Fără rival

  Învăţăturile Tale sunt desfătarea mea şi sfătuitorii mei. (Psalmii 119:24)

  Studiul niciunei alte cărţi nu va înnobila orice gând, simţământ şi aspiraţie aşa cum o va face studiul Scripturilor. Acest Cuvânt sacru este voinţa lui Dumnezeu revelată umanităţii. Aici putem afla ce aşteaptă Dumnezeu de la fiinţele create după chipul Său. Aici aflăm cum să îmbunătăţim viaţa prezentă şi cum să ne asigurăm viaţa viitoare. […] Prin obţinerea unei cunoaşteri a Cuvântului lui Dumnezeu şi prin ascultarea de el, ne putem ridica din adâncimile cele mai mari ale ignoranţei şi degradării şi putem deveni fiii şi fiicele lui Dumnezeu, parteneri ai îngerilor fără păcat.

  O concepţie clară despre cine este Dumnezeu şi despre ce ne cere El să fim ne va da o viziune umilă despre sine. Aceia care studiază corect Cuvântul sacru vor afla că intelectul uman nu este omnipotent; că, fără ajutorul pe care numai Dumnezeu îl poate da, forţa şi înţelepciunea omenească nu sunt decât slăbiciune şi ignoranţă.

  Ca forţă educativă, Biblia este fără rival. Nimic nu va da vigoare tuturor facultăţilor cum o va da activitatea care le cere elevilor să desluşească ado vărurile uimitoare ale revelaţiei. Mintea se adaptează treptat la subiectele asupra cărora i se permite să zăbovească. […] Dacă nu i se va cere niciodată să depună eforturi pentru a înţelege probleme dificile sau să îşi depăşească limitele pentru a înţelege adevăruri importante, după un timp, aproape ca îşi va pierde capacitatea de a creşte.

  Biblia este cea mai cuprinzătoare şi mai instructivă istorie pe care o are omenirea. Ea a ieşit proaspătă din izvorul adevărului etern şi o mână divină i-a păstrat puritatea de-a lungul tuturor secolelor. Razele ei strălucitoare ajung până în trecutul foarte îndepărtat, acolo unde cercetarea omeneasca zadarnic încearcă să pătrundă. Numai în Cuvântul lui Dumnezeu găsim o relatare autentică a creării lumii. Aici contemplăm puterea care a pus temeliile pământului şi care a întins cerurile. Numai aici găsim o istorie a rasei noastre, nepătată de prejudecata sau de mândria omenească.

  În Cuvântul lui Dumnezeu, mintea găseşte subiect pentru cea mai profundă meditaţie, pentru cea mai înaltă aspiraţie. Aici putem avea comuniune cu patriarhii şi profeţii şi putem asculta glasul Celui Veşnic în timp ce le vorbeşte muritorilor. Aici privim la Maiestatea cerului.

  Mărturii, voi fi, pp. 24-25

  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Nepolitețea binecuvântată

  Să ne rugăm ca tinerii noștri iubiți să-I deschidă ușa Străinului care bate la ușa inimii ca să devină Prietenul lor veșnic. Numai El îi poate scoate pe toți străinii care le-au inundat viața, așa cum i-a scos pe negustorii ticăloși din Templu. Fie ca Domnul să îi ocrotească și azi de străini! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, oferă-i unui străin o carte care să îi vorbească despre Isus! Fă-ți timp apoi să te rogi pentru el!

  Cineva știa

  Roagă-te precum Elisei, care I-a cerut Domnului să-i deschidă ochii celui care nu vedea ajutorul divin și se îngrijora teribil! Nu socoti că o fetiță sau un băiețel sunt prea mici pentru a le vorbi despre chemarea lui Dumnezeu în via Sa și acceptă începuturile slabe! Rezultatele pot fi incomensurabile. PROVOCARE: Fă-ți obiceiul de a-i încuraja pe ceilalți! Începe din Sabatul viitor cu tinerii din biserica ta!

  Mânia – dușmanul acceptării

  Fie ca, în afară de mânia nevinovată față de cauza dreaptă a lui Dumnezeu, să ne rugăm să fim înceți la mânie, deschiși la nevoile adolescenților și atenți la strigătul inimii lor după acceptare! PROVOCARE: Roagă-te astăzi să le poți face un mic compliment tutor persoanelor cu care stai de vorbă! Începe cu cei din casa ta!

  Publicate astăzi

  Spitalul numărul 9

  Există și o formă foarte pozitivă de nebunie – nebunia pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Apostolul Pavel prefera ca oamenii să îl considere nebun când vorbea despre Mântuitorul lui, dar să știe că, în ochii lui Dumnezeu, el este văzut ca un slujitor înțelept și dedicat în totalitate.

  Discuția de la prânz

  Isus este la fiecare masă cu tine. El cântă cu vocea și la instrumente; El folosește pe oricine. Calitățile sonice ale vocii și ale pianului vor atrage bărbați și femei să Îl cunoască pe Împăratul nostru care Se întoarce curând.

  Lefteră, dar fericită

  Dumnezeu ne dăduse o dovadă indiscutabilă a grijii Sale. Trebuie să ne aducem aminte că, atât în vremuri bune, cât şi în vremuri grele, Dumnezeu este întotdeauna de partea noastră. Să îi recunoaştem bunătatea şi să-L lăudăm cu bucurie!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...