Lunga cale către Dumnezeu

  „Pe viaţa mea zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosulul, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască.” Ezechiel 33:11

  Sunt mulţi care refuză calea cea mai scurtă către Dumnezeu, şi anume studierea iubirii Lui, aşa cum este ea descoperită în descrierea Biblică a caracterului şi vieţii lui Hristos. Cred că cei mai mulţi dintre noi alegem calea cea lungă, şi acest lucru este destul de rău, întrucât nu acesta este planul lui Dumnezeu. Dar, oricum, calea aceasta este cea mai bătută. Ea este calea necazurilor, a suferinţei, a rătăcirilor, a durerii şi a deselor dezamăgiri.

  Tîlharul de pe cruce a parcurs tot acest maraton al necazurilor, că, ajuns în faţa morţii, să fie binevoitor să asculte. Atunci el a auzit miloasa rugă: „Iartă-i Tată, căci nu ştiu ce fac.” Şi numai atunci, în acel moment atât de critic, în prezenţa iubirii divine, a ajuns el la momentul adevărului.

  Saul a rezistat. El a încercat să-şi şteargă din amintire scena împroşcării cu pietre a omului care în loc să se vaite se ruga: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul.” Dar în cele din urmă, pe drumul Damascului, inima lui a fost zdrobită la contactul cu iubirea de care fugise pentru un timp atît de îndelungat.

  Nicodim a aşteptat trei ani de zile. A trebuit ca Prietenul lui – pe care intenţiona să-L cunoască mai bine – să moară pe cruce, că el să înţeleagă în sfârşit iubirea care i se oferise, şi să accepte în cele din urmă ceea ce i se oferea, când, împreună cu Iosif, au coborât de pe cruce trupul însângerat al lui Isus.

  „Oh”, vei zice, „ce se va alege de noi, dacă, având această cale de scăpare, fugim totuşi de Dumnezeu?” Adu-ţi doar aminte că Dumnezeu te caută. Apelul Său către tine este ca să te laşi găsit, prin credinţă, cum spune Scriptura, şi nu prin ţine însuţi. Chiar şi credinţa este un dar de la Dumnezeu (Efeseni 2,8). „Urechea Sa este gata să audă strigătul unui suflet smerit. Chiar cea mai slabă căutare a inimii după Dumnezeu, nu rămâne neluată în seamă de El. Nici o rugă a noastră, oricât ar fi ea de şovăitoare, nici o lacrimă chiar vărsată în ascuns, nici o dorinţă sinceră după Dumnezeu, oricât de slabă ar fi ea, nu scapă atenţiei Duhului Sfânt care iese în întâtimpinarea oricărei nevoi. Chiar înainte ca rugăciunea să fie rostită, ba chiar înainte ca dorinţa inimii să fie conştientizată harul lui Hristos iese în întâmpinarea nevoilor sufletului omenesc” – Parabole, pagina 206.

  Acest articol face parte din cartea „Nici o zi fără Isus” de Morris Venden

  Lunga cale către Dumnezeu - 2017. Sunt mulţi care refuză calea cea mai scurtă către Dumnezeu, şi anume studierea iubirii Lui, aşa cum este ea descoperită în descrierea Biblică a caracterului şi vieţii lui Hristos. Cred că cei mai mulţi dintre noi alegem calea cea lungă, şi acest lucru este destul de rău, întrucât nu acesta este planul lui Dumnezeu.
  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...