Accesul la Dumnezeu

  Căci Hristos n-a intrat intr-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.
  (Evrei 9:24)

  În curţile de sus, Hristos pledează pentru biserica Sa, pledează pentru aceia pentru care a plătit preţul de răscumpărare al sângelui Său. Secolele, erele nu pot micşora niciodată eficacitatea jertfei Sale de ispăşire. […] Păcatul lui Adam şi al Evei au produs o separare înfricoşătoare între Dumnezeu şi omenire. Iar Hristos păşeşte între păcătoşii căzuţi şi Dumnezeu şi le spune: „Puteţi totuşi să veniţi la Tatăl; există un plan conceput prin care Dumnezeu poate fi împăcat cu omenirea şi omenirea cu Dumnezeu; vă puteţi apropia de Dumnezeu printr-un mijlocitor.” Iar acum El stă în picioare ca să mijlocească pentru tine. El este slăvitul Mare-Preot care pledează în favoarea ta, iar tu trebuie să vii şi să-ţi prezinţi cazul înaintea Tatălui prin Isus Hristos. În felul acesta poţi avea acces la Dumnezeu.

  Hristos Isus este înfăţişat ca stând în picioare la altar, oferind chiar în acest moment jertfa pentru păcatele lumii. El este slujitorul adevăratului cort ridicat de Domnul, nu de om. Umbrele simbolice ale tabernaculului evreiesc nu mai au nicio putere. Nu e nevoie să se mai aducă o jertfă simbolică zilnică şi una anuală, dar jertfa de ispăşire printr-un mijlocitor este esenţială din cauza comiterii constante de păcate. Isus oficiază în prezenţa lui Dumnezeu, oferindu-Şi sângele vărsat, ca Miel înjunghiat. […]

  Serviciile religioase, rugăciunile, lauda, mărturisirea cu căinţă a păcatului se înalţă ca tămâia de la credincioşii adevăraţi spre sanctuarul ceresc; dar, trecând prin canalele corupte ale naturii umane, sunt atât de pângărite încât, dacă nu ar fi curăţite cu sânge, nu ar putea avea niciodată valoare înaintea lui Dumnezeu. […] Toată tămâia din tabernacolele pământeşti trebuie stropită cu picăturile curăţitoare ale sângelui lui Hristos. El ţine înaintea Tatălui cădelniţa meritelor Sale, în care nu există nicio urmă de stricăciune pământească. El adună în cădelniţa aceasta rugăciunile, lauda şi mărturisirile poporului Său şi, alături de ele, aşază neprihănirea Lui fără pată. Atunci, parfumată cu meritele jertfei Sale de ispăşire, tămâia se urcă la Dumnezeu cu totul şi cu totul acceptabilă. […]

  O, dacă ar putea vedea cu toţii că tot ce înseamnă ascultare, căinţă, laudă şi recunoştinţă trebuie aşezat deasupra focului strălucitor al neprihănirii lui Hristos!

  Harul uimitor al lui Dumnezeu, pp. 153-154

  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...