Accesul la Dumnezeu

  Căci Hristos n-a intrat intr-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.
  (Evrei 9:24)

  În curţile de sus, Hristos pledează pentru biserica Sa, pledează pentru aceia pentru care a plătit preţul de răscumpărare al sângelui Său. Secolele, erele nu pot micşora niciodată eficacitatea jertfei Sale de ispăşire. […] Păcatul lui Adam şi al Evei au produs o separare înfricoşătoare între Dumnezeu şi omenire. Iar Hristos păşeşte între păcătoşii căzuţi şi Dumnezeu şi le spune: „Puteţi totuşi să veniţi la Tatăl; există un plan conceput prin care Dumnezeu poate fi împăcat cu omenirea şi omenirea cu Dumnezeu; vă puteţi apropia de Dumnezeu printr-un mijlocitor.” Iar acum El stă în picioare ca să mijlocească pentru tine. El este slăvitul Mare-Preot care pledează în favoarea ta, iar tu trebuie să vii şi să-ţi prezinţi cazul înaintea Tatălui prin Isus Hristos. În felul acesta poţi avea acces la Dumnezeu.

  Hristos Isus este înfăţişat ca stând în picioare la altar, oferind chiar în acest moment jertfa pentru păcatele lumii. El este slujitorul adevăratului cort ridicat de Domnul, nu de om. Umbrele simbolice ale tabernaculului evreiesc nu mai au nicio putere. Nu e nevoie să se mai aducă o jertfă simbolică zilnică şi una anuală, dar jertfa de ispăşire printr-un mijlocitor este esenţială din cauza comiterii constante de păcate. Isus oficiază în prezenţa lui Dumnezeu, oferindu-Şi sângele vărsat, ca Miel înjunghiat. […]

  Serviciile religioase, rugăciunile, lauda, mărturisirea cu căinţă a păcatului se înalţă ca tămâia de la credincioşii adevăraţi spre sanctuarul ceresc; dar, trecând prin canalele corupte ale naturii umane, sunt atât de pângărite încât, dacă nu ar fi curăţite cu sânge, nu ar putea avea niciodată valoare înaintea lui Dumnezeu. […] Toată tămâia din tabernacolele pământeşti trebuie stropită cu picăturile curăţitoare ale sângelui lui Hristos. El ţine înaintea Tatălui cădelniţa meritelor Sale, în care nu există nicio urmă de stricăciune pământească. El adună în cădelniţa aceasta rugăciunile, lauda şi mărturisirile poporului Său şi, alături de ele, aşază neprihănirea Lui fără pată. Atunci, parfumată cu meritele jertfei Sale de ispăşire, tămâia se urcă la Dumnezeu cu totul şi cu totul acceptabilă. […]

  O, dacă ar putea vedea cu toţii că tot ce înseamnă ascultare, căinţă, laudă şi recunoştinţă trebuie aşezat deasupra focului strălucitor al neprihănirii lui Hristos!

  Harul uimitor al lui Dumnezeu, pp. 153-154

  Accesul la Dumnezeu - 2016. Păcatul lui Adam şi al Evei au produs o separare înfricoşătoare între Dumnezeu şi omenire. Iar Hristos păşeşte între păcătoşii căzuţi şi Dumnezeu şi le spune: „Puteţi totuşi să veniţi la Tatăl; există un plan conceput prin care Dumnezeu poate fi împăcat cu omenirea şi omenirea cu Dumnezeu; vă puteţi apropia de Dumnezeu printr-un mijlocitor.”
  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...