Articolul precedentDomnul ne poartă de grijă
  Articolul următorÎnsoţiţi de îngeri

  Ostilitățile

  Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte. (Apocalipsa 12:11)

  Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3:15). Sentinţa divină pronunţată împotriva lui Satana după căderea omului a fost şi o profeţie, care cuprinde toate secolele până la încheierea timpului, prevestind marele conflict în care vor fi angajaţi toţi oamenii care vor trăi pe pământ.

  Dumnezeu spune: „Vrăjmăşie voi pune.” Această ostilitate nu vine de la sine. Când omul a călcat legea divină, natura lui a devenit rea, în acord, nu în dezacord, cu cea a lui Satana. În mod natural, nu există nicio duşmănie între omul păcătos şi iniţiatorul păcatului. Amândoi au devenit răi prin apostazie. Cel apostat nu are niciodată odihnă până când nu câştigă simpatie şi sprijin, facându-i şi pe alţii să-i urmeze exemplul. Din acest motiv, îngerii căzuţi şi oamenii nelegiuiţi s-au asociat într-o uniune a disperării. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în mod deosebit, Satana şi omul ar fi încheiat o alianţă împotriva Cerului şi, în loc să nutrească ură faţă de Satana, întreaga familie omenească s-ar fi unit contra lui Dumnezeu.

  Satana i-a ispitit pe oameni să păcătuiască în acelaşi fel în care i-a făcut pe îngeri să se răzvrătească, pentru ca astfel să-şi asigure colaborarea tuturor în lupta contra Cerului. Între el şi îngerii căzuţi n-a existat nicio disensiune în ceea ce priveşte ura pe care o aveau faţă de Hristos. Deşi în privinţa tuturor celorlalte puncte între ei era discordie, erau strâns uniţi în opoziţia lor faţă de autoritatea Conducătorului universului. Dar când a auzit că va exista vrăjmăşie între el şi femeie, între sămânţa lui şi sămânţa ei, Satana a înţeles că eforturile lui de a degrada natura umană vor fi cumva împiedicate, că, prin anumite mijloace, omului urma să i se ofere capacitatea de a se opune puterii lui.

  Ostilitatea lui Satana faţă de omenire este provocată de faptul că, prin Hristos, omul este obiectul iubirii şi îndurării lui Dumnezeu. El doreşte să dejoace planul divin pentru răscumpărarea omului şi să aducă dezonoare asupra lui Dumnezeu, degradând şi stricând lucrarea mâinilor Sale. El vrea să producă întristare în ceruri, să umple pământul de nenorocire şi ruină, apoi să prezinte toate aceste rele ca rezultat al modului în care Dumnezeu a creat omul.

  Tragedia veacurilor, pp. 505-506

  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...