Isus Piatra de poticnire

  „Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecat.” Isaia 40:4

  Unul din primele grupuri care au căzut la venirea lui Isus (care „a fost rânduit pentru căderea și ridicarea din nou a multora în Israel”), a fost grupul celor care onorau tradiția. Celor ce au venit să-i acuze pe ucenici de călcarea tradiției, Isus le-a zis: „Degeaba Mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești” (Matei 15:9). Biserica creștină a avut adesea probleme cu tradiția. În toate veacurile au fost păstrate anumite obiceiuri ca fiind doctrine și totuși fără a avea o bază biblică. Adesea când vorbim despre tradiție ne gândim imediat la doctrina antihristului, dar, ca să fim sinceri, tradiția poate fi o problemă a oricărei biserici.

  Al doilea grup de oameni care căzut și a căzut rău de tot. În prezența polarizatoare a lui Isus, a fost un grup pe care l-am putea numi a celor ce se ocupă de aparențe. Ei erau preocupați de felul în care se spălau, de marginile hainelor lor, de rugăciuni lungi, de darea zecimii din cele mai neînsemnate lucruri, și de muștele din supă ori de țânțarii din apă. Isus i-a criticat în față, în Matei 23, când a zis că în timp ce ei păreau curați pe dinafară, erau ca niște morminte pe dinăuntru.

  Al treilea grup care a căzut în prezența lui Isus a fost cel al îndreptățiților de sine. Cum de n-au primit ei învățătura parabolei cu fariseul și vameșul din Luca 18? Privind înapoi în timp, ni se pare că ar fi trebuit să fie inevitabil ca acești îndreptățiți de sine să se recunoască pe ei înșiși înfățișați în această parabolă și să-și recunoască nevoia. Dar ei s-au împotrivit învățăturii și prin urmare au căzut.

  Al patrulea grup a fost cel al înțelepților. Cei care încercau să-L prindă pe Isus cu vorba. Mereu și mereu, acești doctori în filozofie erau puși în încurcătură de către Isus prin simplele întrebări pe care li le punea, întrebări la care chiar și copiii ar fi trebuit să fie în stare să răspundă. Ei au înțeles atunci adevărul că: „El prinde pe înțelepți în viclenia lor” (1 Corinteni 3:19). Liberaliștii au căzut și ei în prezența lui Isus. Isus a ridicat probleme atât pentru bisericile conservatoare cât și pentru cele liberaliste. Bisericile conservatoare depindeau de ritualurile lor, pe când cele liberaliste depindeau de teologia lor comodă. Si din toate cele patru grupuri, toți aceia care se încredeau în conducătorii lor au căzut de asemenea în prezența lui Isus, marea piatră de poticnire. Faptul că Isus a fost rânduit pentru căderea multora în Israel a fost o realitate în timpul vieții Sale. Munții și dealurile au fost nivelate.

  Isus Piatra de poticnire - 2017. Toți aceia care se încredeau în conducătorii lor au căzut de asemenea în prezența lui Isus, marea piatră de poticnire. Faptul că Isus a fost rânduit pentru căderea multora în Israel a fost o realitate în timpul vieții Sale. Munții și dealurile au fost nivelate.
  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...