Părtași la slava lui Isus

  Tată, vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu. (Ioan 17:24)

  Învierea şi înălţarea Domnului nostru sunt o dovadă sigură a biruinţei sfinţilor lui Dumnezeu asupra morţii şi a locuinţei morţilor şi o garanţie că cerul le este deschis acelora care îşi spală hainele caracterului şi le albesc în sângele Mielului. Isus S-a înălţat la Tatăl ca reprezentant al neamului omenesc şi Dumnezeu îi va face pe aceia care reflectă chipul Său să privească şi să fie părtaşi cu El la slava Lui.

  Acolo sunt cămine pentru peregrinii de pe pământ. Sunt veşminte pentru cei neprihăniţi, cu coroane de slavă şi ramuri de finic ale biruinţei. Tot ceea ce ne-a nedumerit din providenţa lui Dumnezeu va fi lămurit în lumea viitoare. Lucrurile greu de înţeles îşi vor găsi atunci explicaţia. Tainele harului se vor descoperi înaintea noastră. Acolo unde mintea noastră limitată nu a văzut decât confuzie şi făgăduinţe neîmplinite, vom vedea cea mai frumoasă şi desăvârşită armonie. Vom şti atunci că dragostea infinită a hotărât acele experienţe care păreau cel mai greu de îndurat. Când ne vom da seama de grija plină de duioşie a Aceluia care face ca toate lucrurile să lucreze împreună pentru binele nostru, ne vom bucura cu o bucurie negrăită şi plină de slavă. […]

  Noi suntem încă înconjuraţi de umbrele şi de tumultul activităţilor pământeşti. Să ne gândim în modul cel mai serios la acest fericit viitor. Să lăsăm credinţa să străpungă prin norii întunericului şi să privim la Cel care a murit pentru păcatele lumii. El a deschis porţile paradisului pentru toţi aceia care Îl primesc şi cred în El. Lor, El le dă puterea de a deveni fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Să lăsăm ca nenorocirile care ne produc atâta durere şi întristare să devină lecţii pline de învăţătură, care să ne motiveze să alergăm înainte, către premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Să fim încurajaţi de gândul că Domnul vine în curând. Fie ca această speranţă să ne umple inimile de bucurie. „«Încă puţină, foarte puţină vreme» şi «Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi»” (Evrei 10:37). Ferice de slujitorii aceia pe care Stăpânul lor îi va găsi veghind, atunci când va veni.

  Mergem spre casă. Acela care ne-a iubit atât de mult încât a murit pentru noi ne-a zidit o cetate. Noul Ierusalim este locul odihnei noastre. Acolo, în cetatea lui Dumnezeu, nu va mai exista tristeţe. Niciodată nu se vor mai auzi acolo nici vaiet de întristare, nici plânset de speranţe sfărâmate şi de sentimente îngropate.

  Mărturii, voi. 9, pp. 286-287

  Părtași la slava lui Isus - 2016. Mergem spre casă. Acela care ne-a iubit atât de mult încât a murit pentru noi ne-a zidit o cetate. Noul Ierusalim este locul odihnei noastre. Acolo, în cetatea lui Dumnezeu, nu va mai exista tristeţe. Niciodată nu se vor mai auzi acolo nici vaiet de întristare, nici plânset de speranţe sfărâmate şi de sentimente îngropate.
  Împreună spre casă
  "Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa. Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să iubească

  Mijlocește în rugăciune ca tinerii să cunoască iubirea divină! PROVOCARE: Exprimă-ți dragostea față de cei dragi din viața ta!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Publicate astăzi

  Cei trei iezi

  Întreabă-te astăzi din ce categorie faci parte. Abuzezi de poziția ta? Ești un laș care doar se ascunde? Sau ai curajul să te exprimi, dar și să înțelegi când insistența este inutilă?

  SM (Sindromul Martei)

  Dumnezeu a spus că, înainte să Îl chemăm, El va răspunde. Domnul ar fi răspuns mai devreme rugăciunilor mele fierbinți, dacă m-aș fi oprit și aș fi stat mai întâi să petrec timp cu El. În schimb, am lăsat ca sindromul Martei să mă cuprindă.

  Cine este mai tare?

  Dacă ai tendinţa să te enervezi uşor, supune-te Domnului, pentru ca El să-ţi controleze firea. Fii deschis la posibilitatea de a primi ajutor profesionist, deoarece Dumnezeu lucrează adesea prin consilieri şi psihologi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să iubească

  Mijlocește în rugăciune ca tinerii să cunoască iubirea divină! PROVOCARE: Exprimă-ți dragostea față de cei dragi din viața ta!

  Isten teljesebb megismerése

  „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,...