Articolul precedentCucerirea colesterolului
  Articolul următorEsența vieții

  Nu pacea, ci sabia

  „Să nu credeți ci am venit să aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea ci sabia.” Matei 10:34

  Pruncul și părinții Săi erau în mod evident săraci. Dedicarea pruncilor era o scenă obișnuită la templu, așa că preotul care oficia această dedicare nu sesiza nimic din unicitatea momentului. Dar în acea zi, în templu erau doi bătrâni, Simeon și Ana, care doreau din toată inima să ajungă să-L vadă pe Mesia. Așteptarea lor n-a fost zadarnică. Simeon a binecuvântat familia și pe Prunc și i-a zis Mariei: „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel, și să fie un semn care va stârni împotrivire” (Luca 2:34).

  Profeția lui Simeon s-a împlinit în viata lui Isus. Evanghelia lui Isus a determinat pe oameni să ia o hotărâre. Ei au trebuit să aleagă una din cele două direcții posibile. Nu există teren neutru. Ei au devenit fie suporterii, fie trădătorii cauzei Lui. Această polarizare de simpatii a fost și a devenit din ce în ce mai puternică, culminând cu Golgota. Deși ideea că Isus mântuiește este minunată și ne place să cântăm despre ea, Isus încă provoacă separare. El vine să aducă nu pacea ci sabia. Isus determină o criză în viața oamenilor.

  Notăm de asemenea în acest text că Isus urma să cauzeze prăbușirea și înălțarea multora în Israel. De fapt, aici nu se vorbește de vreo națiune. Isus a venit ca să provoace o polarizare, o despărțire în două tabere a acelora care erau deja în biserică. Ca rezultat al venirii lui Isus, cei ce se considerau închinători ai lui Dumnezeu au fost împărțiți în două grupe. Pe tot parcursul evangheliilor facem cunoștință cu personaje din una sau din cealaltă categorie. Așa cum spune un vechi cântec: „Două căi pentru călători, doar două căi.” Nu există o a treia opțiune. De fapt noi nu suntem propriii noștri stăpâni. Noi doar ne putem alege stăpânul. Fie că acceptăm harul lui Dumnezeu, și credem în El, fie că Îl respingem și suntem pierduți. Înălțarea lui Isus cel răstignit, concentrarea atenției asupra vieții Lui, vor aduce aceleași rezultate astăzi ca și pe vremea când El a trăit pe acest pămînt. Elementele naturii omenești care erau prezente în vremea tui Hristos, sunt prezente și astăzi. Pe măsură ce ajungem să-L cunoaștem mai bine pe Isus, ne vom simți determinați să luăm o hotărâre în privința Lui. Fie să-L primim, fie să-L respingem. Nu există o a treia posibilitate.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...