Știința mântuirii

Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor. (Psalmii 68:20)

Aceasta este comoara care se află în Scripturi. Biblia este marele manual de studiu al lui Dumnezeu, marele Său educator. În Biblie este cuprinsă temelia adevăratei ştiinţe. Fiecare domeniu al cunoaşterii poate fi descoperit prin cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu. Iar mai presus de orice altceva, Biblia conţine ştiinţa tuturor ştiinţelor, ştiinţa mântuirii. Ea este mina bogăţiilor nepătrunse ale lui Hristos.

Adevărata educaţie superioară se obţine prin studierea şi împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu. Dar când Cuvântul Său este lăsat la o parte în favoarea unor cărţi care nu conduc la Dumnezeu şi la împărăţia cerurilor, educaţia dobândită este pe nedrept numită astfel.

De același autor

Sfârșitul luptei

Cerul începe în suflet

În natură există adevăruri minunate. Pământul, marea şi cerul suni pline de adevăr. Ele sunt profesorii noştri. Natura dă glas lecţiilor înţelepciunii cereşti şi adevărului veşnic. Dar oamenii căzuţi în păcat nu le vor înţelege. Păcatul le-a întunecat vederea şi nu pot interpreta singuri natura, fără să o aşeze mai presus de Dumnezeu. Lecţiile corecte nu pot impresiona mintea celor care resping Cuvântul lui Dumnezeu. Învăţătura naturii este atât de pervertită de ei, încât le abate mintea de la Creator.

După mulţi, înţelepciunea omenească ar fi mai înaltă decât înţelepciunea învăţătorului divin, iar manualul de studiu al lui Dumnezeu ar fi demodat, vechi şi neinteresant. Dar cei care au fost aduşi la viaţă de Duhul Sfânt nu o privesc astfel. Ei văd comoara nepreţuită şi sunt dispuşi să vândă totul pentru a cumpăra pământul care o conţine. În locul cărţilor care conţin ipotezele unor autori renumiţi, ei aleg Cuvântul Aceluia care este cel mai mare Autor şi învăţător pe care L-a cunoscut lumea vreodată, Acela care Şi-a dat viaţa pentru noi, pentru ca, prin El, să putem avea viaţă veşnică. […]

Hristos este adevărul. Cuvintele Sale sunt adevărul şi au o semnificaţie mai adâncă decât se pare la prima vedere. Toate declaraţiile lui Hristos au o valoare ce depăşeşte înfăţişarea lor nepretenţioasă. Minţile însufleţite de Duhul Sfânt vor discerne valoarea acestor afirmaţii. Ei vor discerne nestematele preţioase ale adevărului, deşi acestea pot fi nişte comori ascunse.

Parabolele Domnului Hristos, pp. 107-108, 110

Comentariile sunt închise

Devotionale Audio

Știința mântuirii - 2016. Adevărata educaţie superioară se obţine prin studierea şi împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu. Dar când Cuvântul Său este lăsat la o parte în favoarea unor cărţi care nu conduc la Dumnezeu şi la împărăţia cerurilor, educaţia dobândită este pe nedrept numită astfel. pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.