Nu te măsura pe tine însuți

  „Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.” Efeseni 4:7.

  Una din dovezile pe care le avem pentru faptul că suntem fără speranță prinși în deprinderea de a face totul prin noi înșine, este aceea că, atunci când o persoană începe să caute legătura cu Dumnezeu, ea își controlează această legătură după comportamentul său. Să zicem că o persoană care a fost victima bolii de a încerca să lucreze pentru a merita mântuirea descoperă ulterior că putem fi mântuiți doar prin credința în Isus Hristos. Ca atare ea începe să-și concentreze atenția către Isus și adevărata închinare. Primul lucru pe care va tinde să-l facă creștinul nostru va fi că în dimineața următoare el se va uita la sine însuși ca să vadă cu cât este mai bună viața lui în urma acestei noi legături. Ați făcut vreodată aceasta?

  Vorbeam odată cu cineva căruia îi venea foarte greu să trăiască viața aceasta, fără să ne mai gândim la speranța pentru cea veșnică. Am încercat să-l aduc la lsus, sugerându-i cum putea să-L cunoască, prin a petrece zilnic timp cu El. I-am spus: „Fii atent. Pentru că primul lucru pe care îl vei face, dacă vei petrece timp cu Dumnezeu mâine va fi să încerci să vezi dacă ai devenit mai bun. Este foarte posibil însă ca mâine să pari a fi mai rău ca oricând. Adesea se întâmplă aceasta.”

  Ați descoperit vreodată că vă merge mult mai rău atunci când vă rugați mai mult? Vi s-a întâmplat vreodată că, atunci când ați făcut un efort hotărât de a avea o relație mai strânsă cu lsus, totul v-a mers pe dos? Ați predat vreodată totul lui Isus, ca apoi săptămâna următoare să fie îngrozitoare? Vi s-a întâmplat aceasta vreodată? Un student mi-a spus odată: „Am descoperit că mă descurc mai bine fără Dumnezeu.” Un alt student mi-a spus: „Am renunțat să fiu creștin acum două săptămâni și nu am mai păcătuit de atunci”

  Nu ar trebui niciodată să ne judecăm relația cu Dumnezeu pe baza comportamentului nostru. Aceasta este treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu va judeca pe fiecare după faptele lui. Noi nu trebuie să judecăm pe nimeni, aceasta incluzându-ne și pe noi. Este posibil ca viața de creștin să devină insuportabil de grea pentru că noi tindem să ne măsurăm mereu cu noi înșine și astfel ne luăm privirea de la lsus. Ni se pare greu să privim la lsus, să acceptăm că „nu este sub cer un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.” (Fapte 4,12).

  Moris Venden
  Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

  Din aceeași categorie

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...