţă, dar îi lipseşte curajul să-ţi ceară iertare. Roagă-te, iubeşte şi binecuvântează! Nu pierde ocazia de a-i face bine!

  Să nu îi pierdem!

  Doamne, dă-ne disponibilitatea să îi înțelegem pe tineri și înțelepciunea și priceperea de a le oferi programe publice încântătoare la biserică! Provocare: Ia-ți timp să vorbești cu un tânăr despre lucrurile care îi plac sau nu în cadrul programelor oferite de biserica ta! Și, atât cât ține de tine, fă din ea un loc în care tinerii să vină cu drag!

  Az igazak elváltozása

  „Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak...