Isus Piatra de poticnire

  „Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecat.” Isaia 40:4

  Unul din primele grupuri care au căzut la venirea lui Isus (care „a fost rânduit pentru căderea și ridicarea din nou a multora în Israel”), a fost grupul celor care onorau tradiția. Celor ce au venit să-i acuze pe ucenici de călcarea tradiției, Isus le-a zis: „Degeaba Mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești” (Matei 15:9). Biserica creștină a avut adesea probleme cu tradiția. În toate veacurile au fost păstrate anumite obiceiuri ca fiind doctrine și totuși fără a avea o bază biblică. Adesea când vorbim despre tradiție ne gândim imediat la doctrina antihristului, dar, ca să fim sinceri, tradiția poate fi o problemă a oricărei biserici.

  Al doilea grup de oameni care căzut și a căzut rău de tot. În prezența polarizatoare a lui Isus, a fost un grup pe care l-am putea numi a celor ce se ocupă de aparențe. Ei erau preocupați de felul în care se spălau, de marginile hainelor lor, de rugăciuni lungi, de darea zecimii din cele mai neînsemnate lucruri, și de muștele din supă ori de țânțarii din apă. Isus i-a criticat în față, în Matei 23, când a zis că în timp ce ei păreau curați pe dinafară, erau ca niște morminte pe dinăuntru.

  Al treilea grup care a căzut în prezența lui Isus a fost cel al îndreptățiților de sine. Cum de n-au primit ei învățătura parabolei cu fariseul și vameșul din Luca 18? Privind înapoi în timp, ni se pare că ar fi trebuit să fie inevitabil ca acești îndreptățiți de sine să se recunoască pe ei înșiși înfățișați în această parabolă și să-și recunoască nevoia. Dar ei s-au împotrivit învățăturii și prin urmare au căzut.

  Al patrulea grup a fost cel al înțelepților. Cei care încercau să-L prindă pe Isus cu vorba. Mereu și mereu, acești doctori în filozofie erau puși în încurcătură de către Isus prin simplele întrebări pe care li le punea, întrebări la care chiar și copiii ar fi trebuit să fie în stare să răspundă. Ei au înțeles atunci adevărul că: „El prinde pe înțelepți în viclenia lor” (1 Corinteni 3:19). Liberaliștii au căzut și ei în prezența lui Isus. Isus a ridicat probleme atât pentru bisericile conservatoare cât și pentru cele liberaliste. Bisericile conservatoare depindeau de ritualurile lor, pe când cele liberaliste depindeau de teologia lor comodă. Si din toate cele patru grupuri, toți aceia care se încredeau în conducătorii lor au căzut de asemenea în prezența lui Isus, marea piatră de poticnire. Faptul că Isus a fost rânduit pentru căderea multora în Israel a fost o realitate în timpul vieții Sale. Munții și dealurile au fost nivelate.

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...