Dumnezeu este de partea noastră

  „Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” Romani 8:31.

  Este cu adevărat greu să fii pierdut. Dumnezeu nu ne spionează din cer, încercând să ne găsească vreo pată sau zbârcitură care să-L îndreptățească de a ne exclude din cer. Toată inteligența cerului se unește în țelul comun de a ne ușura drumul spre cer. „Isus face calea către mântuire cât mai ușoară.” Ellen White, Review and Herald, 29 aprilie 1890.

  El ne ademenește și ne atrage pentru ca atenția și afecțiunea noastră să poată fi îndreptate spre El. El ne oferă dragostea Sa, comuniunea cu El, pace, și un cămin unde să fim pentru totdeauna cu El și cu toți copiii Săi.

  Chiar dacă noi ignorăm toate acestea. El tot ne urmărește cu Cuvântul Său, prin servii Săi, prin gândurile noastre, prin cei dragi ai noștri care sunt predați Lui, prin conștiință, prin necazurile vieții, prin Duhul Sfânt, și la urmă prin muntele care este mai mare decît toate celelalte, Muntele Golgotei. El ne reamintește că este oricând gata să intervină pentru noi, așteptând, nevrând să părăsească pe niciunul din noi, „dorind ca niciunul să nu piară” (2 Petru 3:9).

  Prieteni, să nu cumva să credeți vreodată că este greu să fii salvat și ușor să fii pierdut. Dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine ne poate sta împotrivă? Sunt recunoscător pentru munții uriași pe care i-a pus în calea noastră. Sunt mulțumitor că Dumnezeu a făcut totul pentru ca oricine să fie salvat pentru veșnicie, ca să trăiască veșnic împreună cu El.

  Argumentul hotărâtor este acesta: ca să fiu pierdut trebuie să lupt cu Dumnezeu, și este o luptă cam grea; trebuie să lupt apoi cu Isus; și mai trebuie să lupt și cu Duhul Sfânt. Va trebui să mă împotrivesc rugăciunilor și îngrijorărilor tuturor prietenilor mei credincioși care se roagă pentru mine. Trebuie să mă lupt cu două treimi din îngerii acestui univers. Dacă aleg să fiu mântuit, împotriva mea îl am doar pe Satana și o minoritate de o treime din îngeri, care strigau după îndurare în prezența lui Isus, și, cu care Isus mi-a promis că se va lupta în locul meu. Nu este de mirare că e greu să fii pierdut!

  „Dragostea lui Hristos dată în dar, harul lui Dumnezeu deasupra a orice, munți mai înalți decît cerurile și mai adânci decât cea mai adâncă mare.”

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...