Mama

  Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude. (Proverbele 31:28)

  Fericiţi sunt părinţii ale căror vieţi sunt o reflectare fidelă a celei divine, astfel încât făgăduinţele şi poruncile lui Dumnezeu trezesc în copiii lor recunoştinţa şi reverenţa, părinţii a căror tandreţe, dreptate şi îndelungă răbdare îi traduc copilului dragostea, dreptatea şi îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, şi care, învăţându-şi copiii să-i iubească, să aibă încredere în ei şi să-i asculte, îi învaţă să-L iubească, să se încreadă şi să-L asculte pe Tatăl lor din cer. Părinţii care le oferă copiilor un asemenea dar îi înzestrează cu o comoară mai preţioasă decât bogăţia tuturor veacurilor – o comoară nesecată ca veşnicia însăşi.

  Pentru copiii încredinţaţi în grija sa, fiecare mamă are o însărcinare sfântă din partea lui Dumnezeu. „Ia pe fiul acesta, pe fiica aceasta”, spune El; „educă-l pentru Mine; dă-i un caracter şlefuit după chipul unui palat, pentru a putea străluci pe vecie în curţile Domnului.”

  Adesea, mamei i se pare că lucrarea ei este o slujbă neimportantă. Este o lucrare rareori apreciată. Alţii ştiu prea puţin despre multele ei griji şi poveri. Zilele îi sunt ocupate cu un şir de îndatoriri mărunte, toate necesitând efort răbdător, stăpânire de sine, tact, înţelepciune şi iubire jertfitoare de sine; cu toate acestea, ea nu se poate lăuda că ceea ce a făcut ar fi vreo mare realizare. Nu a făcut decât să aibă grijă ca lucrurile din casă să se desfăşoare în bune condiţii; adesea, obosită şi buimăcită, a încercat să le vorbească cu blândeţe copiilor, să-i ţină ocupaţi şi fericiţi şi să le călăuzească picioruşele pe cărarea cea bună. Ea simte că nu a realizat nimic. Dar nu este aşa. Îngerii cereşti veghează asupra mamei măcinate de griji, notând poverile ei de zi cu zi. Poate că numele ei nu este cunoscut în lume, dar este scris în cartea vieţii Mielului.

  Există un Dumnezeu în cer, iar lumina şi slava de la tronul Său se revarsă asupra mamei credincioase când ea încearcă să-şi educe copiii să se împotrivească influenţei răului. Nicio altă lucrare nu o poate egala pe a ei în importanţă. Ea nu trebuie, asemenea unui artist, să picteze pe pânză un chip frumos şi nici, asemenea sculptorului, să-l dăltuiască în marmură. Ea nu trebuie, asemenea scriitorului, să materializeze un gând nobil în cuvinte cu greutate şi nici, asemenea muzicianului, să exprime un sentiment frumos printr-o melodie. Partea ei este să dezvolte, cu ajutorul lui Dumnezeu, într-un suflet omenesc asemănarea cu cel divin.

  Divina vindecare, pp. 375-376

  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Casa Tatălui este casa Mea

  Doamne, învață-ne să prețuim întâlnirea cu Tine din fiecare Sabat și să venim cu bucurie la casa Ta! Provocare: Hotărăște-te ca în Sabatul viitor să participi la toate serviciile divine din biserica ta! Ajută-i și pe membrii familiei tale să meargă împreună cu tine!

  „Noi am găsit pe Mesia”

  Roagă-te ca toți cei din casa ta să Îl găsească pe Hristos! Provocare: Fă un plan ca luna aceasta să te rogi în fiecare zi pentru rudele tale care nu Îl cunosc încă pe Isus, amintindu-le cu consecvență numele în rugăciune!

  Ziua în care măștile vor cădea

  Cu limitări umane și prea adesea imperfecți, venim, Părinte, către Tine, cerându-Ți să ne faci autentici și curați! Provocare: Permite-I astăzi Duhului Sfânt să îți descopere aspectele cele mai ascunse ale caracterului și să opereze acolo unde este cazul!

  Fii un model autentic!

  Doamne, Te rog să desăvârșești în mine un caracter din care cinstea să nu facă parte doar ocazional! Și fă din influența mea un motiv în plus pentru care oamenii care mă întâlnesc să-și dorească Cerul! Provocare: Fă tot ce poți pentru a fi cinstit în toate domeniile vieții tale! Și pentru ca cinstea să fie deplină, caută să discuți deschis cu cineva căruia i-ai greșit, recunoscând în mod cinstit limitele tale umane și cerându-i iertare!

  Publicate astăzi

  10 Perfect, dar invizibil

  De multe ori suntem atrași sau impresionați de renumele cuiva. Faima este rezultatul colportării unor știri adevărate sau exagerate. O campanie isteață poate aduce faimă și unei nonvalori. Adevăratul succes este însă rezultatul lucrului constant, al perseverenței și al modestiei. Un om de succes va fi întotdeauna decent în a se lăuda cu performanțele lui și va considera permanent că mai are de crescut.

  Totul nou

  Mi-l pot imagina pe Isus oprindu-Se să admire frumusețea pe care o creează în viața ta și a mea. Să avem răbdare, pentru că Isus făgăduiește că „acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos”.

  Acoperirea prejudiciului

  Cererea victimei pentru a putea ierta cuprinde recunoaşterea prejudiciului adus, pocăinţa, compasiunea pentru victimă şi o dovadă de empatie, precum şi o oarecare reparaţie. Aceasta este singura cale de eliminare a stresului emoţional.

  Casa Tatălui este casa Mea

  Doamne, învață-ne să prețuim întâlnirea cu Tine din fiecare Sabat și să venim cu bucurie la casa Ta! Provocare: Hotărăște-te ca în Sabatul viitor să participi la toate serviciile divine din biserica ta! Ajută-i și pe membrii familiei tale să meargă împreună cu tine!

  Az igazak feltámadása

  „Megelevenednek halottaid, és holttesteim fölkelnek: serkenjetek föl és énekeljetek, akik a porban lakoztok, mert harmatod...