Păstrează-ți privirea ațintită la Hristos

  Adevărat vă spun că mulţi proroci şi oameni neprihăniţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, şi nu le-au văzut. (Matei 13:17)

  Avertizările Cuvântului lui Dumnezeu cu privire la primejdiile care în conjurau biserica creştină sunt şi pentru noi astăzi. După cum în zilele apostolilor oamenii încercau prin tradiţie şi filosofie să nimicească credinţa în Scripturi, tot aşa astăzi, prin ideile plăcute ale înaltei critici, ale evoluţi ei, spiritismului, teosofiei şi panteismului, vrăjmaşul neprihănirii caută să îndrume sufletele spre cărările oprite. Pentru mulţi, Biblia este ca o candelă fără untdelemn, pentru că şi-au îndreptat minţile spre canalele credinţei speculative, care aduc neînţelegere şi confuzie. Lucrarea înaltei critici, de disecare, de speculare, de reconstrucţie, distruge credinţa în Biblie ca revelaţie divină. Ea jefuieşte Cuvântul lui Dumnezeu de puterea de a-i călăuzi, înălţa şi inspira pe oameni. Prin spiritism, mulţimi de oameni sunt învăţaţi să creadă că dorinţa este legea cea mai înaltă, că desfrâul este libertate şi că ei sunt răspunzători numai înaintea lor înşişi.

  Urmaşii lui Hristos se vor confrunta cu „vorbirile amăgitoare” cu privire la care îi avertiza apostolul pe credincioşii coloseni. Ei se vor confrunta cu interpretările spiritiste ale Scripturii, dar nu trebuie să le primească. Glasul lor trebuie să se audă afirmând cu claritate adevărurile veşnice ale Scrip turilor. Ţinându-şi ochii aţintiţi la Hristos, ei trebuie să păşească mereu înainte pe calea arătată, respingând toate ideile care nu sunt în armonie cu învăţătura Sa. Adevărul lui Dumnezeu trebuie să fie subiectul contemplăm şi meditaţiei lor. Ei trebuie să considere că Biblia este glasul lui Dumnezeu care le vorbeşte direct. În felul acesta, vor găsi înţelepciunea divină.

  Cunoaşterea lui Dumnezeu, aşa cum este ea descoperită în Hristos, este cunoaşterea pe care trebuie s-o aibă toţi cei mântuiţi. Aceasta este cunoaşterea care realizează transformarea caracterului. Primită în viaţă, ea va recrea sufletul după chipul lui Hristos. Aceasta este cunoaşterea pe care Dumnezeu îi cheamă pe copiii Săi să o primească, fără de care toate celelalte nu sunt decât deşertăciune şi neant.

  În fiecare generaţie şi în fiecare ţară, adevărata temelie pentru clădirea caracterului a fost aceeaşi – principiile cuprinse în Cuvântul lui Dumnezeu Singura cale sigură şi temeinică este împlinirea a ceea ce spune Dumnezeu „Orânduirile Domnului sunt drepte” şi „cel ce se poartă aşa nu se clatină niciodată” (Psalmii 19:8; 15:5). Cu acest Cuvânt al lui Dumnezeu au întâmpinat apostolii teoriile mincinoase ale zilelor lor.

  Faptele apostolilor, pp. 474-475

  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Publicate astăzi

  Când ești în al nouălea cer

  Chiar dacă îți este greu să crezi că dincolo de suferința, sărăcia și nedreptatea din jur există o altă realitate cu totul diferită și în care nu mai stăpânește nici Diavolul, nici uneltele lui, recitește relatările lui Pavel, ale lui Ioan, în Apocalipsa, și lasă-te purtat cu imaginația spre ceva ce reprezintă idealul tău de frumusețe și de bine. Imaginează-ți că abia de la acel nivel începe cu adevărat cerul și lumea pregătită de Dumnezeu celor salvați.

  Ingredientul principal

  Isus este ingredientul de care avem nevoie pentru a ține laolaltă toate celelalte ingrediente. Noi ar trebui să ne concentrăm să obținem mai întâi ingredientul principal; apoi, toate celelalte lucruri vor intra la locul lor.

  Cine sunt eu?

  Într-o bună zi, ceva ce ai va dispărea sau nu va mai fi valabil în dreptul tău, în timp ce un anume lucru ce face parte din identitatea ta va rămâne lipit de tine până la final.

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Az Úr megóvja gyermekeit

  „Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,15)„Isten...